Dopis zastupitelům: Vykažte hazard z Jesenice!

Kasino Happy Day v Jesenici u Prahy
 

Občan Jesenice u Prahy Petr Brož se obrací na zastupitele města, aby přikročili k nulové toleranci hazardu. Upozorňuje na dopady hráčství v podobě kriminality a dalších škod.

Otevřený dopis zastupitelkám a zastupitelům města Jesenice ve věci hazardu v obci

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

chtěl bych se na Vás obrátit s apelem k nepřijetí návrhu nové městské vyhlášky regulující hazard (Návrh OZV č. 3/2016), kterou budete projednávat 7. června 2016 na zastupitelstvu města Jesenice. Na místo toho bych Vás chtěl vybídnout k připravení vyhlášky nové, jež by zcela vykázala hazard z území našeho města.

V současnosti platí na území obce vyhláška z roku 2013 umožňující existenci jediného místa, ve kterém se hazardní hry mohou provozovat. Tato vyhláška – zavedená již minulým vedením obce v dobré víře regulovat hazard v Jesenici – byla v nedávné době rozporována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako diskriminační. Vyhláška totiž uvádí jen jediného provozovatele/místo, kde hazardní hry mohou být v obci provozovány, což je v rámci férové hospodářské soutěže nepřijatelné. Chápu, že současné vedení obce tak musí na nově vzniklou situaci reagovat a pokusit se uvést obecní vyhlášku do souladu s názorem výše zmiňovaného úřadu. Nicméně řešení, které je Vám předkládáno, nezní pro Jesenici vůbec dobře – navýšení legálních ploch pro provoz hazardu z jedné na tři. Přitom je sporné, jestli uvedené množství ploch bude vůbec konečné. Je totiž pravděpodobné, že i tato podmínka bude v budoucnu opět rozporována dozorčími orgány státu. Obec totiž nemůže určit přesný počet provozoven určitého typu na svém území; regulace počtu provozoven tak musí případně probíhat jiným způsobem, než je v návrhu vyhlášky uvedeno – například definicí minimální vzdálenosti provozoven od sebe. Což ale v rychle rostoucích obcích – případ Jesenice – může být problém.

V současnosti tak máte hlasovat o znění vyhlášky, jež zvýší počet legálních ploch pro provoz hazardu a jejíž znění rozhodně není nesporné. Navýšení počtu ploch pro hazard, byť i o jednu, přitom není v našem obecném zájmu. Přítomnost podniků umožňující provozování hazardu přináší řadu negativních socioekonomických jevů – od nárůstu kriminality, sociální propad lidí na hazardu závislých, až po zničení jejich zdraví či partnerských vztahů. Tyto negativní jevy se neprojevují jenom na postižených hráčích, ale také na jejich rodinách i na dotčené komunitě jako celku – tedy našem městu. Každý z nás je tak v různé míře neblahým dopadům hazardu vystaven, a to i bez nutnosti osobní zkušenosti s hraním. Vývoj v okolních obcích navíc ukazuje, že pokud budeme i do budoucna hazard na území Jesenice tolerovat – byť i v omezené míře – budou se dopady nadále jen zhoršovat. Okolní obce totiž postupně ze svého území hazard zcela vytlačují. Nulovou toleranci již zavedlo jak hlavní město Praha, tak i sousední Průhonice a dá se předpokládat, že se k nim brzy přidají další obce. Nikdo totiž nebude chtít držet v ruce „černého Petra“ jako poslední. Naše město se tak snadno může stát místem, kam se budou sjíždět hráči ze širokého okolí, aby se oddali své neřesti. A s nimi přijdou i projevy drobné, ale i závažné kriminality doprovázející patologické hráčství…

Jak současná, tak ani navrhovaná úprava regulace hazardu v naší obci výše zmiňované nevyřeší. Dokud budeme hazard na území naší obce tolerovat, byť i v omezené míře, stále budeme sužováni obtížemi, které hazard přináší. Jediným řešením je tak přikročit k nulové toleranci hazardu a veškeré provozovny z území naší obce vykázat. A to i přes to, že naše město má z hazardu každoročně několikamilionový příjem do svého rozpočtu. Škody, které hazard našemu městu a místním obyvatelům působí, totiž nemůže tento finanční příspěvek vyvážit. Nenechte se současně ve svém rozhodování zastrašit ani hrozbou vymáhání škody hazardní lobby, právo na vykázání hazardu z území obce máte pevně ve své kompetenci.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pevně věřím, že učiníte správné rozhodnutí pro své město, které máte rádi.

Mgr. Petr Brož, Ph.D.


Hobby