Nelítostný šílený papež Sergius III. byl dvojnásobným vrahem. Zplodil nemanželského syna, který šel v jeho stopách

119. papež Sergius III. nebyl příliš sympatický - a hlavně byl to dvojnásobný vrah...
 

Papež - osobnost neobyčejně ctnostná, zbožná a úctyhodná… Ano, tak by to mělo být, ale jak nám historie ukazuje, rozhodně to nebývalo pravidlem. Ostatně vyprávět by o tom mohli i současníci papeže Sergia III., kterého ani pontifikát neproměnil v dobrého člověka.

Kdo byl Sergius III.? Šlo o jednoho z nejkontroveznějších papežů středověku, když svůj nejvyšší úřad zastával plných sedm let od roku 904 do roku 911. A pro mnohé to byla velmi krušná léta. Tenhle papež se totiž neštítil opravdu ničeho - vůbec ničeho.

Svatý otec? 

Svatý otec, tak se říká papeži. Tento papež byl ale téměř cokoliv jiného než svatý. V historii určitě nebyl jediným, o jehož kvalitách by se dalo s úspěchem pochybovat, přesto i nad mnoha “zvláštními” papeži tento vyčnívá. Vezměme si třeba už jen tu “drobnost”, že je jediným papežem, o němž se prokazatelně ví, že zabil svého předchůdce. A dkonce ne jen jednoho, byli dokonce dva - nejprve se zbavil papeže Lea V. a poté i jeho nástupce Christophera. Patrně v tom viděl jedinou možnost, jak se dostat k funkci, o kterou stál. A tak se stal papežem dvojnásobný vrah.

Boj o funkce

Řím a střední Itálie v době, kdy se v Itálii bojovalo o všechno - o majetek, o moc i o papežský stolec. A právě ten byl vytouženým místem, kam se chtěli dostat mnozí. Jak historie ukazuje, ne vždy se tak dělo díky zásluhám a skutečnou volbou. Soupeři o papežský post bojovali velmi krutými metodami, využívali k boji duchovní, intriky, vojenské zásahy a dokonce i osobní likvidaci. Tak se rodil i Svatý otec Sergius.

Nejdříve to nevyšlo...

Nešlo o žádného chudáka. Jeho původ byl v bohaté aristokratické římské rodině a jeho známosti mu pomohly k rychlému “kariérnímu postupu”. Byl členem aristokratické skupiny, která bojovala již proti jmenování papeže Formosa. Ten, aby se Sergia zbavil, jmenoval jej biskupem a poslal pryč ze Říma. Po Formosově smrti ale Sergius zamířil rychle zpět. Tehdy se psal rok 896. Formosovým nástupcem se ale ještě nestal, post získal Bonifác VI. Až později, po jeho smrti, se nechal Sergius zvolit papežem, ovšem nebyl jediný. Jiná skupina aristokratů zvolila Jana IX.

Souboj papežů

Soupeř měl podporu císaře Svaté říše římské, takže Sergiova volba nebyla potvrzena a on byl nucen uprchnout z Říma. Následovalo období vřavy, které vedlo k volbě dalších soupeřících papežů, až do roku 903, kdy Christopher vyhnal papeže Lea V. z Říma. Sergius se vrátil v čele armády a zmocnil se města i obou konkurenčních papežů.

Dvojitá vražda? Žádný problém...

Kdo by čekal shovívavost a lásku, velmi by se pletl. Oba svoje předchůdce jednoduše nechal zabít. Ani jeden z nich neunikl uškrcení - a cesta k papežskému místu byla volná. Zdá se, že si naši předci velké servítky nebrali. A Sergius si nedělal starosti ani s dalšími pravidly. Se svoji milenkou Marozií zplodil syna, jehož životní dráha vedla také do církve a dokonce se, stejně jako jeho otec, stal papežem pro léta 931 - 935, ale jeho pontifikát naštěstí již nebyl spojen s podobnými skandály, jakými zaměstnal historiky jeho otec.

KAM DÁL: Vlakem na svobodu: nečekaná akce tehdejší systém překvapila a vyvolala tvrdá opatření. Vyslýchány byly i děti