Historie doslova na dlani

 

POSÁZAVÍ - Listiny, mince, medailonky i dobové dokumenty obsahovala zapečetěná schránka nalezená v měděné makovici kříže sejmutého z vrcholu věže nedostavěného gotického kostela Panny Marie a sv...

POSÁZAVÍ - Listiny, mince, medailonky i dobové dokumenty obsahovala zapečetěná schránka nalezená v měděné makovici kříže sejmutého z vrcholu věže nedostavěného gotického kostela Panny Marie a sv. Jana Křtitele v areálu Sázavského kláštera. „Nalezené písemnosti i ostatní věci byly předány odborníkům Národního památkového ústavu v Praze k detailnějšímu prozkoumání, zaevidování a ke konzervaci,“ řekla kastelánka Sázavského kláštera Slávka Matoušová. „Počítáme s tím, že faksimile, tedy věrné kopie nalezených rukopisů, později vystavíme v expozici kláštera,“ dodala.

O 164 let nazpět

U dřevěné hrotnice kříže byla nalezena listina z roku 1850 psaná česky písmem zvaným „kurent“, německou obdobou novogotického kurzívního písma. Byl u ní malý balíček se dvěma dvacetikrejcarovými bankovkami a útržky dalšího, také zřejmě peněžního lístku. Schránka vyjmutá z měděné makovice obsahovala latinsky psaný text opatřený dvěma otisky pečetě nejspíše posledního benediktinského opata Sázavského kláštera Leandra Kramáře z doby před zrušením kláštera v roce 1785 Josefem II. Na originál tohoto rukopisu pak v polovině 19. století sepsal farář sázavské farnosti Náhlovský úhledným humanistickým písmem v českém jazyce záznam o poškození věže při vichřici.* pokračování na str. 5

Historie doslova na dlani* pokračování ze str. 1„Podle prvního náhledu listina zřejmě popisuje poslední rekonstrukce věže a napsali ji v první části krásným rukopisem benediktini před zrušením kláštera,“ řekl duchovní správce sázavské farnosti u sv. Prokopa Radim Cigánek, který se spolu s kastelánkou a sázavským starostou Petrem Šibravou zúčastnil otevření schránky. Kromě rukopisu obsahovala plechová krabička mimo jiné v tištěném letáku zabalenou hrst pravděpodobně prsti ze Svaté země, minci, dva medailonky s vyobrazením sv. Benedikta a přívěsek ve tvaru kříže.

Víra nade vše

„Je zajímavé, že tam byly věci, které se pravděpodobně týkají Svaté země, života Ježíše Krista, tedy důkaz toho, že generace před námi měly opravdu hluboké zakořenění. Byly si vědomy toho, že vztah k Ježíši Kristu a k Matce Boží nás dokáže přenést nejistými obdobími v lidských dějinách. Nyní žijeme také v době určitých nejistot, ale možná v tom 18. století, v době rušení klášterů, také mniši zažívali něco podobného,“ poznamenal Pater Radim Cigánek.

Rekonstrukce

Kříž, makovice a rozeta byly z vrcholu 56 metrů vysoké věže kostela sundány z důvodu opravy střechy věže, včetně krovu a výměny šindelové krytiny a hodinového ciferníku. Rekonstrukce bude stát v jednotkách milionů korun a měla by být hotova v příštím roce.

Foto popis| Kastelánka Slávka Matoušová a Pater Radim CigánekFoto autor| Foto: Jaroslava Tůmová

Foto popis| Otisky pečetě patřily nejspíše poslednímu benediktinskému opatovi Sázavského kláštera Leandru KramářoviFoto autor| Foto: Jaroslava Tůmová

Regionální mutace| Náš region - Říčansko


Životní styl

Hobby