Dokola a krásně

 

SRBÍN/ŽERNOVKA/MUKAŘOV - Po dvou letech fungování se stal kruhový objezd Na Budech neodmyslitelnou součástí obce Mukařov. Stovky a tisíce aut tu denně projíždějí - opatrně, razantně, s přehledem...

SRBÍN/ŽERNOVKA/MUKAŘOV - Po dvou letech fungování se stal kruhový objezd Na Budech neodmyslitelnou součástí obce Mukařov. Stovky a tisíce aut tu denně projíždějí - opatrně, razantně, s přehledem, v klidu, a nebo naopak jako o závod - a každopádně vždy alespoň řidiči periferně vnímají, jak vypadá kruhový objezd uprostřed...

Za vším hledej lidi

Realizace kruhového objezdu byla jedním z programových bodů o. s. Mukařov-sko a po letech úsilí se podařila. A proto toto sdružení cítilo a cítí určitou odpovědnost za to, jak tato část obce vypadá.

Žil svým životem

Výsadbu v době dokončení objezdu zajistilo Ředitelství silnic a dálnic, ale na její údržbu už kapacitu nemělo. Proto si kruhový objezd žil svým životem a plevely, které radostně vítězily nad lidskou nečinností, se rozrůstaly, jak jen jim bylo libo.Proto se po týdnech příprav a zajištění nezbytných rostlin a materiálu sdružení Mukařovsko rozhodlo vnitřek kruhového objezdu zcela změnit a vytvořit zde bezúdržbový, ale pro oko příjemný ostrůvek, který bude symbolicky spojovat Srbín, Mukařov a Žernovku. „Pravdou je, že podobný záměr podoby kruhového objezdu jsme měli již v době výstavby - s ohledem na vyšší náročnost řešení se ji ale nepodařilo prosadit, a tak zvítězila „úsporná“ varianta, jež byla ale nakonec zcela překryta plevelem,“ sdělila Kateřina Budínová, která se zabývá návrhy, realizacemi a údržbami zahrad.

Jak probíhala realizace

Nejdříve bylo nutné odstranit původní rostliny, poté se odstranila vrchní část se zeminou a začaly se umisťovat základní prvky - bludné kameny ze srbínské žuly. Nová výsadba a celková koncepce tvoří jakousi „mukařovskou zahrádku“, která by měla symbolicky propojovat zmiňované tři vesnice včetně historické části - Buda. Kameny jsou ze Srbína, žulový chodníček ze Žernovky a vše je umístěno na Budech, na rozhraní Mukařova a Srbína.Poděkování patří všem, kteří se na realizaci objezdu podíleli, a také zaměstnancům obce, kteří často obětovali svůj volný čas po pracovní době.

Foto popis| Před realizací byl kruhový objezd nevzhledný a zarostlýFoto popis| Po dokončení. Kameny jsou ze Srbína, žulový chodníček ze Žernovky a vše je umístěno na Budech, na rozhraní Mukařova a SrbínaFoto autor| Foto: Mukařov-sko, o. s.

Regionální mutace| Náš region - Říčansko