Hrůzný konec pro tvůrce mučícího nástroje: V sicilském býkovi se pekli lidi zaživa

Král Falaris sleduje, jak je do býka uvržen Perillos
  |   zajímavost

Sicilský býk svou hrůzou a krutostí šokuje po celá staletí. Upéct člověka zaživa v bronzovém kotli bez možnosti úniku, to je opravdu hrozná smrt. Jaká je historie tohoto mučícího nástroje?

Výrobu býka si objednal v 6. století před naším letopočtem král Falaris, který vládl sicilskému městu Akragas. Ten se snažil o rozšíření vlády daleko za hranice města a hodlal ovládnout celou Sicílii. K tomu potřeboval opravdu odstrašující a krutý mučící stroj, aby nikoho nenapadlo se mu postavit. Povolal řeckého sochaře Perilla, který měl celé dílo vytvořit.

Tvůrce práce doslova pohltila

Perillos mu tedy z bronzu odlil dutou sochu býka. Pak sochu ukázal Falarisovi, který ale moc nechápal, k čemu mu bronzový býk vlastně má sloužit. Perillos mu ukázal, že z boku býka jsou dvířka, kterými se dá do býka vstoupit. Pak už je to jednoduché, dvířka se za nebožákem zavřou, pod býkem se rozdělá oheň a nebožák se bude péct jako v troubě. Jako bonus se jeho řev bude rozléhat ven, protože ústa býka slouží jako zesilovač zvuku. Býk bude řvát, podívaná to bude úžasná. Král ale nevěřil, takže Perilles vlezl dovnitř, aby mu zvukové přednosti mučícího nástroje předvedl.

Král ale Perilla v býkovi zavřel a udělal vše, co mu poradil – rozdělal oheň a kochal se řevem umírajícího sochaře. Falaris byl velmi krutý, takže si s osudem Perilla ještě pohrál. Vytáhl ho z býka předtím, než by v něm zahynul, chvíli ho chlácholil a pak ho nechal shodit z útesu do moře.

V býkovi se upekl i král Falaris

Král s takovou zálibou v krutosti nebyl příliš populární. Není jisté, kolik lidí v býkovi za dobu jeho vlády zahynulo, ale ví se jistě, že nakonec v něm skončil Falaris sám. Poddaní se totiž vzbouřili, krále svrhli a dali mu ochutnat jeho vlastní medicínu.

Mučení svatých a křesťanů

Co se stalo s býkem dál, není přesně zdokumentováno. Po Falarisově pádu zřejmě byl převezen do Kartága, zmiňuje se o něm také římský básník Pindar. Podle všeho jej Římané používali k mučení a zabíjení křesťanů. V bronzových útrobách býka zahynul například svatý Eustach nebo Pergamonský biskup svatý Antipas.

Přesto se ale dodnes s jistotou neví, zda býk skutečně existoval. Najít se ho nepodařilo, zprávy o umučení svatého Eustacha tímto způsobem církev popírá. Na druhou stranu o něm psali římští historici Diodór Sicilský a Lukián ze Samosaty. Zřejmě tedy nejde o legendu a Falarisův děsivý býk skutečně existoval.

Zdroj: allthatsinteresting.com

KAM DÁL: Jaké byly nejhorší mučící nástroje lidstva?