Parkinsonova choroba: poznáte ji i podle tónu hlasu

Jedním ze symptomů Parkinsonovy choroby je třes rukou
  |   zajímavost

Toto neurologické onemocnění se s postupem času zhoršuje, je proto nutné ho objevit co nejdříve. Sice zatím neexistuje léčba, která by dokázala Parkinsonovu chorobu zcela vyléčit, určité druhy léků vám ale mohou pomoci její zhoršení oddálit.

Parkinsonova choroba je neurologické onemocnění, které ovlivňuje pohyb, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Symptomy této nemoci jsou často velmi těžko rozpoznatelné, zpočátku jde totiž o velmi malé změny pohybových schopností, kterých si řada lidí ani nemusí všimnout.

Mezi počáteční příznaky Parkinsonovy choroby patří mimo jiné i lehký třes ruky, zpomalení běžných pohybů. Také se ale může začít projevovat na vašem obličeji. Tvář bez výrazu může být také jedním ze symptomů nemoci, stejně jako ztuhlé paže při chůzi.

Parkinsonovu chorobu bohužel nelze zcela vyléčit. Existují ale léky, pomocí kterých lze do určité míry kontrolovat její symptomy a zabraňovat tak jejich rychlému zhoršení.

Jednou z možností léčby je také operace mozku, ani ta ale bohužel nemoc zcela nevyléčí. Je tedy velmi důležité vědět, jakými příznaky se Parkinsonova nemoc projevuje, a dávat si na ně velký pozor. Čím dříve nemoc objevíte, tím lépe.

Mezi smptomy Parkinsonovy choroby patří:

  • třes
  • ztuhlé svaly
  • zpomalený pohyb
  • ztráta některých automatických pohybů (patří sem např. mrkání nebo úsměv)
  • špatný postoj
  • snížení schopnosti psát

Tuto nemoc ale můžete poznat dokonce i podle problémů s řečí a změn hlasu. Mezi příznaky Parkinsonovy choroby patří i změny řeči, které zahrnují její zrychlení, zjemnění, zadrhávání a dokonce i váhavé pauzy.

Dále také můžete tento stav poznat podle toho, že se váš hlas stane více monotónní. V řeči tak chybí např. zvýšení tónu hlasu při kladení otázek a další.

Zdroj: Mayo Clinic

KAM DÁL: Jak na spánek v letním počasí. Řada z nás dělá velkou chybu.


Zdraví a styl