Na zkušebním okruhu u Velimi se testuje vše, třeba i metro

Původní vůz Ečs, který v Cerhenicích posloužil společnosti Siemens ke zkouškám nové výzbroje pro pražské metro
Zobrazit fotogalerii (5)
14.02.2020 - 12:00  

V oboru zkoušek a testování kolejových vozidel všeho druhu je Česká republika naprostou evropskou špičkou. Lví podíl na tom má existence Zkušebního centra VUZ Velim, jehož součástí je tzv. velký a malý zkušební okruh. Širokou škálu různých zkoušek zde absolvovaly již stovky typů vozidel od domácích výrobců i zahraničního původu, včetně souprav metra.

Zkušební železniční centra

Železniční zkušební okruh v Cerhenicích u Velimi byl zprovozněn v roce 1963. V okolních zemích je jen několik podobných center, jejichž kapacita je - stejně jako u českého zařízení - po většinu roku silně vytížena. Nejbližší západním směrem je zkušební centrum ve Wegberg-Wildenrathu, směrem na východ se na území Ruské federace nalézá rozsáhlý komplex zkušebního okruhu ve Ščerbince u Moskvy, patřící pod Železniční výzkumný ústav JSC VNIIZhT. Tento zkušební okruh má rozchod 1 520 mm a dovoluje jízdy rychlostí do 140 km/h - v oblasti Belorečenskaja - Maikop jsou pak vytvořeny podmínky pro jízdy rychlostí až 250 km/h.

V Polsku funguje železniční zkušební okruh poblíž Źmigródu jakožto součást Varšavského železničního institutu. Okruh měří 7 725 m a dovoluje zkoušky nejvyšší rychlostí 160 km/h. V Rumunsku je obdobně k dispozici také zkušební okruh (o délce 20,2 km), velmi podobný našemu, jenž je součástí Rumunského železničního úřadu. Byl postaven v roce 1978 u města Făurei a v letech 2003 - 2008 byl velmi rozsáhle modernizován. Dnes tak umožňuje zkušební jízdy rychlostí až 200 km/h. Na malém okruhu o délce 2,2 km lze zkoušet průjezd oblouky různých poloměrů a dynamické vlastnosti vozidel.

VUZ
Výzkumný ústav železniční vznikl ve formě akciové společnosti v roce 2005, a to s jediným zakladatelem, společností České dráhy. Jeho reálná historie je však mnohem delší a sahá až do 50. let minulého století. Když byl v roce 1959 na Mezinárodní konferenci ministrů železnic států RVHP (tedy někdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci) vysloven požadavek na zřízení výzkumné základny pro testování nových železničních vozidel, ujala se tohoto úkolu právě naše země a Československé státní dráhy.

Zpočátku se uvažovalo o zřízení okruhu buďto v Čechách, nebo na Slovensku: kromě Cerhenic - Velimi poblíž Kolína byly posuzovány lokality Jíkev (severně od Nymburka), Vraňany (ležící na trase z Kralup nad Vltavou směrem na Lovosice), Nýřany (poblíž Plzně), Vrútky či Diviaky (asi 40 km severozápadně od Banské Bystrice).

Koncepce velkého zkušebního okruhu

Z důvodu relativně snadných a finančně méně náročných terénních úprav byla pro zkušební okruh vybrána lokalita rovinaté České tabule poblíž Velimi, u obce Cerhenice. Trať zkušebního okruhu byla zprvu navržena pro rychlost do 160 km/h, s budoucí možností zvýšení na 200 km/h. Celková délka dosáhla 13 275 m a obkroužila obec Sokoleč, jejíž silniční komunikace trať velkého okruhu překonávají po nadjezdech ze tří směrů.

Dále byla postavena provozní budova a u ní rozsáhlé pomocné kolejiště s vlečkou, napojenou do stanice Velim, bylo instalováno reléové zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení. Zkušební trať velkého okruhu byla uvedena do provozu v červenci 1963 a v druhé etapě elektrizována, k čemuž došlo v roce 1965.

Malý okruh
Uvnitř velkého zkušebního okruhu, na němž je dnes možná jízda rychlostí 200 km/h pod všemi obvyklými napětími, jejichž hodnoty se pro daná vozidla dají na napájecí stanici snadno přepínat (1,5 nebo 3 kV stejnosměrného napětí a 15 kV 16,7 Hz nebo 25 kV 50 Hz střídavé jednofázové soustavy), leží malý zkušební okruh s různými poloměry oblouků, určený k dalším typům zkoušek trakčních vozidel.

Byl vybudován v letech 1969 - 1971. Pomocné kolejiště bylo při jeho výstavbě doplněno dalšími kolejemi, do nichž je napojen, dále byl postaven příruční sklad pro přístroje a materiál, velká správní budova a různá další technická zařízení i montážní hala. V roce 1986 se začal budovat dynamický zkušební stav, jenž byl uveden do provozu v prosinci 1991, ale také další důležité objekty jako rozvodna, čistička odpadů, vodárna a další zařízení. Poměrně nedávno vznikla i prosklená budova s historickou expozicí a sálem pro občerstvení návštěv.

Na zkušebním okruhu VUZ se čas od času konají akce pro veřejnost a nostalgické jízdy s motorovými, elektrickými i parními lokomotivami - před časem zde byla hostem i nejrychlejší německá lokomotiva, slavná 02 0201. Z nadjezdů nad tratí je denně možné sledovat zkušební jízdy všemožných nových vozidel, ale třeba i souprav metra nebo nových typů vozů.