Půl milionu lidí v ČR neví o své diagnoze CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v České republice trápí přibližně 14 % dospělých
 

CHOPN čili chronická obstrukční plicní nemoc postihuje 800 tisíc lidí v České republice. Potýká se s ní například zpěvačka Marta Kubišová.

"Vyslovuji hlubokou podporu Vám i oběma akcím odborníků. Vám všem pak přeji zdar ve Vašem bohulibém úsilí léčit a bádat v záludnostech CHOPN nejen v naší vlasti," sdělila Marta Kubišová v dopise u příležitosti Světového dne boje proti CHOPN

Jak se projevuje?

Příznaky chronické obstrukční nemoci jsou dušnost, chronický kašel, únava, vykašlávání hlenů. V ČR se s ní potýká přibližně 14 % dospělých. Z nich se léčí je  třetina a dalších půl milionu nemocných o své diagnóze neví. V loňském roce na CHOPN zemřelo 3500 lidí. To je pětatřicetkrát více než na astma. Na světě je přes 200 milionů nemocných a péče stojí kolem 200 miliard EUR ročně.

Kuřácká nemoc

„Zhruba 80 % všech případů CHOPN má na svědomí kouření. Nemoc je následkem chronického zánětu průdušek, který vede k jejich zužování a ke zvýšené tvorbě hlenu. Nejčastěji začnou pacienti pociťovat první příznaky po čtyřicítce, mnohdy je však přecházejí a plicního lékaře navštíví až v pokročilé fázi. Stává se, že jsou do nemocnice dovezeni až v dramatickém stavu dechové tísně a vyžadují léčbu na jednotce intenzivní péče,“ říká prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Vyléčit nelze, zpomalit ano

S pomocí léků výrazně zpomalit zhoršování stávajícího stavu a zmírnit potíže nemocných. „Naši pacienti dostávají nejmodernější léčbu. Aby zafungovala, musí ji správně užívat. K tomu je nutné, aby spolu lékaři a pacienti dobře komunikovali,“ vysvětluje profesor Kolek.

Mezinárodní výzkum

Čeští pneumologové se zapojili do mezinárodního výzkumu. „Letos byla díky nám vytvořena rozsáhlá studie s téměř 4000 pacienty, sledující výskyt a podobu CHOPN v 11 zemích střední a východní Evropy. Výsledkem dosud největší studie svého druhu je přesný popis nemocných s touto diagnózou, který nám umožní dobře volit léky, které pomohou pacientům žít déle, kvalitněji a s co nejnižší potřebou návštěv nemocnice. Příští rok největší mezinárodní databázi nemocných dokončíme,“ uvádí MUDr. Vladimír Koblížek Ph.D., zástupce přednosty pro výuku a výzkum Plicní kliniky FN v Hradci Králové.

Sdružení pacientů

Spolupráci lékařů s pacienty má zajistit Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN). Podle předsedy MUDr. Stanislava Kosa, CSc. se zaměří i na prevenci. Organizace se stane členem své evropské sestry - European Federation of Astma, Allergy and Airways Diseases Patients Associations (EFA), a je součástí poradního orgánu Ministra zdravotnictví – Pacientské rady.

Pomoc v regionu

Kam se obrátit v případě potíží s dýcháním ve středních Čechách? V berounském Medicentru najdete plicní ambulanci doktora Ivo Chvojky. Berounsko je specifické výskytem plicních nemocí bývalých zaměstnanců eternitových závodů, železáren, vápenek, cementáren. V Benešově můžete navštívit plicní oddělení v nemocnici Rudolfa a Stefanie, kde se pacientům s CHOPN věnují také v rámci oboru sportovní medicíny. Pro léčbu plicních nemocí je vyhlášená nemocnice v Nové Vsi pod Pleší. Plicní ambulanci provozuje také MUDr. Martina Brejchová v Rudné u Prahy, MUDr. Otakar Hokynář v Kralupech nad Vltavou či MUDr. Olga Kočová v Poděbradech.


 


 


 

Klíčová slova: