V Thomayerově nemocnici již nemusíte čekat na operaci

Pásku slavnostně přestřihl herec Jan Hrušínský
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Rekonstrukce jednotky intenzivní péče chirurgické kliniky trvala 10 měsíců a vyšla na 20 milionů korun. Výsledkem jsou nové výukové sály a větší kapacita pro chirurgické zákroky.

Více než polovinu nákladu zaplatilo částkou 13,5 milionu Ministerstvo zdravotnictví. Realizátorem stavby byla brněnská společnost Unistav Construction. Pásku slavnostně přestříhnul herec Jan Hrušínský, který byl loni na chirurgické klinice hospitalizován. Další plánovanou investicí je stavba urgentního příjmu - Thomayerova nemocnice bude mít urgentní příjem do pěti let

Výuka i chirurgické zákroky

„Rekonstrukce umožní nejen kvalitnější poskytování zdravotní péči, ale také lepší a moderní pracovní prostředí pro personál kliniky a v neposlední řadě také zkvalitní podmínky výuky mediků z 1. LF UK,“ říká ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.  V první etapě rekonstrukce došlo na administrativní část v prvním patře budovy. Vznikly tak dvě místnosti pro výuku zdravotních sester a mediků 1. lékařské fakulty UK. Ve druhém patře pak byla rekonstruována JIP s desítkou lůžek. Čtyři lůžka jsou s možností umělé plicní ventilace.

Již nebudete čekat na operaci

„Hlavním důvodem pro rekonstrukci jednotky intenzivní péče byly nevyhovující provozní a hygienické podmínky původního oddělení,“ říká přednosta Chirurgické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. Dalším důvodem pak byla nedostačující kapacita a nutnost odkládání operačních zákroků.

Tisíce pacientů i ze středních Čech

Na chirurgické klinice je každý rok ambulantně ošetřeno okolo 47 000 nemocných, na operaci a léčení je pak ročně hospitalizováno až 4 000 osob. Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice poskytuje péči pro obyvatele Prahy 4, 11, 12, Prahy-západ a přilehlých částí Středočeského kraje.


Zdraví

V obraze