Tady se umírá: 5 krát 100 metrů vražedných silnic ve Středočeském kraji

Dávejte si pozor na těchto místech ve Středočeském kraji!
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Podívejte se na silniční úseky ve Středočeském kraji, kde je to nejnebezpečnější. Dát nohu z plynu je zde nutnost, jinak můžete skončit jako položka smutných statistik a zápis v černé kronice.  

Podle mapy dopravních nehod lze vytipovat několik nebezpečných úseků. Mapa vznikla tak, že se po tři roky sledovaly silnice a nehody, které se staly v maximální vzdálenosti 100 metrů od sebe. Důraz se dával hlavně na ty karamboly, při kterých dochází k vážným následkům. 

Alkohol loni způsobil na českých silnicích více než 4 500 nehod, při kterých zemřelo 62 lidí. Celkem u nás přišlo za rok 2016 o život 556 lidí, což je nejméně od roku 1961.

Základní podmínkou pro zařazení konkrétního místa do mapy "smrti" jsou alespoň dvě na sebe navzájem zcela nezávislé dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo úmrtím v daném časovém období. Ve výběru míst byla zohledněna i závažnost dalších případných následků. 

Úsek

Nehody

Mrtví Těžká zranění Lehká zranění Úsek Opraveno

okres Mladá Boleslav, katastr Mladá Boleslav a Nepřevázka, silnice I/16 a I/10

12 1 5 2 Sjezd na vedlejší Zatím ne

okres Kladno, katastr Třebíz, silnice I/7

6 3 1 4 Křížení s vedlejší

Zatím ne

okres Kolín, katastr Břežany I a Velim, silnice I/12

5 1 2 1 Napojení vedlejší

Zatím ne

okres Kolín, katastr Vrbčany, silnice I/12

2 0 5 3 Křížení s vedlejší

Zatím ne

okres Benešov, katastr Olbramovice, silnice I/3 6 3 1 0 Napojení vedlejší v mírné zatáčce

Zatím ne

 

Problematické jsou různé prvky jak přímo na silnici, tak v jejich blízkosti. Například kácení stromů podél cest nebo zákaz umisťování billboardů je sice všem jasný, ale prosadit to není žádná legrace.

Nejnebezpečnější úsek leží na sjezdu na silnici číslo 38 blízko obce Nepřevázky. Přitom jen o kousek dál jsou další dvě kritická místa. Jedno z nich je nedaleko Dobrovic.

"Dotčená křižovatka není v katastru města Dobrovice, nicméně město spolu s obcemi Nepřevázka a Strašnov požádalo už v září 2016 o změnu úpravy provozu na komunikaci I. třídy číslo 38 v křižovatce s komunikací III. třídy číslo 01013," vysvětluje Ludmila Vokatá z úřadu města Dobrovice. "Chtěli jsme u obce Nepřevázky rozšířit komunikaci v obou směrech o odbočovací pruh doleva."

Proč je úsek nebezpečný? "V této křižovatce dochází opakovaně k dopravním nehodám, křižovatka je nedostatečně značena, v nočních hodinách je odbočka snadno přehlédnutelná. Navíc po silnici  I/38 jezdí tisíce kamionů i osobních vozidel," vyjmenovává příčiny. 

Nebezpečných míst je v kraji samozřejmě více. Nutno říct, že pozor bychom měli dávat úplně všude. Vypíchnout však můžeme ještě například silnici I/16 spojující Řevničov nedaleko Rakovníka, stejná silnice "straší" u Mladé Boleslavi. 

Velmi nezpečným se zdá být i úsek mezi Břežany a Vrbčany. Přesto, že jde jen asi o 7 kilometrů, došlo zde během tří let k sedmi nehodám, při nichž zemřelo nebo bylo těžce zraněno 8 lidí. Paradoxně jde o relativně rovný úsek, což nejspíš řidiče svádí k vyšší rychlosti. 

Podobná situace je i u vesničky Třebíz, kde frekventovanou silnici  I/7 kříží vedlejší komunikace, která vede do vesnice. Problémem je zde určitě rychlost, protože jinak jde o zcela přehledný úsek, který by měl být bezproblémový. Tři mrtví na 100 metrech však hovoří opačně!

Řešení těchto nebezpečných úseků není snadné, protože silnice jsou krajské a právě Středočeský kraj spravuje nejdelší síť silnic. Finance pak stačí většinou akorát na opravy. 

Jaká další nebezpečí číhají na českých silnicích?

  • Nepříjemné zatáčky, které vynášejí - protože to nečekáte a nejednou jste v protisměru
  • Odrazy slunce o mokrou silnici - protože vás na pár vteřin oslepí
  • Chybějící bezpečnostní prvky - protože přehlédnete křižovatku 
  • Kolmé stěny - protože při nárazu jste bez šance (to samé platí pro betonové hrazení a beton v příkopech)
  • Stromy vrůstající do vozovky - nebo aleje podél cesty, do kterých vrazíte, ať už čelně, nebo z boku
  • Billboardy - ty rozptýlí naši pozornost a ve finále do nich můžeme i narazit

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru