Smysluplnost práce je přímo úměrná naší motivaci

 

Víme, že by naše práce měla mít smysl, přesto podceňujeme jeho důležitost. Následující výzkum to názorně ilustruje.

Americký vědec, profesor psychologie a behaviorální ekonomie Dan Ariely přišel v průběhu své akademické dráhy s mnoha zajímavými experimenty. Vybrali jsme jeden z nich, který jasně ukazuje, že naše zapálení pro práci nesouvisí tolik s penězi, jako se smysluplností vykonávané činnosti.

Smysluplná varianta

Dan Ariely před několika lety přišel s experimentem, v němž jeho účastníci stavěli lego. Nejprve jim výzkumníci dali za sestavení tři dolary. Jakmile byli s prací hotovi, dostali za úkol postavit další, ale zaplatili jim o třicet centů méně. Lidé stavěli, dokud jim cena nepřišla příliš nízká a neřekli dost.

Veškeré kousky, které účastníci postavili, dávali výzkumníci pod stůl. Na začátku experimentu jim sdělili, že jakmile skončí, všechny kousky zase rozeberou a dají lego k dispozici dalším účastníkům. Tuto část experimentu označili za „smysluplnou variantu“.

Sysifovská varianta

Jiné účastníky zapojili do části pokusu, kterou pojmenovali jako „sysifovskou variantu“. Postup byl obdobný s jednou drobnou změnou. Účastníci postavili lego za tři dolary. Následně dostali nabídku postavit další opět za částku o třicet centů nižší. Souhlasili, a zatímco stavěli nové lego, jejich předchozí kousek byl přímo před jejich očima rozebrán na součástky.

Výsledky byly následující. Zatímco u „smysluplné varianty“ postavili lidé lego průměrně jedenáctkrát, než se rozhodli, že je jejich odměna příliš nízká, u „sysifovské varianty“ byl průměr pouhých sedm staveb.

Podceňování důležitosti smyslu

V jiné verzi pokusu lidé nestavěli lego, pouze jim výzkumníci popsali tento pokus. Poté dostali za úkol předpovědět, jaký by byl jejich výsledek u „smysluplné“ a „sysifovské varianty“. Většina z nich se shodla na tom, že v případě smysluplné varianty by postavili pouze o jeden kousek lega navíc. U „smysluplné varianty“ nejčastěji hádali, že lego postaví osmkrát, zatímco u „sysifovské“ si předpovídali sedm staveb. Z toho vyplývá, že lidé sice chápou smysluplnost práce, ale podceňují její význam.

Zdroj: záznam z přednášky na konferenci TED Talks (říjen 2012, Buenos Aires, Argentina)