Zapojte se do boje proti bolševníku!

Zapojte se do boje proti bolševníku!
 

Invazní rostliny jsou zlo, o tom jsme vás přesvědčili již v minulém článku. Právě nyní však proti nim můžete aktivně bojovat a zapojit se do speciálního projektu Botanického ústavu Akademie věd, o kterém jsme si povídali s Janou Müllerovou. 

Proč bychom měli invazní rostliny sledovat?

Pro účinný boj s invazemi je nezbytné znát co nejlépe protivníka, tj. vědět co nejvíce o příčinách i následcích invazního chování druhu, o tom, kde se vyskytuje, kam se šíří a proč, která stanoviště jsou k invazi náchylnější a které původní druhy naší přírody jsou invazemi výrazněji ohroženy. Potřebujeme také o jednotlivých druzích vědět, jakou hrozbu pro naši přírodu a společnost představují, a to jak současnou tak i potenciální (spojenou např. se změnami klimatu). To samozřejmě platí nejen o rostlinách, ale i o invazních druzích z řad živočichů.

 

Jak se zapojit do projektu?

V našem projektu Detekce a monitoring invazních druhů bezpilotními prostředky (TAČR) jsme připravili pro veřejnost možnost se do něj zapojit. Pilotní kampaň je určená především pro školy zapojené do programu GLOBE v České republice, ale zúčastnit se může každý. Můžete tak získat dobrý pocit, že jste přispěli k českému výzkumu a ochraně naší přírody a krajiny. Je jednoduché, stačí si na stránkách www.invaznirostliny.cz stáhnout aplikaci ODK Collect do telefonu nebo tabletu, nastavit dle návodu adresu a vyplnit v terénu jednoduchý záznamový formulář (funguje i offline), který nám následně odešlete při každém nálezu. Aplikace zaznamená GPS pozici nálezu a umožňuje přidat i fotografii, což je velmi vhodné pro pozdější ověření.

 

Jak akce konkrétně pomůže zlepšení stavu?

Cílem našeho projektu je doporučit nejlepší postup mapování vybraných invazních druhů, který bude založen na automatickém zpracování dat z dálkového průzkumu Země (bezpilotní prostředky, satelitní snímky). Během první fáze projektu učíme naše automatické klasifikační algoritmy rozpoznávat jednotlivé druhy a snímkujeme proto místa, kde víme, že se druhy v hojné míře vyskytují. Vycházíme z naší znalosti různých míst v ČR a z dat od kolegů vědců. Přestože moderní databáze výskytů zahrnují mnohé lokality, často nemohou konkurovat znalostem místních obyvatel. Zvlášť v případě invazních druhů, jejichž výskyt se rychle mění. Právě proto je pro nás vaše znalost okolí velmi cenná.  


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru