Parkinsonova choroba: Jak předejít vzniku této nevyléčitelné nemoci

Jedním z účinných způsobů prevence Parkinsonovy choroby je nošení helmy
  |   zajímavost

Tato degenerativní choroba ovlivňuje nervový systém a všechny části těla, které pomocí tohoto systému ovládáme. Tuto nemoc zatím není možné vyloučit, lze ale zpomalit její šíření. Je tedy nutné rozpoznat její symptomy co možná nejdříve.  

Parkinsonova choroba se vyznačuje ztrátou nervových buněk v určitých částech našeho mozku. Tyto změny následně mají negativní dopad na produkci dopaminu, tedy látky, která je nezbytná pro přenos signálů mezi mozkem a nervovým systémem, a tím pádem i za koordinaci.

Experti v oboru se shodují na tom, že za vznik této degenerativní choroby může s největší pravděpodobností kombinace zděděných genů a vnějších faktorů. Pokud tedy touto chorobou trpí někdo z vašich příbuzných, je větší šance, že vznikne i u vás. Existují ale způsoby, jak jejímu vzniku alespoň do určité míry předejít.

Jak Parkinsonově chorobě předcházet

Studie dokazují, že velkou roli při vzniku tohoto onemocnění hrají mimo genetickou informaci také úrazy hlavy. Vědci totiž zjistili, že lidé, u kterých tato nemoc vznikla, v minulosti utrpěli úraz hlavy a v některých případech i ztrátu vědomí.

Třemi největšími rizikovými faktory vzniku této nemoci je genetika, úrazy hlavy a ztráta vědomí. Buďte proto opatrní a při sportu si hlavu, pokud to daný typ aktivity vyžaduje, chraňte helmou.

Příznaky Parkinsonovy choroby

Symptomy Parkinsonovy choroby jsou zpočátku velmi těžko rozpoznatelné, tato choroba se totiž může nejdříve projevovat jen jako lehký třes jedné ruky, zpomalení běžné rychlosti pohybu nebo kamenný výraz v obličeji.

Příznaky této degenerativní nemoci se liší člověk od člověka a ve většině případů se projevují ve větší míře na jedné straně těla.

  • Třes – chvění rukou je jedním z prvních příznaků Parkinsonovy choroby. Zpravidla se zpočátku objevuje pouze v jedné končetině.
  • Zpomalený pohyb
  • Ztuhlost svalů
  • Problémy s postojem a rovnováhou
  • Ztráta schopnosti provádět určité pohyby podvědomě (mrkání, úsměv a další)
  • Problémy s řečí – často jde o její zrychlení nebo zeslabení
  • Problémy s psaním – zmenšení písma nebo úplná neschopnost psát.

Zdroj: Mayo ClinicNational Library of Health

KAM DÁL: Jak spolehlivě snížit krevní tlak? Pomůže vám jeden běžný nápoj.


Zdraví a styl