Věznice Pankrác, mýty a skutečnost

Vazební věznice Pankrác
 

Na Pankráci, na malém vršíčku stojí pěkné stromořadí, ale také velká vazební věznice. Byla už známa v období posledního válečného konfliktu, kdy v prostorách vězení mělo vyšetřovací místnosti Gestapo.

Věznice byla neslavně proslavena i díky místnosti, která se nazývala sekerárna. Pomocí gilotiny zde byly stínáni vězni v období válečného konfliktu druhé světové války. Jakou funkci má v dnešní době, a co vše se změnilo? Podrobnější informace nám sdělil tiskový mluvčí a vedoucí sekretariátu ředitele pan Jiří Dolejší.

Poslání vazební věznice dnes

Vazební věznice Praha Pankrác je příjmovou věznicí pro spádovou oblast Prahy. Vazební věznice zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s dohledem, dozorem a ostrahou. Kapacita vazební věznice je 1 202 míst při 4 m² na jednu vězněnou osobu.

Porovnání vězení včera a dnes
Zobrazit fotogalerii (5)

V menší míře se ve vazební věznici objevují i odsouzení zařazení do věznice typu se zvýšenou ostrahou. Důvodem jejich umístění je ve většině případů hospitalizace v nemocnici
s poliklinikou, soudní jednání, vyšetřovací úkony a další činnosti. Podíl míst výkonu vazby a výkonu trestu na celkové ubytovací kapacitě je v průběhu času proměnlivý. Součástí vazební věznice je také Nemocnice s poliklinikou, která zajišťuje léčení vězněných osob z celé České republiky na odděleních interních oborů, chirurgických oborů, radiologie a oddělení poliklinických služeb. Vazební věznice kromě činností s vězněnými osobami také zajišťuje bezpečnost soudů a státních zastupitelstev (justiční stráž) a provádí eskortní činnost.

Maximální doba vazby ve vašich prostorech, a průměrná doba vazby?

Vazební věznice neeviduje žádnou statistiku týkající se délky výkonu vazby ve vazební věznici. Délka výkonu vazby závisí na orgánech činných v trestním řízení.

Strava / možnosti výběru/ diety či veganství… jaké možnosti jsou?

Vazební věznice Praha-Pankrác je povinna zajišťovat stravování obviněných dle ustanovení § 11 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby a Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby a tato povinnost je ze strany vazební věznice plněna. Veganská dieta v systému diet ve vězeňské službě neexistuje a tudíž ji nelze přiznat. Léčebnou výživu včetně konkrétní diety a její druh přiznává vězněné osobě ošetřující lékař na základě zhodnocení jejího aktuálního zdravotního stavu; současně rozhodne o době, na kterou se léčebná výživa vězněné osobě přiznává. Současně zákon o výkonu vazby a řád výkonu vazby stanovuje, že strava se obviněným připravuje podle stravní normy, která obsahuje složení, množství a nutriční hodnotu potravin v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den. Stravní norma musí odpovídat udržení zdraví a přihlíží k požadavkům kulturních a náboženských tradic. Vazební věznice tuto stravu nemůže plně zajišťovat ve své režii, neboť svoboda vyznání jako taková obecně nevyžaduje pozitivní plnění ze strany státu (judikát soudu). V této věci vazební věznice nabízí jiný způsob stravování, tj. stravu pro osoby s jinými stravovacími návyky, o kterou vězněná osoba musí požádat.

          Další podrobné informace jak to chodí za mřížemy si můžete přečíst v tomto článku                       Život ve vězení má svá pravidla i chod. Vědět to, přijde někdy vhod

                                       

Vazební věznice pro potřeby stravování připravuje denně stravu pro více než 1 000 vězněných osob. Mimo standardního stravování vězněných osob, připravuje denně více než 20 druhů diet. Jedná se např. o dietu šetřící, bezlepkovou, pro osoby trpící celiakií, nealergickou aj. Dále vazební věznice zajišťuje stravu pro osoby s jinými stravovacími návyky, jako je vegetariánská strava, muslimská strava atd.

Kolikrát denně  se stravují, jak je řešena nápojová nabídka?

Pokud bychom se tuto věc pokusili zobecnit, lze říci, že v základní rovině vězněná osoba dostává stravu minimálně 3x denně + 2 svačiny mezi jídly. Samozřejmě jinak je to u těžce pracujících osob, u osob se speciálními dietními potřebami atd.. Vězněná osoba má vždy k dispozici pitnou vodu. V rámci výkonu trestu si může připravovat teplé nápoje, na oddělení výkonu vazby je horká voda k přípravě těchto nápojů podávána 2x denně. K snídani je odsouzeným a obviněným teplý nápoj podáván rovněž. Možnost nákupů vězněných osob upravuje zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, a zákon č. 169/19Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. To samé platí pro možnost zasílání balíků, které mohou obsahovat potraviny a věci osobní potřeby.

Volný čas vazebně stíhaných osob, aktivity. Jaké jsou možnosti?

Vazební věznice nabízí obviněným tzv. aktivity, tj. možnost se vzdělávat např. v jazycích, účastnit se sportovních aktivit aj., dále má obviněný možnost využívat knihovnu a uspokojovat další kulturní potřeby, jako je sledování televize, rádia, hrát společenské hry atd. Vzhledem k faktu, že se jedná o obviněné, není u těchto osob stanovován tzv. programu zacházení. Obvinění mají také ze zákona nárok na vycházku mimo celu, a to minimálně na jednu hodinu denně.

Celkový průměrný počet osob ve vazební věznici má klesající tendence, či naopak?

V posledních letech se kapacita vazební věznice navýšila o téměř 100 míst určených pro vězněné osoby. V průměru je ve vazební věznici umístěno více než 1 000 vězněných osob. Samozřejmě vnímáme celkový vzestupný trend navyšování počtu vězněných osob.

Jaký je věk nejmladší vězněné osoby a nejstarší?

Do vazební věznice mohou být umisťovány vězněné osoby od 15 let věku, a to v případě, že selhává ústavní výchova, kterou nařizuje soud. Jelikož je ve vazební věznici umístěno oddělení tzv. pracovně nezařaditelných, vyskytují se zde i osoby tzv. přestárlé. Ke konkrétním vězněným osobám se vyjadřovat nemůžeme.

Rozhovor byl ukončen, rozloučili jsme se a při odchodu jsem se zahleděl do oken vazební věznice. O tyto lidi, kteří zde jsou jako vězněné osoby umístěné, je v rámci limitu docela slušně postaráno. Pak mě napadlo zajímavé porovnání. Ale o tom si povíme jindy. Bude to velice zajímavé. I o tom co jsem se na rozlučku dozvěděl od pana J. Dolejšího. Bude se to týkat možnosti jednou do roka navštívit tuto věznici na Pankráci jako návštěvník, a prohlédnout si nechvalně proslulé jisté místnosti a zařízení.

 

 


Životní styl

Hobby