Kralupy bojují za lepší ovzduší. Plánují zavedení nízkoemisních zón

Ovzduší v Kralupech může být již brzy čistší. Na snímku možný návrh nízkoemisních zón
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Okres Mělník patří z hlediska kvality životního prostředí k dlouhodobě nejzatíženějším lokalitám u nás. Ne všechny obce se však chtějí se stávající situací smířit, a tak třeba v Kralupech přišel tým rozvoje města se zajímavým nápadem. Jde o vytvoření oblastí, do kterých by se zakázal vjezd vozidlům, jež způsobují největší znečištění a zároveň neobdrží ekologickou plaketu. Začne se tak Dolnímu Povltaví konečně volněji dýchat?

Víte, že...
...v řadě evropských měst jsou dnes již nízkoemisní zóny samozřejmostí a bez ekologické plakety se tak do centra mnoha metropolí autem zkrátka nedostanete.

Jako první začalo se zaváděním těchto lokalit Švédsko, a to v 90. letech minulého století. Později následovalo i Německo, Francie, Velká Británie, Španělsko či Portugalsko. 

Kralupy se v posledních letech rychle proměnily z průmyslového předměstí Prahy na oázu klidu a pohody, kde je radikální rozvoj patrný doslova na každém kroku. Velký důraz však klade kralupská radnice i na zlepšení stavu přírody.

Na jaře letošního roku tak byla dokončena revitalizace Hostibejku, poté se začalo s výstavbou odpočinkových míst a v létě se střed města rozzářil stovkami pestrobarevných květů. Ve stejném duchu se navíc bude pokračovat nadále.

Jedno z prvních měst, jež zóny zavede

Významnou novinkou, jež má přispět ke zlepšení životního prostředí ve městě, je snaha o vytvoření nízkoemisních zón. „Jedná se o přesně definované oblasti, do nichž bude omezen vjezd vozidlům, která nejvíce znečišťují ovzduší,“ vysvětluje místostarosta Libor Lesák s tím, že na základě dotace, jež radnice obdržela, dojde ke zpracování odborné studie. Hotova by měla být zhruba do konce října 2019 a po jejím schválení se může začít s realizací programu.

Kralupy by se tak posléze staly jedním z prvních měst, jež by tuto inovaci, která poslouží ke zlepšení ochrany ovzduší, zavedlo, a to vedle Brna či Písku. Právě tato města totiž zřízení nízkoemisních zón taktéž zvažují. „Poté stanovíme objízdné trasy, určené pro vozidla, jejichž vjezd do těchto lokalit bude omezen,“ připomíná Libor Lesák a zdůrazňuje, že tyto povedou po komunikacích stejné či vyšší třídy, avšak musí se vyhýbat všem zastavěným oblastem.

Zapojit by se mohly i místní podniky

V rámci zlepšování životního prostředí se kralupská radnice nezaměřuje pouze na ochranu ovzduší. Taktéž nechybí ani revitalizace významných krajinných prvků a výstavba nových odpočinkových míst. 

„V současné době dochází především v denních hodinách k pravidelnému překračování limitu prachových částic," vysvětluje místostarosta Lesák, co radnici k zavedení zón vede. Na druhou stranu ale dodává, že jejich vznik je však jen pouhým začátkem dlouhodobého boje se špatnou kvalitou ovzduší. Snahou tak bude hlavně celkový odsun dopravy mimo střed města, dál od občanů. Nicméně pomoci zlepšit životní prostředí však mají i další podpůrné projekty.

Hlavní prim má přitom hrát zapojení místních podniků. Právě ty dnes totiž mají šanci obdržet finanční podporu od ministerstva životního prostředí, a to třeba na instalaci zařízení, která zlepšují odvod prachů a emisí. „Stejně tak se samozřejmě počítá i s vytvořením izolačních pásů zeleně, a to zejména kolem hlavních silničních tahů,“ říká kralupský místostarosta s tím, že vysázené keře a stromy přispějí ke snížení prašnosti a zároveň budou bránit šíření hluku.

Skvělou ukázkou toho, kam až může tato iniciativa vést, je například park na Strachově zasvěcený čtveru ročních období. Významný český unikát, rukopis architekta Marečka, patří nejen k největším okrasným krajinným celkům u nás, ale také slouží jako ideální předěl mezi místními sídlišti a nedalekými chemickými podniky. O jeho půvabu se přesvědčí každý, kdo Kralupy, bývalý střed Trojúhelníku smrti, jež se dnes pyšní i slavnou platanovou alejí, navštíví.