Tři pražské nemocnice získají od státu dvě miliardy

Thomayerova nemocnice má 1 600 lůžek a zhruba stejný počet zaměstnanců
 

Ze státní rozpočtu mají dostat na investice také Thomayreova nemocnice, IKEM a Všeobecná fakultní nemocnice.

Vláda schválila „Záměr Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020“, který vyčísluje v celkové hodnotě 7 miliard korun pro sedm nemocnic v České republice.

Investice

Thomayerova nemocnice za 560 milionů postaví centrální urgentní příjem, IKEM dvě nové budovy za 525 milionů a Všeobecná fakultní nemocnice sdružený objekt za miliardu a 71 milionů korun.

Třetina z vlastního

Všechna tři zařízení musí 30% nákladů dodat z vlastních zdrojů a investice budou prováděny do roku 2020.

Zkvalitnění péče

"V mnoha případech se jedná o rozhodnutí, které doslova zabrání tomu, aby nám areály nemocnic začaly padat na hlavu. Jinde pomohou ke zkvalitnění péče i prostředí pro pacienty tak, aby specializovaná pracoviště nabízenými službami odpovídala 21. století,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.