Mělnická nemocnice prochází modernizací za desítky milionů

Zařízení mělo na přelomu roku 663 zaměstnanců a 351 lůžek
Zobrazit fotogalerii (7)
 

Stavební úpravy budou stát přes 34 milionů korun, zdravotnická technika pak dalších 17 milionů. Přinášíme velký přehled provedených i plánovaných investic.

Provozovatelem Nemocnice Mělník je Mělnická zdravotní, a.s., člen mezinárodní skupiny Vamed Mediterra. Spádová oblast zahrnuje cca 120 tisíc obyvatel. Nemocnice poskytuje nepřetržitou akutní péči v oborech: chirurgie, traumatologie, ortopedie, interna, gynekologie a porodnictví, neonatologie, neurologie, infekce, ARO, ORL a rehabilitace. V areálu Podolí sídlí oddělení Následné péče. Nadregionální péče poskytuje operace žlučníku (N.O.T.E.S.), intermediální neonatologickou JIP, bariatrickou léčbu obezity. Infekční oddělení je záložním pro Středočeský kraj. Zařízení mělo na přelomu roku 663 zaměstnanců, 351 lůžek. V roce 2015 zajistilo přes patnáct tisíc hospitalizací.

Následná péče v Podolí

Na detašovaném pracovišti Mělnické zdravotní v Podolí započala modernizace rekonstrukcí vnějších omítek. Letos dojde na vnitřní strany fasády, částečnou výměnu oken a rekonstrukce teras. V interiéru budovy začala rekonstrukce šestnácti jednolůžkových pokojů, včetně nového vybavení. Ubytovací kapacity se rozšíří o čtyři standardní lůžka. Dále začne přestavba vybraných sociálních zařízení a nahrazení starého výtahu novým, větším a evakuačním.

Rekonstrukce polikliniky

V prostorách polikliniky vznikla nová anesteziologická ambulance a dvě fyzioterapeutické ambulance. Stavebními úpravami prošlo jedenáct toalet v jednom z křídel polikliniky, včetně rozvodu vody a kanalizace. Nová výměníková stanice tepla slouží pro pavilon polikliniky, pavilon interních oborů a budovu gynekologie. V suterénu budovy „A“ bylo nutné provést sanaci omítek a kompletně zrekonstruovat přístup do šaten personálu. Další investicí byla výstavba záložní stanice kyslíku. 

Nové služby

Došlo k rozšíření služeb v podobě nadstandardní Fyzioterapeutické ambulance Premium I. a Fyzioterapeutické ambulance Premium II. Služby individuálního programu a výhodné cenové balíčky klientům umožňují krátké objednací lhůty. Nemocnic letos nově zavedla službu domácí péče a zakoupila dvě auta značky Hyundai i10. 

Příjemné místo pro jídlo

Započala přestavba volných prostor na novou jídelnu. Již nevyhovující budova bývala hospodářskou budovou s ubytovnou, jídelnou a kancelářemi administrativy. Nová jídelna je v prostorech bývalé prádelny. Počet strávníků z řad zaměstnanců i veřejnosti se zvyšuje a nyní vaří kuchařky denně až 650 jídel. Od března loňského roku zaváží sto jídel do Nemocnice Neratovice. 

Plány a probíhající práce

V areálu se přesunou některá oddělení. Probíhá příprava projektové dokumentace na výstavbu centrálních operačních sálů v nově vystaveném patře nad poliklinikou. V plánu je přestavba a přístavba budovy “K” na nové oddělení rehabilitace, včetně ambulancí. Ředitelství se přesune do pavilonu “C”. Plicní ambulance přejde do bývalých prostor odběrového střediska v budově polikliniky a tyto stavební práce již probíhají. Letos dojde i na výměnu výtahů v budově interních oborů. Modernizace výtahů se předpokládá i v pavilonu „T“, na gynekologii. 


Hobby