Je možné dát dítěti netradiční jméno? Ano, ale jen za určitých podmínek

Jestliže čekáte přírůstek do rodiny, možná máte svoji hlavu celou zavařenou od toho, jak stále nepřicházíte na správné jméno pro vašeho drobečka. Není to právě jednoduché, protože jmen je v českém kalendáři více než dost. Navíc vám se líbí jméno nezvyklé - Jaime. Je to totiž vaše oblíbená postava ze seriálu a neumíte si představit, že by se váš syn měl jmenovat třeba Karel. Co na to říkají české zákony?

17.04.2019 - 11:30  
Vymyslet jméno pro dítě je někdy složité
Zobrazit fotogalerii (3)

Vybrat jméno pro potomka je záležitostí poměrně složitou. Nastávající matka i otec nemusejí být hned zajedno - tomu se líbí toto jméno, druhému zase jiné. Někdo chce dbát tradici a pojmenovat dítě po rodičích nebo prarodičích a jiný by byl rád, kdyby jeho ratolest nosila jméno originální. Názorů je tolik, že nakonec nejmoudřeji se zachoval asi stát a výběr jména upravil zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.

Co říká litera zákona?

Podle tohoto zákona se rodiče musejí na jménu oba shodnout, a to do 1 měsíce od narození dítěte. Jen v takovém případě bude jméno do matriky narození zapsáno. Do matriční knihy jde přitom zapsat jakékoliv existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě. Pokud byste se však zhlédli ve jméně zkomoleném, zdrobnělém nebo domáckém, matrika vám vstříc nevyjde a takové jméno nezapíše.

Problém by také byl, kdybyste chtěli chlapce pojmenovat dívčím jménem nebo naopak, dívku jménem chlapeckým. Toto matrika vůbec nepřipouští. Dále není možné pojmenovat svého potomka osobním jménem, které již nosí jeho sourozenec, mají-li tyto děti stejné rodiče. Do matriky lze zapsat maximálně dvě osobní jména, která musí dotyčný následně v úředním styku obě používat.

Jak je to, když se na matrice nedohodnete

Pokud víte, že budete chtít svému potomkovi dát netradiční jméno, měli byste co nejdříve navštívit příslušnou matriku a vznést dotaz, jestli s vybraným osobním jménem nebude mít matrika problémy. Vzniknou-li totiž pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podoby, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem. Jedná se o placenou službu Ústavu pro jazyk český AV ČR, jehož adresa je:

Ústav pro jazyk český AV ČR
oddělení onomastiky
Valentinská 1
116 46  Praha 1
tel.: 225 391 466-467
e-mail: soudniznalectvi at
ujc.cas.cz

Zde vám znalecký posudek na jméno písemně vypracují a zašlou doporučeným dopisem. Pozor - nikoli prostřednictvím e-mailu. Vydání posudku je zpoplatněno, a to částkou od 600 až po 1 100 Kč plus DPH a poštovné. E-mailem obdržíte zálohovou fakturu, na základě které peníze uhradíte. Teprve potom by vám byl posudek poslaný Českou poštou.

Publikace, která s výběrem jména pomůže
Jak se bude vaše dítě jmenovat je zajímavou publikací od autorky Miloslavy Knappové, která patří mezi naše přední jazykovědkyně v oblasti studia vlastních jmen. Kniha obsahuje přes 14 000 českých i cizojazyčných podob jazykově ověřených jmen, jež splňují podmínky pro zápis nejen do matričních dokladů. Téměř 11 000 jmen je také zpracováno slovníkově, což znamená s uvedením jejich původu, významu, pravopisu, domáckých i cizojazyčných podob, současné obliby a kalendářních údajů. Jedná se tedy o výbornou pomůcku pro nerozhodnuté budoucí rodiče.

Klíčová slova: