Zastupitel Pánek: Audit, který si kraj zadal, je bezzubý a k ničemu. Nic neprověřil, měl jen uklidnit veřejnost

Chce kraj něco zatajit, máme někde pračku na peníze?
Zobrazit fotogalerii (4)
28.03.2018 - 07:30   |  

Audit ve středočeské krajské správě a údržbě silnic nezjistil porušování zákonů ani předpisů přesto, že podle dnes už expředsedy finančního výboru zastupitelstva Středočeského kraje Michaela Pánka došlo ke škodě přes 670 milionů korun. Jak je tento rozpor možný? Proč se neučinil forenzní, tedy mnohem hlubší a důkladnější audit? Logicky jsme chtěli znát názor muže, který celou tuto kauzu odstartoval.

/KAUZA KSÚS/ Pane Pánku, hejtmanství ukončilo audit ve středočeské krajské správě a údržbě silnic, po kterém jste volal. Jste tedy spokojen, nebo to nebylo podle vašich představ?
Na škodu ve výši 670 milionů v KSUS jsem upozornil již před rokem vedení Středočeského kraje, a to na základě své podrobné analýzy veřejných zakázek soutěžených na KSUS (Krajská správa a údržba silnic). KSUS je již dlouhodobě podezřelá z toho, že zde dochází obrovským machinacím s veřejnými zakázkami a k několikasetmilionovým škodám ročně pro Středočeský kraj (o celé kauze jsme informovali ZDE, pozn. red.). Na závěr mé zprávy jsem navrhl udělat v KSUS forenzní, tedy vyšetřovací audit. Z nepochopitelných důvodů zadalo vedení Středočeského kraje u KSUS jen obyčejný audit. Navíc požadavek na prověření podezření vyplývající z mé zprávy ani nebyl v zadání auditu. Takže ne, nejsem spokojen. Tento audit nesplnil moje představy, protože se pravděpodobně vůbec nezabýval mými podezřeními s machinacemi s veřejnými zakázkami a škodami, které tím vznikají.

Středočeský krajský zastupitel Michael Pánek z ODS potvrdil, že na něj hejtmanství podalo trestní oznámení kvůli kontrole správy a údržby silnic. Trestní oznámení považuje za pomstu vedení kraje za to, že začal upozorňovat na nesrovnalosti, které se vyskytly například v rámci přidělování veřejných zakázek. Informovali jsme o tom ZDE.

Co se tedy mělo udělat jinak?
Při podezření na takovéto obrovské škody v řádech stovek miliónů mělo být hospodaření KSUS šetřeno jednoznačně forenzním auditem a ne jen obyčejným auditem, který podezření na machinace s veřejnými zakázkami není schopen prověřit. Forenznímu auditu se ale vedení Středočeského kraje až hystericky bránilo a prosadilo, aby byl zadán jen obyčejný audit. Ten je jen bezzubý dokument, který má uchlácholit veřejnost, a podezření, která byla vznesena, není schopen vůbec prověřit.

Proč tedy hejtmanství podle vás nepostupovalo důkladněji, proč nezadalo zmíněný forenzní audit? Pokud nemají co skrývat, neměl by to přeci být problém...
To je otázka, na kterou bych chtěl znát také odpověď. Vezměte si, že pošlu hejtmance Jermanové a radnímu pro dopravu panu Petrtýlovi oficiální oznámení, že se na Středočeském kraji pravděpodobně prošustrovalo 670 milionů (stáhnout si ho můžete ZDE, pozn. red.). A oni se mě vůbec nezeptají, jak se to mohlo stát? Kde se tam krade? Jaká se mají udělat opatření?

Tak ale předpokládám, že prověření vaší zprávy coby tehdejšího předsedy finančního výboru zastupitelstva, byla do zadání auditu zařazena?
To předpokládáte špatně. Ani to se neudělalo a znovu opakuji, tato zpráva upozorňuje na škodu na krajském majetku ve výši 670 milionů korun. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, by měla dát hejtmanka Jermanová a radní pro dopravu Petrtýl, oba z hnutí ANO. Zarážející je také to, že aniž by se mnou kdokoli z vedení kraje jednal, podal na mě Středočeský kraj kvůli zadání auditu dokonce trestní oznámení. Pokládám to jednoznačně za akt, který mě má odradit od dalšího upozorňování na obrovské nesrovnalosti v hospodaření Středočeského kraje.

Audit prováděla firma BDO Advisory, byla to správná volba? Nebylo by, i pro klid veřejnosti, svěřit tuto práci renomovanější společnosti?
Jako nejpodstatnější považuji opravdu to, že nebyl zadán forenzní audit, ale jen obyčejný audit. Tak jak byl audit zadán, tak umožňoval auditorům vyhnout se palčivým problémům s machinacemi s veřejnými zakázkami. Nicméně i já jsem v závěru své zprávy doporučil, aby byly obeslány auditorské firmy z tzv. velké čtyřky. Tedy Delloitte, PwC. Ernst and Young a KPMG. To, že tam přibyla firma BDO, považuji za nešťastné.  

Není ale správný argument hejtmanství, že BDO nabídlo nejnižší cenu, tak zakázku dostalo
Dle mého názoru je to zbytečně vyhozených 500 tisíc korun. Jednak byl audit špatně zadán. A když si vezmeme, že provedení auditu bylo iniciováno mou Zprávou z KSUS, která upozornila na škody ve výši 670 milionů, pak opravdu nechápu, že prověření podezření z této zprávy nebylo v zadání auditu.

Faktem je, že je zvláštní, že vaše šetření ukázalo na jasná pochybení, ale audit je neodhalil. A dokonce ani nevyvrátil to, co jste tvrdil vy. Takže se opravdu zdá jako naprosto zbytečný...
To je právě důvod, proč byl zadán jen obyčejný a ne forenzní, tedy vyšetřovací audit. Ukáži to na příkladu. V mé zprávě říkám, že v KSUS účelově dělí větší zakázky na tzv zakázky malého rozsahu. To jsou zakázky do 6 mil Kč. Například tedy KSUS rozdělí zakázku za 24 mil mil na 4 menší zakázky v hodnotě 5 999 999,- Kč. Soutěžení těchto zakázek do 6 mil zákon v podstatě neupravuje. Je zde pouze požadavek na dodržení principu transparentnosti a nediskriminace. To znamená, že zadavatel musí obeslat minimálně 5 firem a vybrat tu nejlevnější nabídku.

A to obyčejný audit neodhalí?
Ne. Ten zkontroluje, zda bylo obesláno 5 firem a zda vyhrála ta s nejnižší cenou. Pokud to tak je, tak prohlásí, že je vše v pořádku a v souladu se zákonem. Nezkoumá již to, jestli například oslovené firmy nejsou ve vlastnictví například toho, kdo soutěž rozhoduje. Ani nezkoumá to, zda v soutěžích necirkulují stále stejné firmy, které si výsledek soutěží dopředu dohodnou. To není předmětem obyčejného auditu. Tím by se ale zabýval forenzní audit. Proto se mu vedení Středočeského kraje tolik bránilo.

Co bude dál? Budete podnikat některé další kroky?
Teď bych rád získal ne jen oficiální výstup z vedení Středočeského kraje, které nám oznámilo, že v KSUS je vše v pořádku. Ale chtěl bych vidět plné znění tohoto auditu. Považuji za alarmující, že jsem ho jako člověk, který na škody v KSUS upozornil, zatím nedostal a že ho nedostal ani finanční výbor. Nicméně vzhledem k tomu, že byl špatně zadán, tak předpokládám, že po formální stránce bude vše v pořádku. 

Kam zmizelo 670 milionů? Byznys pro stejné firmy a účelové porcování zakázek. Čtěte zde.