O léčbě a prevenci nemocí trávicího ústrojí

MUDr. Luděk Hrdlička, vedoucí lékař
 

Rozhovor s vedoucím lékařem gastroenterologie polikliniky Budějovická MUDr. Luďkem Hrdličkou o  jeho praxi.

Pane doktore, kdo chodí k vám do ordinace?

Chodí k nám buď pacienti, kteří jsou chronicky sledovaní a mají již stanovenou nějakou diagnózu. Přicházejí  pro předpis léků a na kontrolu klinického stavu, dále na zobrazovací metody, jako je endoskopie, ultrazvuk a také na  kontrolní  laboratorní odběry. Nebo se na našem oddělení objevují noví  pacienti s obtížemi akutními nebo chronickými, kteří doposud žádné trávicí problémy neměli.

MUDr. Luděk Hrdlička (narozen 1971)  promoval na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. Absolvoval atestaci z vnitřního lékařství a specializační atestaci z gastroenterologie. Pracoval v několika nemocnicích a od roku 2013 je vedoucím lékařem Gastroenterologického oddělení Polikliniky Budějovická Medicon a.s. v Praze 4. Předmětem jeho klinické, výzkumné a publikační práce je především digestivní diagnostická a terapeutická endoskopie a problematika nespecifických střevních zánětů.

Jak se k vám pacienti dostávají?

Přicházejí na základě reference praktických lékařů, ale mohou se objednat i bez doporučení. Pojišťovny u našeho oboru nevyžadují předchozí vyšetření praktickým lékařem. Někdy by mohlo čekání oddálit potřebnou diagnostiku a léčbu. Když si k nám pacient zavolá nebo přijde na recepci, tak dostane nebližší možný termín pro vyšetření.

Recepce u nás funguje jako třídící pracoviště. Pokud přijde pacient s jasným problémem, například krví ve stolici, tak je ihned objednán k cílenému vyšetření, v tomto případě tlustého střeva a konečníku. V ostatních  případech absolvuje vstupní konzultaci a následně jsou doporučena další potřebná vyšetření.

Jaké provádíte výkony?

Provádíme diagnostiku, ať už klinickou, endoskopickou  nebo ultrazvuková vyšetření. Vlastní léčba je většinou farmakologická. U chronických diagnóz je medikace trvalá, někdy celoživotní.  U indikací vyžadující chirurgické řešení pacienty referujeme na přední pražská klinická chirurgická pracoviště, u menších výkonů i na oddělení jednodenní chirurgie.

Jak léčíte závažná onemocnění, například nádory?

Pokud mluvíme o zhoubných nádorech v našem oboru, tak nejčastější jsou nádory tlustého střeva a konečníku, případně střevní polypy jako jejich  předstupně. Diagnostikujeme  také nádory žaludku, žlučníku a žlučových cest, případně slinivky, které naštěstí jsou podstatně méně časté než nádory tlustého střeva (bohužel mají také podstatně horší prognózu). Část jsme schopni řešit endoskopicky, například odstraněním střevních polypů nebo časných stádií střevních nádorů. Pokročilejší stádia referujeme chirurgům nebo kolegům onkologům.

Gastroenterologie se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí zažívacího traktu. Pojem vychází z řeckých slov gaster – žaludek, enteron – střevo a logos – nauka
Polyp je v lékařství označení výrůstku na sliznici

V čem spočívá endoskopická léčba?

V odstraňování zejména polypů, které jsou předstupněm zhoubných nádorů.  Jsme schopni odstranit i některé časné nádory.  Odstranění se provádění metodou endoskopické polypektomie nebo resekce, zjednodušeně se patologická tkáň odřízne pomocí drátěné tepelné kličky. Pokud je však nález rozsáhlejší nebo prorůstá hlouběji  do střevní stěny, je to indikace pro chirurgické řešení.

Kdo by měl chodit na preventivní vyšetření?

Dlouhodobě v České republice  probíhají cílené  screeningové programy v prevenci nádorových onemocnění  a  v posledních dvou letech také akce zdravotních pojišťoven adresného zvaní pojištěnců v rizikovém věku padesát až sedmdesát let. Z našeho oboru – gastroenterologii – se vyšetření v prevenci vzniku zhoubných nádorů provádí v  případě nádorů tlustého střeva, které  v naprosté většině vznikají  na podkladě střevních polypů. Polyp se pomalu zvětšuje a mění se jeho histologická povaha, následně po letech z něho vznikne zhoubný nádor. O tomto typu rakoviny  lze říci, že je diagnostikovatelný v časných a dokonce již  i  v přednádorových stádiích. Je také jedním z nejlépe léčitelných nádorů, ať už endoskopickou léčbou, nebo v pokročilých stádiích chirurgicky.

Osoby od padesáti do pětapadesáti let by měli jednou ročně chodit ke svému praktickému lékaři na vyšetření stolice na skryté okultní krvácení. Jejich praktický lékař by je měl aktivně k účasti v programu vyzvat. Pokud se nález krve potvrdí, tak je pacient odeslán k nám na vyšetření endoskopické.

Když pacient dosáhne 55 let věku, tak má možnost volby primární screeningové koloskopie tlustého střeva. Pokud na tomto vyšetření nedojde k žádnému nálezu, tak má pacient jistotu, že v následujících deseti letech se u něho nerozvine nádor tlustého střeva. Proces růstu nádoru tlustého střeva je totiž velmi pomalý. Toto vyšetření se samozřejmě také provádí na našem  pracovišti a je možné se na ně přímo objednat.

 

Děkuji za rozhovor