Dopis zastupitelům: Vykažte hazard z Jesenice!

Kasino Happy Day v Jesenici u Prahy
05.06.2016 - 11:00   |  

Občan Jesenice u Prahy Petr Brož se obrací na zastupitele města, aby přikročili k nulové toleranci hazardu. Upozorňuje na dopady hráčství v podobě kriminality a dalších škod.

Otevřený dopis zastupitelkám a zastupitelům města Jesenice ve věci hazardu v obci

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

chtěl bych se na Vás obrátit s apelem k nepřijetí návrhu nové městské vyhlášky regulující hazard (Návrh OZV č. 3/2016), kterou budete projednávat 7. června 2016 na zastupitelstvu města Jesenice. Na místo toho bych Vás chtěl vybídnout k připravení vyhlášky nové, jež by zcela vykázala hazard z území našeho města.

V současnosti platí na území obce vyhláška z roku 2013 umožňující existenci jediného místa, ve kterém se hazardní hry mohou provozovat. Tato vyhláška – zavedená již minulým vedením obce v dobré víře regulovat hazard v Jesenici – byla v nedávné době rozporována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako diskriminační. Vyhláška totiž uvádí jen jediného provozovatele/místo, kde hazardní hry mohou být v obci provozovány, což je v rámci férové hospodářské soutěže nepřijatelné. Chápu, že současné vedení obce tak musí na nově vzniklou situaci reagovat a pokusit se uvést obecní vyhlášku do souladu s názorem výše zmiňovaného úřadu. Nicméně řešení, které je Vám předkládáno, nezní pro Jesenici vůbec dobře – navýšení legálních ploch pro provoz hazardu z jedné na tři. Přitom je sporné, jestli uvedené množství ploch bude vůbec konečné. Je totiž pravděpodobné, že i tato podmínka bude v budoucnu opět rozporována dozorčími orgány státu. Obec totiž nemůže určit přesný počet provozoven určitého typu na svém území; regulace počtu provozoven tak musí případně probíhat jiným způsobem, než je v návrhu vyhlášky uvedeno – například definicí minimální vzdálenosti provozoven od sebe. Což ale v rychle rostoucích obcích – případ Jesenice – může být problém.

V současnosti tak máte hlasovat o znění vyhlášky, jež zvýší počet legálních ploch pro provoz hazardu a jejíž znění rozhodně není nesporné. Navýšení počtu ploch pro hazard, byť i o jednu, přitom není v našem obecném zájmu. Přítomnost podniků umožňující provozování hazardu přináší řadu negativních socioekonomických jevů – od nárůstu kriminality, sociální propad lidí na hazardu závislých, až po zničení jejich zdraví či partnerských vztahů. Tyto negativní jevy se neprojevují jenom na postižených hráčích, ale také na jejich rodinách i na dotčené komunitě jako celku – tedy našem městu. Každý z nás je tak v různé míře neblahým dopadům hazardu vystaven, a to i bez nutnosti osobní zkušenosti s hraním. Vývoj v okolních obcích navíc ukazuje, že pokud budeme i do budoucna hazard na území Jesenice tolerovat – byť i v omezené míře – budou se dopady nadále jen zhoršovat. Okolní obce totiž postupně ze svého území hazard zcela vytlačují. Nulovou toleranci již zavedlo jak hlavní město Praha, tak i sousední Průhonice a dá se předpokládat, že se k nim brzy přidají další obce. Nikdo totiž nebude chtít držet v ruce „černého Petra“ jako poslední. Naše město se tak snadno může stát místem, kam se budou sjíždět hráči ze širokého okolí, aby se oddali své neřesti. A s nimi přijdou i projevy drobné, ale i závažné kriminality doprovázející patologické hráčství…

Jak současná, tak ani navrhovaná úprava regulace hazardu v naší obci výše zmiňované nevyřeší. Dokud budeme hazard na území naší obce tolerovat, byť i v omezené míře, stále budeme sužováni obtížemi, které hazard přináší. Jediným řešením je tak přikročit k nulové toleranci hazardu a veškeré provozovny z území naší obce vykázat. A to i přes to, že naše město má z hazardu každoročně několikamilionový příjem do svého rozpočtu. Škody, které hazard našemu městu a místním obyvatelům působí, totiž nemůže tento finanční příspěvek vyvážit. Nenechte se současně ve svém rozhodování zastrašit ani hrozbou vymáhání škody hazardní lobby, právo na vykázání hazardu z území obce máte pevně ve své kompetenci.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pevně věřím, že učiníte správné rozhodnutí pro své město, které máte rádi.

Mgr. Petr Brož, Ph.D.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru