Více nových pozic - šance pro uchazeče, nebo noční můra personalistů

Uchazečí chtějí vědět, co je v práci čeká
 

Trh práce se překlápí na druhou stranu. Ještě před rokem bylo víc zájemců o práci než pracovních pozic. Dnes je situace opačná.

Situace je letos příznivá pro uchazeče o zaměstnání. Pokud přemýšlíte o změně místa nebo pracovní pozice, je to nejlepší doba. "Firmy hledají dnes mnohem víc lidí než v předchozích letech, ve srovnání s krizovým rokem 2010 je to skoro jednou tolik," uvedla Jana Kutarňová z Jobs.cz.

V jakých oborech se nejlépe hledá práce

Proti loňsku přibylo nejvíce nabídek ve službách, administrativě, bankovnictví a finančních službách, logistice a dopravě nebo ve stavebnictví. 
 

Lidé s výučním listem jsou dnes na trhu nedostatkovým zbožím. František Boudný, obchodní ředitel Předvýběr.cz, situaci komentuje: "Zatímco letos hledáme v průměru deset procent zaměstnanců v dělnických profesích, loni to bylo maximálně pět procent. Poptávka po řemeslnících letos navíc každý měsíc roste." Největší zájem je nyní o řidiče skupiny C ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě, o výrobní dělníky, o CNC operátory počítačově řízených strojů, o automechaniky, elektromechaniky, prodavače, šičky, kuchaře a číšníky, skladníky a montéry.
 

Co to znamená pro uchazeče
Můžete si vybírat, nemusíte se už tolik přizpůsobovat nesmyslným požadavkům v inzerátech. Buďte sami sebou, podtrhněte své schopnosti a ukažte tím personalistům svůj potenciál. Nemusíte se nutně vejít do škatulky, nabízejte to, co umíte a chcete dělat.
 

Co to znamená pro personalisty?
Lidé, kteří dnes hledají práci, si uvědomují jiné hodnoty. Mají jiný vztah k penězům, ke vzdělání. Je pro ně důležité, jak se v práci cítí. Důležitá je pro ně lidská komunikace a partnerský přístup.

 

Zaběhlé chyby

Nechcete přece, aby se u vás uchazeči cítili jako v kleci

Někteří personalisté se vytrvale drží svých starých metod, uchazečů se ptají na jejich slabé a silné stránky a zaujímají postoj: Vy nás potřebujete, my si vybíráme. Případně v inzerátech používají „korporátštinu“. Posuďte sami, zda je pro vás přitažlivé reagovat na pracovní inzeráty, kde je pozice popsána nesrozumitelnými výrazy, frázemi, lpí se na rocích zkušeností přesně na takové pozici a nedává vám to žádnou možnost vlastního přispění daného vašimi specifickými individuálními zkušenostmi. Nebo ještě lépe, jak se budete cítit, když vás osloví personální agentura s popisem pozice, na kterou se prý hodíte, ale neprozradí vám, do jaké firmy vás to vlastně vybírají? Ano, i takové praktiky občas personalisté používají. Stávalo se proto tedy, že uchazeč prošel mnoha koly výběrového řízení, byl přijat do firmy a teprve poté se potkal se svým nadřízeným. A když si nesedli? Pak měli smůlu oba.

 

Tipy pro personalisty, na co se při náboru zaměřit:

1. Přepracujte kariérní stránky v novém designu

Na kariérní stránky umístěte obrázky nebo video z běžného života ve vaší firmě. Uchazeč se tak lépe může ztotožnit s pracovním prostředím předem.

2. Dobře definujte pozici

Řekněte si jasně, koho vlastně hledáte, co by měl vykonávat za práci, jaké by měl mít pravomoce a co má být jeho přínosem pro vaši firmu.

3. Zapojte do náboru manažera

Manažer by měl být spoluodpovědný za výběr lidí do vlastního týmu. Uchazeč chce vědět, kdo ho bude řídit, případně kdo další v týmu pracuje.

4. Vynechte fráze v náborovém inzerátu a dejte do něj emoce

Popište uchazečům lidsky, co u vás opravdu budou dělat, co je cílem vaší firmy, co je cílem jejich pozice. Jednejte s nimi jako s partnery.

    

Náborový inzerát by měl dávat kandidátovi informace o tom:

Jaký má moje práce smysl?

Pro koho bude pracovat
Co bude dělat
Jaký bude jeho přínos pro firmu (jaký smysl má jeho práce)
Jaký bude mít prostor pro seberealizaci (co po sobě zanechá)
Co za práci dostane (nejen peníze, ale i např. dobré prostředí, důvěru, přátelský tým)

 

Tradiční nástroje náboru nepatří ještě do koše

Mezi tradiční nástroje stále ještě patří pracovní inzerát na pracovních portálech,  pracovní inzerát na webu společnosti, spolupráce s personálními agenturami, headhuntingosobní kontakt, pracovní veletrhy. Tyto nástroje ale již samy o sobě nestačí. Stávají se méně účinné. Proto je potřeba přemýšlet o jejich doplnění.

"My si lidi vybíráme jenom na základě doporučení, jiné formy nevolíme, u nás je důležité mít k instruktorům důvěru," říká Jaromír Biolek, majitel Bisportu

Jaké jsou moderní nástroje náboru: 

Networking  (síťování)

Jedná se řízenou síť firem nebo osob, stojící na vzájemně prospěšných vazbách, které vám umožňují získat to, co potřebujete a nemáte. Především díky kvalitním osobním vazbám tyto firmy sdílejí a využívají potřebné obchodní informace, kontakty či jiné zdroje. Přihlašte se na networkingové akce, které pořádají různé firmy, nebo sami networking zorganizujte.

Sociální sítě (LinkedIn, Facebook)

Vytvořte kvalitní firemní profil na sociálních sítích a inzerujte a vyhledávejte kandidáty také zde.

Eventy

Uspořádejte den otevřených dveří či jiné otevřené akce pro veřejnost ve vaší firmě. 

Video 

Natočte video o vaší firmě, ukažte vaše pracovní prostory a nechte mluvit zaměstnance. Umístěte video na vašich firemních stránkách, sociálních sítích, YouTube.

Blog

Vytvořte blog na firemních stránkách a pište, co se ve firmě děje nového.

Budování značky zaměstnavatele 

Jaké jméno má vaše firma mezi zaměstnanci, i mezi bývalými zaměstnanci, záleží na vás. Vytvořte takovou firemní kulturu, aby byli zaměstnanci hrdí na to, že pracují pro vás.


Životní styl

Zdraví

Hobby