Geodeta musíte zavolat i v případě, že chcete pozemek rozdělit

Geodeta potřebujete třeba pro případ rozdělení pozemku
 

Plánujete postavit dům, nebo jakoukoliv změnu na vašem pozemku? Pak si  musíte na pomoc zavolat geodeta. Přinášíme další část rozhovoru o jeho službách, které jsou někdy nutné. 

V první části našeho rozhovoru s geodetem Přemyslem Plchem, který najdete na tomto odkazu, jsme si řekli, co práce geodeta obnáší. 

 

V jakých další případech jsou služby geodeta nezbytné?

Vždy, když je potřeba provést v katastrální mapě nějakou změnu. Tím je myšleno, když někdo potřebuje rozdělit pozemek (parcelu), vyznačit v katastru nově postavenou stavbu, vymezit rozsah věcného břemene na části parcely apod. K tomuto účelu je nutné vždy vyhotovit geometrický plán , který je potom součástí listiny (smlouvy), kterou se provede vklad do katastru, případně součástí ohlášení dokončené stavby. Bez geodeta se také neobejde žádná stavba. Kromě zaměření dokončené stavby, o které jsem už mluvil, se geodeti podílejí na celé řadě činností během různých staveb. Pokud se budeme bavit o běžných občanských stavbách, nejčastěji jde o vytyčení prostorové polohy stavby před vlastním zahájením. Je totiž třeba vyznačit polohu budoucí stavby na pozemku, aby byly dodrženy odstupy od hranic pozemku podle schváleného projektu apod.

S jakými nejčastějšími přáními se na vás obrací zákazníci?

Osobně se ve své činnosti zaměřuji hlavně na práce v katastru nemovitostí, tzn. vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků, vyznačení budov, vymezení věcných břemen a samozřejmě i vytyčovaní hranic pozemků. Z oboru inženýrské geodézie, která se zaměřuje na zeměměřické činnosti v souvislosti s výstavbou, pak pro svoje zákazníky zaměřuji účelové mapy pozemků a staveb jako různé podklady pro budoucí projekty staveb a poté tyto stavby podle projektů vytyčuji a zaměřuji skutečné provedení.

Jak jsou služby geometra časově náročné?

Je to různé, některé zakázky lze vyhotovit v podstatě do druhého dne. Jiné jsou omezeny správními lhůtami (zejména vytyčovaní hranic pozemků) a tam trvá vyhotovení běžně několik týdnů.

Jaké jsou orientační ceny za vytyčení pozemku?

Osobně si myslím, že uvádět nějaké konkrétní cifry nejde. Ceny služeb geodeta jsou závislé na tolika faktorech, že sestavit ceník, podle kterého by si zákazník sám mohl odvodit cenu za nějaké zaměření nebo vytyčení, dost dobře nelze. Je třeba zohlednit jak samotný druh práce, tak i právě např. druh katastrální mapy v daném kat. území, samotný konkrétní pozemek, jeho svažitost, přehlednost apod. Jednoduše se zaměřuje pole, hůř les. Osobně stanovuji cenu za každou zakázku individuálně právě na základě takových informací. I když ceny za vytyčení pozemku nebo geometrický plán se pohybují v tisících korun a laikovi se mohou zdát vysoké, je potřeba si uvědomit, že v mnoha případech se jedná o zlomky procent ceny dané nemovitosti a řádným zaměřením lze předejít mnohem větším problémům, které by mohly nastat např. pokácením nesprávných stromů v lese, stavbou částečně na cizím pozemku apod. Bohužel, stále se setkávám s případy, kdy vlastník pozemku ušetřil několik tisíc za vytyčení a potom musel zaplatit několik desítek tisíc na vzniklé škodě. 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru