Jaké jsou odměny, podmínky a potřebná zdravotní způsobilost pro darování krevní plazmy?

Krevní plazma, která tvoří více než polovinu objemu lidské krve
  |  Komerční sdělení

Darování krevní plazmy je klíčovým aspektem ve zdravotnickém řetězci, pomáhajícím zachraňovat životy a zlepšovat zdravotní stav pacientů po celém světě. Tento článek poskytuje ucelený přehled o tom, co krevní plazma je, jaké jsou benefity pro dárce, a jakým pravidlům a omezením musí dárci vyhovět.

Co je krevní plazma a její využití

Krevní plazma, která tvoří více než polovinu objemu lidské krve, je bohatá na různé látky nezbytné pro řadu léčebných procesů. Obsahuje nejen vodu, ale i vitamíny, minerály, hormony a plazmatické bílkoviny, jako jsou protilátky a albuminy. Tyto komponenty jsou využívány například v léčbě imunodeficiencí, autoimunitních onemocnění, koagulopatií, u pacientů s popáleninami nebo v šokových stavech a také při operacích a transplantacích.

Kritéria pro darování plazmy

Kritéria pro darování plazmy jsou navržena tak, aby zajistila bezpečnost jak pro dárce, tak pro příjemce. Jedná se o pečlivě stanovené podmínky, které musí potenciální dárci plazmy splňovat před provedením darování.

  • Věk a hmotnost: Ideální dárci by měli být ve věku od 18 do 65 let, což zajišťuje, že dárce je dostatečně dospělý a zároveň není věkově znevýhodněn z hlediska zdravotních rizik spojených s darováním. Hmotnost dárce by měla být mezi 50 a 150 kg, což je důležité pro odhad množství plazmy, které lze bezpečně odebrat.
  • Zdravotní stav: Je nezbytné, aby dárce byl v dobrém fyzickém a psychickém stavu. To zahrnuje nejen absence akutních či chronických nemocí, ale také dobrou celkovou kondici a stabilitu. Nemoci jako je vysoký krevní tlak, infekční onemocnění nebo jakékoliv psychické poruchy mohou darování znemožnit.
  • Dokumenty: Každý dárce musí předložit platný občanský průkaz pro ověření identity a zdravotní pojištění, které slouží jako potvrzení o přístupu k lékařské péči v případě potřeby.
  • Jazykové dovednosti: Dárce by měl mít alespoň základní znalost jazyka země, ve které darování probíhá, aby mohl správně vyplnit zdravotní dotazník a porozuměl informacím o procesu darování.

Životní styl: Důležitým faktorem je také životní styl dárce. Osoby, které vedou zdravý životní styl a nejsou vystaveny rizikovým faktorům jako je drogová závislost nebo nechráněný pohlavní styk s mnoha partnery, mají nižší riziko přenosu infekcí.

Omezení pro darování

Dlouhodobé zdravotní komplikace: Osoby s chronickými zdravotními problémy, jako je diabetes, hemofilie, nebo historie hepatitidy a tuberkulózy, nejsou vhodnými kandidáty pro darování. Tyto stavy mohou zvýšit riziko pro dárce nebo příjemce.
Dočasné stavy: Existují i dočasné důvody, proč nemůže být osoba považována za vhodného dárce. Mezi ně patří běžné alergie, nedávné infekce, chirurgické zákroky nebo očkování. V těchto případech je často možné darování odložit do doby, než bude dárce opět zcela zdravý.

Tato kritéria jsou zásadní pro zajištění, že proces darování plazmy je bezpečný a efektivní jak pro dárce, tak pro příjemce.

Odměny pro dárce

Za darování plazmy dárci obdrží finanční odměnu 900 Kč za odběr, bonusy za přivedení nových dárců a další věcné dárky jako poděkování za jejich příspěvek. Dárci také mohou využít daňové úlevy pro další finanční benefity.

Pro ty, kteří se rozhodnou pro pravidelné darování, jsou připraveny navíc věcné dárky jako vyjádření díků za jejich trvalou podporu. Množství a hodnota těchto dárků se zvyšují s počtem odběrů, což odměňuje dárce nejen finančně, ale i formou praktických předmětů pro každodenní život. Všechny tyto výhody nabízí dárcovské centrum Amber Plasma, která má dárcovská centra hned v několika městech české republiky. Informace o odměnách najdete na stránce: odměny za darování krevní plazmy.

Dárci by neměli přehlédnout ani daňové výhody spojené s darováním plazmy. Díky systému bezpříspěvkového dárcovství je možné z daní odečíst 3 000 Kč za každý úspěšný odběr. Tato výhoda nejen zvyšuje materiální prospěch pro dárce, ale zároveň podporuje kulturu dárcovství v celé společnosti. Pro další informace o tom, jak si můžete odběr odečíst z daní, navštivte náš web, kde naleznete podrobný návod a další novinky.

Kde můžete darovat krevní plazmu

V České republice je možné darovat krevní plazmu v mnoha městech díky rozsáhlé síti dárcovských center. Tato centra jsou rozprostřena po celé zemi a nabízí dárcům příjemné a bezpečné prostředí pro darování. Mezi města, kde najdete tato centra, patří:

Česká Lípa, kde se centrum nachází na Berkově ulici,
Děčín, s centrem na Plzeňské ulici,
Cheb, kde můžete darovat na Svobody,
Chomutov, s dárcovským centrem na Školní ulici,
Jablonec nad Nisou, kde se centrum nachází v pasáži hotelu Praha na Komenského ulici,
Karlovy Vary, s centrem na Jugoslávské ulici,
Litoměřice, kde můžete darovat na Dlouhé ulici,
Mladá Boleslav, s centrem v Bondy centru,
Plzeň, kde se dárcovské centrum nachází v oblasti Borská pole na Technické ulici,
Praha - Nové Butovice, s centrem na V Hůrkách,
Příbram, kde můžete darovat na náměstí T. G. Masaryka,
Teplice, s centrem na U Hřiště.

Tato dárcovská centra jsou přístupná pro všechny, kdo chtějí přispět svou plazmou a pomoci tak zachraňovat životy. Před návštěvou doporučujeme zkontrolovat webové stránky jednotlivých center pro aktuální informace o provozních hodinách a možnosti objednání. Každé centrum je vybaveno moderními zařízeními a kvalifikovaným personálem, který se postará o to, aby byl váš darovací proces co nejpohodlnější a nejbezpečnější.