Schizofrenici mají šanci na normální život

Ústřední postavy kampaně z řad lékařů i pacientů
 

Kampaň JDE TO má ukázat, že při správné péči jsou nemocní schopni se začlenit do společnosti a žít zcela normální život. 

Česká asociace pro psychické zdraví je občanské sdružení uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých, poskytovatelů této péče a širší veřejnosti.  

Záchranný kruh 

„Je potřeba změnit vnímání onemocnění schizofrenního typu ve společnosti. Aby převládalo obecné povědomí o tom, že pokud funguje tzv. záchranný kruh kolem pacienta a dobře spolupracuje se svým lékařem odborným i praktickým, s terénním terapeutem, rodinou, má smysluplnou náplň dne a okolí k němu zaujímá stejný postoj, jako ke všem ostatním lidem, existuje u značné části z nich šance na úzdravu,“ říká prezident ČAPZ MUDr. Martin Jarolímek.

Schizofrenie patří mezi psychotická onemocnění. Trpí jí zhruba 1% populace. Nemoc se objeví bez ohledu na pohlaví obvykle mezi 15. a 35. rokem. Asi třetina schizofreniků se zcela vyléčí, u další třetiny se dosáhne jistého zlepšení a nejméně šťastné třetině nemoc nereaguje na léčbu. Příčiny schizofrenie nejsou dosud přesně známy. 

Postupné uzdravování

Úspěšná léčba musí fungovat na několika úrovních. Po první fázi, kdy hraje velkou roli lékař a vhodná medikace, nastupuje delší a neméně důležité období, ve kterém je zapotřebí silné spolupráce terénních sociálních pracovníků, rodiny, svépomocných organizací uživatelů psychiatrické péče a jejich rodinných příslušníků, a také veřejnosti.

Nový webový portál a letáky

Pacienti a jejich rodiny na portálu www.capz.cz/jdeto najdou přehled kontaktů na odborné lékaře, psychology a psychoterapeuty, peer konzultanty, pacientské organizace a sdružení rodičů, jejichž děti trpí podobnými problémy. Informační letáky budou k dostání v ordinacích lékařů. 

Série konferencí

Cyklus konferencí zaměřených na destigmatizaci nemocných schizofrenií odstartoval první akcí v Praze. Další proběhnou v Berouně, Hradci Králové, Opavě, Zlíně a Brně.

Finanční zdroje

Kampaně je financována z Norských fondů v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ a poběží do konce února 2016.

O léčbě schizofrenie čtěte článek o besedě s předním odborníkem
Psychiatr Filip Španiel: Žijeme v postfarmakologické době