Mnoho lidí neví, co znamená ikona zámku v internetovém prohlížeči. Zbytečně riskují

Zavedení odlišných designů prohlížečů může vést ke zmatení uživatelů, nedorozumění a falešnému pocitu bezpečí
Zobrazit fotogalerii (2)
  |   zajímavost

Může se to zdát banální, opak je ale pravdou. Symbol visacího zámku ve vašem počítači je poměrně zásadní věc. Najdete ho hned na začátku řádku, kde čtete webovou adresu například této stránky „ctidoma.cz“. Je však s podivem, že mnoho lidí absolutně netuší, o co jde a proč má takový význam.

Víte, co znamená symbol visacího zámku v adresním řádku vašeho internetového prohlížeče? Pokud ne, nejste zdaleka sami. Nový výzkum Fiony Carroll a jejích kolegů z Cardiff Metropolitan University ukazuje, jak moc jsou v této otázce lidé mimo realitu. Pouze 5 procent dospělých ve Spojeném království chápe význam visacího zámku. Přitom je to hrozba pro naši online bezpečnost. A nedělejme si iluze, v České republice to asi nebude o nic lepší.

Hodně málo lidí to vědělo

Symbol visacího zámku ve webovém prohlížeči jednoduše znamená, že data odesílaná mezi webovým serverem a počítačem uživatele jsou šifrovaná a ostatní je nemohou přečíst. „Ale když jsme se zeptali lidí, co si myslí, že to znamená, dostali jsme řadu nesprávných odpovědí,“ říká Fiona Carroll. Celkem 528 lidí ve věku od 18 do 86 let odpovídalo na celou řadu otázek z oblasti internetu. Přibližně 53 procent z nich mělo bakalářský nebo vyšší titul, 22 procent mělo vysokoškolský diplom, zbytek dotazovaných neměl žádné vyšší vzdělání.

Jedna z otázek byla: „Víte, co na liště prohlížeče Google Chrome znamená ikona visacího zámku?“ Zde odpovědělo 463 lidí a 63 procent z nich uvedlo, že ví nebo si myslí, že ví, co tento symbol znamená. Ale pouze 7 procent řeklo správný význam. Respondenti naopak uvedli řadu nesprávných interpretací, mimo jiné se domnívali, že visací zámek znamená zabezpečenou webovou stránku nebo že web je bezpečný a neobsahuje žádné viry ani podezřelé odkazy. Jiní věřili, že symbol znamená, že webová stránka je důvěryhodná apod.

Google jde stejnou cestou

Jenže nepochopení symbolů může uživatelům internetu způsobit problémy. Patří mezi ně zvýšená bezpečnostní rizika a také to samozřejmě brání efektivnímu využívání moderních technologií. Tento průzkum koresponduje se zjištěním samotného Googlu, který už v některých aktualizacích nahradil ikonu visacího zámku neutrálním symbolem.

Aktualizace společnosti Google však vyvolala otázku, zda ostatní společnosti zabývající se webovými prohlížeči spojí své síly, aby zajistily, že jejich návrhy budou jednotné a intuitivní na všech platformách. Prohlížeč, který je naším vstupním bodem do „celého světa“, totiž bezpochyby nese velkou zodpovědnost ze strany webových společností. Prohlížeč se stal nedílnou součástí našeho každodenního života.

Doba se liší, jsou jiné požadavky

Je ale určitě zajímavé ohlédnout se zpět a sledovat vývoj webového designu od počátku 90. let až do dnešního stavu. Jádrem tohoto vývoje bylo vytváření softwaru, který lidé chtěli používat a považovali jej za efektivní. Vytvoření fungujících, vyhovujících a hlavně důsledně navržených uživatelských rozhraní bylo ještě relativně nedávno důležitým cílem. Ve skutečnosti v těchto raných dobách internetu existovala snaha vytvářet návrhy takových webových rozhraní, která by byla tak konzistentní a intuitivní, že by uživatelé nemuseli příliš přemýšlet nad tím, jak fungují.

V dnešní době je to jiný příběh, protože vývoj je zaměřen na pomoc lidem přemýšlet, než začnou interagovat online. Ve světle toho se zdá bizarní, že design webového prohlížeče v roce 2023 stále přináší nejistotu kvůli svému designu. Ještě horší je, že je nejednotně prezentován u různých poskytovatelů.

Prvopočátek tohoto stavu se dá vysledovat do poloviny devadesátých let. Tehdy se Microsoft a bývalá softwarová společnost Netscape pokusily překonat jeden druhého rychlejšími, lepšími a unikátnějšími produkty. Závod být lepší znamenal, že mezi produkty neexistovala konzistence.

Internetová bezpečnost

Zavedení odlišných designů prohlížečů samozřejmě může vést ke zmatení uživatelů, nedorozumění a falešnému pocitu bezpečí. Zvlášť když je nyní všeobecně známo, že taková nekonzistence může plodit zmatek a z toho plynoucí frustraci.

Je jasné, že dnes minimálně potřebujeme to, aby společnosti zabývající se webovými prohlížeči spojily své síly v úsilí chránit uživatele, nebo alespoň zvýšit jejich povědomí o potenciálních online rizicích. To by mělo zahrnovat formulování jednotného designu napříč všemi oblastmi, což pak bude znamenat bezpečný zážitek pro uživatele.

Zdroje: redakce, theconversation.com, tandfonline.com

KAM DÁL: Miley Cyrus zbořila internet: Pro ženy udělala víc než několikaleté terapie.

Klíčová slova: