Černé duše na středočeském hejtmanství: Žádná novinka, může jít i o příbuzné vrcholných představitelů

Premiér Babiš s hejtmankou Pokornou Jermanovou předvádějí, jak se stát řídí jako firma
Zobrazit fotogalerii (3)
29.03.2019 - 08:00   |  

Opozice ve středočeském zastupitelstvu vyzvala vedení kraje, aby zveřejnilo smlouvy s externisty. Na hejtmanství totiž mohly tímto způsobem unikat miliony korun. Není to ovšem žádná novinka, o možném zaměstnávání černých duších, dokonce z řad příbuzných úředníků, jsme informovali už v srpnu loňského roku. 

/KAUZA SMLOUVY/ Jak už jsme vás před časem informovali, hejtmanství v minulosti najímalo externí pracovníky na služby, které normálně zajišťují pracovníci úřadu. Stálo to údajně pět milionů korun ročně. Helena Frintová z krajského úřadu řekla, že po volbách v roce 2016 odešlo několik klíčových zaměstnanců a scházely pracovní síly.

"Skrývat, na co plynuly veřejné prostředky a co díky nim vzniklo, je naprosto nepřijatelné. Vyzýváme proto vedení Středočeského kraje, aby zveřejnilo smlouvy a zejména výsledky práce zaplacené z veřejných prostředků," stojí v prohlášení klubu zastupitelů za ODS.

Za co dostávali peníze?

Zastupitel za TOP 09 Jan Jakob uvedl, že požádal radu kraje a ředitele úřadu o poskytnutí neanonymizovaného přehledu pracovních dohod uzavřených na odboru kanceláře hejtmanky od počátku roku 2017 k dnešnímu dni a dále informace o tom, co tito lidé dělali a jak byli odměňováni. "Také žádám zveřejnění, protože jen tak může dojít k potvrzení, že provedené práce vykonávali skuteční odborníci, a dojde k vyvrácení jakýchkoliv spekulací o tom, že by snad mohlo jít o formu jakési odměny blízkých osob či dokonce o politické trafiky," dodal.

O možném fiktivním zaměstnávání příbuzných na krajském úřadě jsme informovali v srpnu 2018. Předseda středočeského kontrolního výboru za opoziční STAN Ivo Šanc chtěl už tenkrát vidět externí smlouvy. Vedení kraje mu nevyhovělo. "Chtěl bych vidět smlouvy o provedení práce, výši odměn za tuto činnost i způsob jejího vykázání. Také bych rád zjistil, jestli jsou tito externí spolupracovníci vůbec potřeba. Rád bych věděl, jestli má například paní hejtmanka tým externích spolupracovníků a tak dále. Že je na hejtmanství zaměstnán něčí přítel nebo příbuzný, nemohu vyloučit."

Podle zástupce ředitele krajského úřadu Aleše Jakuba zaplatila za rok 2017 kancelář hejtmanky za externí smlouvy 5,8 milionu korun, v loňském roce téměř pět milionů a za první dva měsíce letošního roku 280 000 korun.

"Tyto smlouvy a dohody se zaměstnanci, které byly uzavřené dle zákoníku práce, nepodléhají ze své podstaty povinnosti zveřejnění podle zákona o registru smluv, neboť se jedná o vztahy pracovně-právní. K jejich případnému zveřejnění je bezpodmínečně nutný předchozí souhlas každého takového zaměstnance," řekl Aleš Jakub.

Analýza hudebních festivalů za desítky tisíc

Server SeznamZprávy získal dokument s přehledem 35 pracovníků, které si v roce 2017 krajský úřad najal na krátkodobou smlouvu, ale kdo jsou či jakou práci konkrétně odvedli, už není jasné. Přitom je z anonymního přehledu patrné, že úřad těmto lidem zaplatil v některých případech až stovky tisíc korun.

Jeden z pracovníků například zajišťoval monitoring periodik vydávaných místními akčními skupinami za 20 000 korun měsíčně. Další za 60 000 Kč měsíčně radil v oblasti eGovernmentu a v procesních záležitostech chodu krajského úřadu. Další z pracovníků analyzoval hudební festivaly nebo monitoroval činnost ostatních krajů a podle smlouvy, která platila od března do prosince, za to bral 45 000 korun měsíčně.

Podle hejtmanství bylo hodně práce

Frintová řekla, že úřad v roce 2017 rozjížděl nové projekty, na něž musel najmout posily z PR. Po volbách totiž odešlo z odboru kanceláře hejtmana a tiskového oddělení několik klíčových zaměstnanců. Podle hejtmanství bylo nutné zajistit činnosti vyplývající ze zákona o krajích v informování veřejnosti a vytvořit nový PR tým pro plnění záměrů nové koalice. Frintová poukázala na to, že kraj pořádal setkání se starosty, chystal oslavy 100. výročí republiky, nový internetový magazín a kladl důraz na efektivnější využití sociálních sítí.

"Vzhledem k nárůstu činnosti a požadavkům na PR během roku 2017 bylo proto také čtyřikrát vypsáno výběrové řízení na posílení tohoto oddělení o nové kmenové pracovníky, čímž byl výrazně snížen tlak na uzavírání dalších smluv na zajišťování činností v oblasti PR externisty. V roce 2018 již jen dobíhala práce externistů u dokončovaných jednorázových projektů," uvedla.

V roce 2017 také vedení kraje rozhodovalo o finanční podpoře mnoha festivalů a dalších kulturně-společenských akcí a k tomu podle Frintové potřebovalo mít přehled o akcích pořádaných soukromými subjekty. "Smlouva s osobou, na jejímž základě byla tato činnost doporučující možnou spoluúčast kraje zpracována, však měla mnohem širší rozměr. Mimo jiné se týkala i projektu oslav 100 let České republiky a možného začlenění kulturně-společenských akcí do tohoto projektu," dodala Frintová.