Vzdělávejte své zaměstnance s pomocí dotace. Připraveno je 1,2 miliardy

Školit může i interní lektor
Zobrazit fotogalerii (14)
 

Vzdělávací kurzy jsou jedním z obvyklých benefitů, které firmy nabízejí svým zaměstnancům. Není to však zadarmo. Nyní si můžete, nejpozději do konce srpna, zažádat o dotaci.

Peníze z Evropských fondů na vzdělávání svých zaměstnanců budou tentokrát moci využít firmy, které mají sídlo v České republice, kromě hlavního města, bez ohledu na velikost a obor působení. Výzva k podávání žádostí o dotace byla vyhlášena 15. června, žádosti podávejte na Ministerstvo práce a sociálních věcí od 1. července do 31. srpna prostřednictvím elektronického systému ISKP14+

Jaké typy firem se mohou výzvy zúčastnit?

Pokud máte IČ, aktivní datovou schránku a nejste v insolvenci nebo popřípadě jste nebyli v posledních 3 letech pokutování za nelegální práci, tak si o dotaci můžete zažádat.

 

Oprávněný žadatelem může být

Vyloučeni jsou:                - školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku a vysoké školy;     - zadavatelé, poskytovatelé a další působící v oblasti sociálního začleňování /sociálních služeb

zaměstnavatel, který je:

- obchodní společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské zájmové sdružení

družstvem (družstvo, evropská družstevní společnost)

- státním podnikem

- osobou samostatně výdělečně činnou

 

Kolik peněz můžete dostat a kdy a kolik musíte investovat?

Projekt musíte od počátku financovat sami, případnou podporu dostanete až ex post. Minimální výše výdajů projektu je 500 tisíc korun a maximálně 10 milionů korun. Z Evropských fondů můžete dostat 85 % a zbývajících 15 % zaplatíte vy (tj. minimálně se musíte účastnit sumou 75 tisíc korun, maximálně 1,5 milionu korun.)

Oprávněným partnerem může být osoba s finančním příspěvkem i bez příspěvku, která splňuje podmínky pro oprávněného žadatele.  Partnerství nesmí nahrazovat služby, které mohou být běžně na trhu poskytnuty (realizace jazykových kurzů, IT vzdělávání, komunikační dovednosti)

 

 

Partneři

Projekt můžete uskutečnit i s partnery, ale pozor, ne každý partner je podle pravidel oprávněným partnerem.

Partner se musí podílet na realizaci věcných aktivit projektu. Nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu (zpracování zpráv o realizaci projektu, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agendu apod.), poskytování běžných služeb (publicita projektu, IT služby, účetní služby) nebo dodání zboží.

Podporované bude vzdělávání v soft skills

Z dotace lze platit vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností (tzv. soft skills), jazyků, IT obecné i specializované, odborné a technické vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy, interní lektoři.

Naopak dotační peníze nebude možné použít na školení bezpečnosti práce, požární ochranu a školení řidičů.

Vzdělávání musí probíhat prezenční formou, je ale možné využít jak otevřených kurzů pro veřejnost, tak kurzů na míru vytvořených pro firmu.

Mezi měkké a manažerské dovednosti může patřit

Vzdělávání musí být prezenční formou

Vyjednávání a argumentace, asertivní jednání, efektivní komunikace, emoční inteligence, firemní kultura, hodnocení zaměstnanců, jednání a vyjednávání, komunikace v obtížných situacích, konfliktní situace, vedení a koučink zaměstnanců, management (řízení) změn, motivace zaměstannců, obchodní dovednosti, postupy výběru zaměstnanců, prezenční dovednosti, rétorika, stres a jeho odstraňování, time management, image obchodníka, kompetentní manažer, kreativní metody v řízení, marketingový a komunikační mix, nátlakové metody - jak se bránit, obchodní jednání, osobnostní typologie zákazníka, pokročilé vyjednávací techniky, psychologie v obchodě, snižování nákladů, strategické myšlení, týmová spolupráce, vnitrofiremní komunikace, zvyšování efektivity procesů, zvyšování výkonnosti, projektové řízení, štíhlá výroba, koučink...

Jazykové vzdělávání se může týkat i českého jazyka.

Interní lektor

Vzdělávání může probíhat buď v rámci externího kurzu, nebo může být vedené interním lektorem, který je zaměstnancem žadatele, popřípadě partnera. 

Mentoring ne

Pozor, pod vzdělávání interním lektorem nemůže být zahrnut mentoring!

Jsou nějaké požadavky na školitele?

Vzdělávání zaměstnanců

 

 

Vzdělávání může probíhat jak interně, tak externě. Vzdělávací instituce nemusí mít akreditaci, musí ale předložit materiály o náplni kurzu, na konci vydat certifikát o absolvování kurzu. Kvalifikace lektora se prokazuje dokladem o dosaženém vzdělání anebo praxí v délce trvání minimálně 5 let.