Boj o alimenty není jednoduchý. Je dobré předem vědět, na kolik peněz máte nárok

Rozvod je vždy složitý, bitva o alimenty situaci neuklidní
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Je smutnou skutečností, že téměř polovina manželství končí rozvodem. Často již v době, kdy jsou v rodině ještě poměrně malé děti, které potřebují nejen odpovídající péči a dohled, ale také finanční zajištění. V té chvíli přicházejí na řadu často i velmi vzrušené debaty o výši alimentů. Jakou částku může očekávat rodič, kterému jsou děti svěřeny do péče? Samozřejmě to záleží na výši příjmů bývalého partnera.

Výše alimentů, jak by se mohli někteří domnívat, není neměnná. Je logické, že pokud bývalý partner, jemuž soud děti do péče nesvěřil a má na ně přispívat, zastává vysoké postavení v nadnárodním korporátu, budou vyměřené alimenty v nepoměrně vyšší než u člověka, který se pohybuje na hranici minimální mzdy. Všechno se ale může v průběhu času obrátit a změnit, stejně tak tedy i výše alimentů.

O jak vysoké alimenty je možné žádat?

Obecně je brána v úvahu jakási orientační tabulka, která ukazuje vývoj výše alimentů, jež by měl povinný rodič na své dítě nebo děti platit. Pokud alespoň orientačně znáte plat svého bývalého partnera, není tak složité získat alespoň základní představu. Ostatně touto pomocnou tabulkou se při rozhodování alespoň v základu řídí i většina soudců, kteří o definitivní výši příspěvků na děti ve sporných případech rozhodují.

věk dítěte (dětí) procenta čisté mzdy
méně než 6 9 - 13 %
6 - 9 let 11 - 15 %
10 - 14 let 14 - 18 %
15 - 17let 17 - 21 %
nad 18 let 20 - 24 %

 

Je to jen orientační

Pokud bychom chtěli využít pouze uvedenou tabulku a nepřihlíželi bychom k ostatním potřebám rodiče, jemuž jsou alimenty vyměřovány, mohli bychom se dostat do bodu, kdy mu nezbydou žádné finance na vlastní obživu. V afektu si jistě mnozí řeknou “dobře mu tak”, ale tak jednoduché to není. Soud musí vždy hledět i na to, aby životní úroveň bývalé rodiny byla alespoň relativně na stejné úrovni. “Oškubat” bývalého manžela nebo manželku by tedy nemělo být zas až tak jednoduché.

Ke všemu se musí přistupovat s rozumem

Údaje v tabulce je tedy nutné brát s rozumem a také s ohledem na to, kolika dětí se výpočet týká. Pokud jde o jedináčka, může soud přistoupit i na horní hranici, tedy v případě nejmenšího dítěte i ke 13 procentům příjmu povinného rodiče. Když se ale jedná o dvě nebo tři děti, na horní hranici se patrně nikdo nedostane. Ostatně u tří dospělých, ale stále ještě studujících dětí by potom příspěvek ukrojil téměř tři čtvrtiny příjmu rodiče, jemuž byla určena povinnost platit alimenty.

Další děti

Další kapitolou je také případná povinnost postarat se i o další děti. Jistě, je jeho nebo její věc, že si pořídili děti i jinde, na druhou stranu i s tím musí soud počítat, stejně jako se většinou přihlíží i ke skutečnosti, do jaké míry se druhý z rodičů o dítě stará i fakticky, jak často u něj pobývá, jestli k němu jezdí na prázdniny, zda mu kupuje oblečení, platí kroužky a tak dále - zkrátka - není to tak jednoduché, jak bychom si představovali a hlavně přáli. V těch nejsložitějších případech záleží pak i na šikovnosti právníků.

Nízké alimenty? Nevěšte hlavu

Jak bylo uvedeno, výše alimentů není určena jednou provždy. Kromě doby, kdy děti přesáhnou věkovou hranici z jednoho řádku tabulky do dalšího, je možné o změnu výše alimentů zažádat i kdykoliv jindy, pokud dojde ke změně finanční situace na jedné či druhé straně. Pokud tedy jsou děti svěřeny (jak je tomu ve většině případů) do péče matky a otec, který výživné platí, přijde o dobře placené zaměstnání, může požádat o snížení alimentů, stejně tak jako matka o zvýšení v případě, kdy přijde o práci ona. Takových příkladů je ale mnoho a vždy je dobré se obrátit pro radu k odborníkům.

Zkuste se domluvit, pokud to jde

Nejlepší variantou, jak řešit problémy kolem alimentů, je samozřejmě domluva obou bývalých partnerů. Ať byly nebo jsou jejich spory jakkkoliv zásadní, dobro dětí by mělo převážit. I kdyby měl v závěrečné fázi skutečně rozhodovat soud, vždy rád přijme a potvrdí dohodu rodičů, pokud je rozumná a pro děti prospěšná. Pokud se ale rodiče nedohodnou, platí vždy rozhodnutí soudu.

Jak o změnu výše alimentů zažádat?

Jde to poměrně jednoduše. Je potřeba obrátit se na soud, kde “vás znají”, tedy kde rozhodovali o poslední výši výživného. Vzor žádosti najdete buď na mnoha místech internetu, nebo v poradnách či u právníků. Důležitá informace je ta, že podání žádosti není zpoplatněno - je tedy zdarma.

Složitá, ale řešitelná situace

Rozchod partnerů, zvlášť v době, kdy se z manželství již narodily děti, je vždy složitou záležitostí a ať si kdo chce říká, jak se mu ulevilo, buď předchozí nebo následné pocity nebývají nijak dobré. I přesto je ale potřeba vzít rozum do hrsti, nadechnout se a pokusit se domluvit. Nejde to pokaždé, ale za pokus to stojí. Děti jsou hlavní a na to by jejich rodiče ani ve zlobě jeden na druhého nikdy neměli zapomenout.

Opravdu pro dítě

Nakonec je nutné poznamenat, že ani dohoda ani rozhodnutí soudu nemůže být pomstou jednoho z partnerů tomu druhému. Alimenty jsou skutečně peníze, které slouží na výživu těch, kterým jsou určeny. Ne na dovolené s novým přítelem nebo nové auto (pokud není skutečně potřeba k péči o děti). V takovém případě se pak nelze divit, že se druhá strana bude proti takovému jednání bránit. A odnesou to zase děti. Tak pozor na to a rozum do hrsti.

Klíčová slova: