S podzimem by měla být spojena větší bezpečnost na silnicích. Na co si dát pozor?

Co je nejdůležitější během podzimního cestování? Pokračujte ve fotogalerii
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Během uplynulého víkendu se nám opět zkrátil den a prodloužila noc, což znamená, že se zvýšila pravděpodobnost, že budete účastníky provozu za šera či úplné tmy. Co je základem provozu v době, kdy není dostatečná viditelnost, a na co byste neměli zapomenout?

Obecně platí, že zásadním pravidlem pro každého účastníka provozu je být vidět. Je pravdou, že letošní podzim začal opravdu velmi optimisticky, nicméně nic netrvá věčně a v posledních dnech se naplno ukázalo, jaké že to má tradiční vlastnosti.

Pozor pro řidiče, co denně cestují do práce

Podobné změny klimatu by měli registrovat hlavně pravidelní řidiči, což se týká především těch, kteří denně cestují do práce. Překvapit je totiž může mlha, déšť, náledí nebo také ve výjimečném případě i sněhová pokrývka.

Měnící se počasí, klimatické a povětrnostní podmínky spojené se sníženou viditelností by si měli uvědomovat také chodci a cyklisté. Ti všichni by měli dbát zvýšené opatrnosti a zároveň by se měli zamyslet nad tím, co mohou ještě zdokonalit ve vztahu k vlastní bezpečnosti.

Nebuďte neviditelní

Pokud řidič při řešení technické závady či při dopravní nehodě vystoupí mimo obec na komunikaci, musí mít vždy na sobě oblečenou reflexní vestu, kterou je povinen mít ve vozidle. Je potřeba dbát na bezpečnost celé osádky vozidla a dovybavit vozidla reflexními vestami určenými pro spolujezdce, aby i oni byli v případě nouzového stání a při pohybu kolem odstaveného vozidla dobře viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu.

Nepodceňujte tak přípravu jako účastníci silničního provozu a dbejte na to, abyste především byli vidět a dodržovali základní pravidla a také byli ohleduplní o ostatním účastníkům. Ustoupit a raději pustit agresivního řidiče před sebe může někdy zachránit spoustu životů, ale to neplatí jen na podzim, ale vlastně po celý rok.

Snížená viditelnost, kdy účastník silničního provozu zřetelně nerozezná vozidla, osoby, zvířata nebo i předměty na pozemní komunikaci od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení nebo hustého deště, je pak okamžikem, kdy dochází k dopravním nehodám s často tragickými následky na zdraví a životě.

Řidiči a cyklisté mají zákonnou povinnost svítit

Chodci pak svoji viditelnost mohou výrazně zvýšit používáním reflexních či fluorescenčních oděvních součástek a doplňků. Zatímco chodec oblečený v tmavém oděvu je viditelný pro řidiče na pouhých 18 metrů, účastník silničního provozu v reflexním oděvu je viditelný až na 200 metrů.

Manévrovací prostor pro řidiče je v takovém případě výrazně větší a pravděpodobnost střetu s chodcem se podstatně snižuje. Naproti tomu chodec v tmavém oděvu bez jakýchkoli reflexních prvků si tak trochu koleduje a je jedno, že by nakonec byl i tak viníkem samotný řidič.

Překvapit může i zvěř

Kromě počasí, neosvětlených cyklistů a chodců může řidiče na silnicích překvapit ještě jiný faktor, a to zvěř migrující za potravou. Zejména v nočních a brzkých ranních hodinách může dojít k náhlému vběhnutí zejména lesní zvěře do vozovky.

Tuto nepříjemnou situaci zažívají řidiči dnes a denně, ve většině případů bez následků. Není tomu tak ale vždy. V některých případech již střetu zabránit nelze. Následky jsou tragické zejména pro sraženou zvěř, ale v bezpečí zcela stoprocentně nemůže být ani posádka vozidla. Stačí úlek řidiče nebo proskočení zvířete oknem a vše může skončit fatálními důsledky.