Jsou ve vašem okolí nutrie?

Nutrie říční
 

Nutrie většinou žijí na březích menších vodních toků, kde hloubí dlouhé nory, čímž devastují vodní hráze. Jak nutrii poznáte a kde se momentálně vyskytuje? 

Nutrie říční je známá též jako řekomyš nebo vodní krysa. Původně se tohle malé zvířátko chovalo na maso a kožešinu, ale postupně lidem nutrie utíkaly a rozmnožily se ve volné přírodě. Tam žijí na březích menších vodních toků s bujnou rostlinnou vegetací. V oblibě mají také místa, kde se řeky přibližují lidské civilizaci, protože je tam lidé rádi chodí krmit.

Jak poznáte nutrii? 

Vzhledově připomíná křížence přerostlé krysy a bobra. Je výborným plavcem, protože má na nohou plovací blány a nozdry posunuté nahoru a dopředu. Jeho hlodáky jsou nápadně oranžové a dlouhý lysý ocas. Původní barva nutrie je tmavě hnědá, ale vyšlechtěna byla spousta dalších variant. Je to hlodavec dlouhý 40 až 70 cm, přičemž ještě 30 až 45 cm zabírá ocas. Váží něco kolem 4 až 6 kilogramů, ale dobře živený samec může vážit i 10 kilo, je to tedy pěkný macek.

Čím nutrie škodí? 

V místech svého výskytu tohle zvířátko hloubí až 15 m dlouhé nory. Tato tvořivá činnost má za následek devastaci vodních hrází a může způsobovat problémy například při povodních. Proto je nutrie považována za nežádoucí invazivní druh, ačkoli někde se ji podařilo vymýtit. Pokud jsou nutrie přemnoženy, přistupuje se k jejich odchytu nebo odstřelu, nicméně jejich stavy se redukují i krutou zimou. 

Výskyt ve středních Čechách

Podle zdrojů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se v posledních letech výskyt nutrií na území ČR snižuje. V letech 1990 až 2009 byl počet nálezů rapidní, od roku 2010 nálezů nutrií výrazně ubylo. I přesto můžeme nutrie objevit po celé republice a nejvíce ve středních Čechách. Dle aktualizovaných informací 18. března 2016 byly až na sedmi místech ve středních Čechách nalezeny více než devítičlenné skupiny nutrií a několik méně početných skupinek.