Lesk a bída čínsko-středočeského přátelství

Čínští a čeští politici v Nymburce
 

Komentář - Hejtman Středočeského kraje podepsal v neděli 1. května v rámci návštěvy tajemníka provincie Sečuán Wang Dominga ve Středočeském kraji Memorandum o spolupráci s čínskou provincií Sečuán - tříletý plán rozvoje vztahů mezi Středočeským krajem a provincií Sečuán na léta 2016 až 2018.

S provincií Sečuán rozvíjí Středočeský kraj partnerskou spolupráci již více než deset let. Prohlášení o jejich spolupráci bylo podepsáno 25. května 2005 v hlavním městě provincie Sečuán Čcheng-tu tehdejším hejtmanem Petrem Bendlem a guvernérem provincie Zhang Zhongweiem.

Současné memorandum navazuje na již dříve uzavřené partnerství. Krajští lídři si přejí rozvinout spolupráci nejen v oblasti průmyslových investic nebo turistice, ale třeba i v oblasti létání. Spolupráce se zemí, v níž pevně vládne Komunistická strana Číny, se tedy slibně rozvíjí. Zajímá dnes současné politiky, jaký režim v partnerské zemi vládne? Nebo je Čínský ekonomický mamut takovou autoritou, že nemá smysl se o této otázce bavit?

Česko-čínská průmyslová zóna
Dle informace z oficiálních webových stránek Středočeského kraje vyzval současný hejtman Středočeského kraje Miloš Petera ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, aby při rozšiřování diplomatického zastoupení v Čínské lidové republice byl příští generální konzulát otevřen právě v hlavním městě provincie Sečuán Čcheng-tu. Právě z této provincie, kde má své sídlo firma Changhong, směřovala do středočeského Nymburku významná čínská investice. V únoru tohoto roku byla v Nymburce, poblíž areálu čínské firmy Changhong, otevřena první česko-čínská padesátihektarová průmyslová zóna. Zóna byla vybudována na zelené louce, v místě, kde se předtím žádná průmyslová výstavba nenalézala. Chystají se další návštěvy čínských investorů do nymburské průmyslové zóny i reciproční podpora menších českých podnikatelů, kteří chtějí proniknout na čínský trh.

Turismus, doprava a výcvik čínských pilotů

V únoru 2016 byl také zahájen provoz charterové linky mezi Prahou a hlavním městem partnerské čínské provincie. Dle prohlášení hejtmana Petery budou obě strany usilovat o to, aby linka létala pravidelně třikrát týdně. "Dnes už v našem partnerském regionu nabízí cesty do Středočeského kraje 12 cestovních kanceláří, což je další konkrétní výsledek naší spolupráce,“ prohlásil hejtman Miloš Petera.

 

Zastupitelstvo Středočeského kraje posvětilo podepsání Memoranda už v červenci. Více v článku Číňané s krajem uzavřou dohodu o podpoře cestovního ruchu.

 

Krajští politici v budoucnu očekávají příliv investorů do průmyslové zóny v Nymburce i zvýšení turistického ruchu oběma směry. Další oblastí spolupráce je například výcvik čínských pilotů na letišti v Bystřici u Benešova a společný vývojový projekt malého letadla pro šest až osm osob.

 

Koordinace politik

Obsahem memoranda, které bylo v neděli podepsáno, je kromě kapitol turistika, kultura, mezilidské vztahy, obchodní a ekonomické vztahy, rovněž kapitola týkající se koordinace politik, v níž stojí doslova: Účastníci povedou dialog a výměnu informací ohledně významných rozvojových strategií, plánů a politik a posílí komunikaci a koordinaci při jejich implementaci a budou hledat oblasti vzájemné spolupráce. O  implementaci jakých politik se bude jednat? Tuto otázku memorandum nespecifikuje. V Číně je politik je celá řada. Namátkou: politika jednoho dítěte, nedávno změněná na politiku dvou dětí, politika kontroly a blokování internetu, politika potlačování nezávislosti Tibetu nebo Ujgurů. Politika tolerance dětské práce v megalomanských čínských fabrikách. Politika čtrnáctihodinové pracovní doby. Jsou toto oblasti vzájemné spolupráce, nebo snad dokonce implementace? Ne, jistě nejsou a navíc rozhovory na tato témata jsou v rámci zachování a rozvoje dobrých vztahů s Čínou tabu. A tak se bude rozvíjet něco méně citlivého a vše bude v pořádku a politicky korektní.

Spolupráce s čínskými komunisty

Zajímavé je rovněž, s kým hejtman Středočeského kraje memorandum podepsal. Za čínskou stranu podepsal toto memorandum tajemník komunistické strany provincie Sečuán, předseda stálého výboru provinční lidové vlády Wang Dongming. Znamená to tedy, že Středočeský kraj  bude spolupracovat s čínskými komunisty? Pravděpodobně ano, v Číně asi jiná možnost ani není. Otázkou je, zda spolupráce s komunisty, ať středočeskými nebo čínskými, v současné pragmatické a idejí prosté době někomu vadí. Lídrům středočeského kraje asi ne. Vždyť spolupráce s čínskými komunisty je posvěcena z míst nejvyšších, samotný prezident přijal nedávno na Hradě čínského prezidenta. Ani to by snad tolik nevadilo, nebýt děsivých průvodních jevů této návštěvy. Občané, kteří vyjádřili jiný názor než byl jásot nad příjezdem prezidenta, byli šikanováni policisty, podivně se jevila i nadměrná servilita prezidenta České republiky vůči čínskému prezidentovi.

Milý kamaráde, předem mého dopisu.....

V dobách komunismu, před rokem 1989, se rovněž rozvíjela spolupráce a přátelství. Na školách si pionýři dopisovali s pionýry z jiných socialistických zemí. Bylo to v pořádku, trénovali znalost cizího jazyka, v převážné míře ruského. Budou si středočeské děti dopisovat s čínskými pionýry? Pocvičí se v angličtině, někteří se možná začnou zajímat i o čínštinu. S jakými dětmi by si asi naše středočeské děti psaly? S těmi, které se učí ve výběrových čínských školách nebo s těmi druhými, které se svými rodiči stojí u pásu jedné z mnoha čínských továren na levné a žádané zboží?

Na písemnou otázku v minulém týdnu zaslanou na tiskové oddělení krajského úřadu Jak se krajští politici vypořádávají s faktem, že čínský partner je reprezentant totalitního režimu, v jehož zemi existuje řada problémů, mimo jiné existence dětské práce, středověké pracovní podmínky, kontrola internetu a podobně, odpověděla  Ing. Helena Frintová, pověřená zástupkyně vedoucí oddělení styku s médii a veřejností: "Ze zkušenosti života v naší zemí víme, že pro harmonický rozvoj jakékoli společnosti jsou jedním ze základních předpokladů úcta k lidským právům a základním svobodám a jejich ochrana. Jsme samozřejmě zastánci sdílení těchto zkušeností a jsme přesvědčeni o tom, že k tomu přispívá i nynější  lidskoprávní dialog mezi Čínou a Evropskou unií. Česká republika je její součástí."

 

Klíčová slova: