Stavění májky symbolizuje lásku, plodnost i erotiku

V Drahňovicích staví májku pravidelně
 

Na mnoha místech ve středu Čech se lidé sejdou, aby společně přivítali jaro, a vztyčí nejvyšší strom s bohatě barevným zdobením.

Vztyčení a ozdobení májky byla po dlouhá léta oslava lásky, plodnosti, mládí a také jakousi společenskou tradicí, na které se často podílela i vrchnost. Tato tradice pomalu zaniká, ale ve středu Čech se najdou místa, která první máj vítají velkolepě. V Poříčí nad Sázavou v sobotu 30. dubna v podvečer ženy a dívky vyzdobí májku stuhami a poté ji muži postaví podle klasických zvyků. Oslavu příchodu jara také dodržuje obec Stará Huť, kde se po postavení májky budou pálit čarodějnice. Pravidelnými oslavami vítají jaro i Drahňovice u Benešova.

Zvyk káže májku první noc hlídat, aby ji nepoškodili muži z blízkých vesnic

Podle tradice se muži vydávají 30. dubna do lesa, aby uřízli nejvyšší stromek, a to nejlépe smrček, borovici nebo jedli. Strom celý oklestí a ženy ho poté vyzdobí stuhami, pentlemi, věnečky, krepovým papírem nebo šátky. Poté již vyzdobenou májku vztyčí uprostřed vesnice. První noc ji ale muži bedlivě hlídají, zvykem totiž je, že si v noci na prvního máje lidé z okolních vesnic snaží májku navzájem ukrást nebo poškodit, každý chce mít tu nejlepší a získat nejvíce štěstí v lásce právě pro pouze sebe.

Obvykle bývá vybrán mladý pár, kterého ostatní prohlásí králem a královnou májových oslav.

V Chodouni u Příbrami staví májky před domy zadaných děvčat

Některé oblasti drží více tradic, které jsou spojeny s prvním májem. Pokud dívka dosáhne patnácti let, postaví její otec před vchodové dveře májku, aby nezadaným chlapcům oznámil, že je v domě děvče na vdávání. Dejte si ale pozor, abyste právě ve vaší vesnici pochopili tento zvyk správně. V Chodouni u Příbrami má májka před domem opačný význam. Chlapec staví májku pro svou přítelkyni na důkaz lásky a zároveň ukazuje ostatním nápadníkům, že dívka je zadaná, a tudíž není k mání.

Aby si měla vesnice o čem vyprávět, vysypávaly se v minulosti chodníčky k domům bílým popelem. Druhý den ráno tak mohla celá vesnice vidět, co se milenci snažili marně zatajit – tedy kdo v noci navštěvuje koho.

Jaro vítají lidé po celém světě

Pohanská tradice nabyla křesťanského charakteru

Podle historika Vlastimila Vondrušky lidé v minulosti neznali historii a neuvažovali, kde se tento svátek vzal. Dodržování prvomájového zvyku pro ně znamenalo štěstí v lásce, plodnost, symbolizovalo příchod jara a také erotiku a zaručovalo bohatou úrodu. Pohanská tradice se tedy přenesla do křesťanského života, pro věřící lid k tomu stačilo vysvěcení májky.

První postavení májky je doloženo z roku 1422, kdy si mladík zasloužil ruku své dívky postavením májky před její dům. Na základě tohoto činu svolila její rodina ke svatbě. Mladý pár pocházel ze středu Čech a svatba se konala na pražském hradě.

Čtěte také: Čarodějnice jsou tady: Dámy, pozor, ať vás neupálí!

Skrytá sexualita léta pobuřovala církev

V roce 1637 označila církev májku za nestydatou věc a pokusila se ji zakázat. Nesetkala se však s úspěchem, pro lid byla májka silně zakořeněnou tradicí. Díky májce je květen označován za měsíc lásky po celém světě, ne nadarmo se jím Karel Hynek Mácha inspiroval.