Únosy Čechů do Sovětského svazu. 1 500 mrtvých, o kterých nikdo nic neví

Je to jedna z nejtemnějších kapitol naší historie a přece se o ní tolik neví. Sovětský Gulag bylo místo, kde přežít byl v podstatě zázrak. Pracovní tábory s nelidskými podmínkami se nevyhnuly ani Československým občanům.

02.11.2018 - 15:45  
Tábory nucených prací byly velmi kruté
Zobrazit fotogalerii (4)

Co načal Lenin velmi důsledně dokončil Stalin. Neplatilo to jen o rozrůstajícím se diktátu bolševické revoluce, ale také o represích vůči občanům sovětského bloku. Táborů nucených prací se na konci éry krutého Stalina napočítalo přibližně 200 a za celou jejich éru jimi prošlo přibližně 13 milionů vězňů.

Tento krutý způsob, jak zavést v zemi “pořádek” se nevyhnul ani osobám z jiných zemí včetně Československa. Až 25 tisíc Čechů a občanů předválečného Československa skončilo v místech, kde i kousek chleba měl cenu zlata.

Světové války…

Z počátku se jednalo primárně o občany Československa, kteří se nacházeli na území Sovětského svazu. Nejvíc se bolševické represe dotkly Volyňských Čechů, kteří byli zároveň zárodkem českých legií v Rusku.

Největší nápor našich krajanů v Gulagu se odehrával během druhé světové války. Z Československa tehdy před nacismem uteklo mnoho lidí a etnik. Převážně se jednalo o občany Podkarpatské Rusy a Židy.

Ti utíkali před nacistickou perzekucí s nadějí, že v Sovětském svazu naleznou ochranu. Z důvodu ilegálního přechodu hranic, nebo díky vykonstruovaným procesům skončili místo v Hitlerově koncentračním táboře v sovětském gulagu.

“Osvobození” Rudou armádou

Konec války nebyl pro všechny zcela pozitivní událostí. Své o tom ví příslušníci ruské a ukrajinské emigrace na našem území, kteří utekli během dvacátých let a následně získali československé občanství. Sovětské tajné služby organizovaly únosy emigrantů, kteří se provinili protibolševickou aktivitou nebo kvalitním vzděláním.

Unesení tak měli Sovětskému svazu pomoci z ekonomických důvodů. Existuje několik případů, kdy se někteří lidé doslova vypařili. Průběh to mělo většinou takový, že po prvních dnech osvobození přišli příslušníci tajných služeb Smerš nebo NKVD a odvedli si dotyčného na výslech.

Většinou už se o nich rodina nic nedozvěděla a pravděpodobně skončili v některém ze sovětských gulagů. Podobná postup se nevyhnul ani jiným nepohodlným osobám, které ohrožovali komunismus demokratickými hodnotami. Stejně se Sověti zachovali na území Podkarpatské Rusi a na Slovensku. Mezi unesenými byli Rusíni, Ukrajinci, Maďaři, Poláci, Němci, Češi a Slováci.

Odškodnění a krutá čísla

Vzhledem k tomu, jak se v té době zachovala československá diplomacie se Česká republika rozhodla odškodnit pozůstalé a příbuzné unesených osob. Dodnes je v archivech ministerstva zahraničních věcí řada spisů plná případu, kdy rodiny pátrají po unesených příbuzných.

Nebývalý počet československých obětí najdete také na každém z pěti pohřebišť obětí politických represí v Moskvě. Historici v čele s Mečislavem Borákem zatím identifikovalo 121 zesnulých Čechoslováků, ale reálná čísla mohou být výrazně vyšší, protože pouze v evidenci mimosoudních rozhodnutí je až 1500 zastřelených.

To je v součtu pětkrát tolik, kolik bylo z politických důvodů popraveno na území Československa. Přesnější informace samozřejmě znesnadňuje benevolence ruských archivů, v kterých by bylo možné získat chybějící kousky skládačky v tomto temném období naší historie.

Che Guevara a jeho tajný život v Československu. Kde se skrýval se svojí milenkou? Více čtěte zde. 
Klíčová slova:

Přidat komentář

Pro vkládání komentářů se prosím přihlašte nebo zaregistrujte.

Výhody registrace:
Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám nikdo nebude moci vzít. Registrace bude do budoucna jeden z našich nástrojů k udržení diskusí v přijatelných mezích.

Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám v budoucnu nikdo nebude moci vzít. Zároveň registrací dáváte souhlas se zasíláním informací a nabídek tykajících se webu Čtidoma.cz nebo jeho provozovatele či obchodních partnerů.

Redakce si ponechává právo jakýkoli nevhodný příspěvek smazat bez udání důvodu.

Jarda Lamr (neověřeno)

Správně poukázáno na fakt, že šlo o aktivity NKVD a její odnože SMĚRŠť. Obyčejný ruský voják v beranici a se samopalem, který protáhl frontu od Moskvy do Berlína, je hrdina a znevážit ho může jen ideologický pomatenec nebo blb! Pravdou je, že NKVD šla po lidech, Rusech, kteří do ČSR utekli do ČSR po VŘSR. Další byli čeští občané, kteří přes Polsko utekli do SSSR před Hitlerem, ,kde mnozí skončili ve vězeních a Gulagu. Výborně zachycuje tehdejší dobu m.j. i Dr.Goliath, komunista, který v lágru byl do r.1956! Perfektně popisuje situaci v SSSR po podpisu sovětskoněmecké smlouvy a postoje našich komunistů v Moskvě! Kolem Gottwalda, Kopeckého a spol. Jeden by blil!!! Výborný je i Jacques Rossi , agent Kominterny, v Gulagu přes dvacet let...! Vynikající je i pojednání o pětici českých komunistů a soc.demojratů o ilegální misi do SSSR v červenci 1939...a odpovědích sovětských představitelů na postoji SSSR k Německu a nutnosti válečných aktivit nacistů, aby mohla být, po válce jež vyčerpá Evropu, realizována "světová revoluce!" Kdy heslem SSSR bylo,"Evropa nám spadne do klína a přijme jakýkoliv režim." Závěry mise byly předány na americkou ambasádu v Praze v r.1939. V ČSR prakticky neznámé, možná utajované. Zpět. Možná, spíš určitě, mohli být mezi odvlečenými z ČSR i zrádci a kolaboranti. O některých byla zmínka v akci EVROPA, kdy šlo o lidi, žijících zde v ČSR, ČSSR, pod falešnou identitou, kteří byli odhaleni StB. Akce trvala třicet let, motivována byla pátráním po agentech/ilegálech. Co říci závěrem, byla to doba zlá a zla, kterou odnesla řada nevinných lidí. Je dobře si je připomínat...ale i v kontextu té doby.