Psáry zaplatí odvolané ředitelce miliony, náklady stále rostou!

Spor mezi ředitelkou Milenou Trůblovou, školou a obcí Psáry skončil. Jiný spor začíná.
Zobrazit fotogalerii (7)
 

Neprávem odvolaná ředitelka Milena Trůblová vyhrála po čtyřech letech soud a Psáry jí mají zaplatit mzdu za celé ušlé období. Tímto výčet nákladů na vrub obce nekončí.

Rekapitulace

Informovali jsme vás o průběhu odvolání Mileny Trůblové z funkce ředitelky ZŠ Psáry, které proběhlo na základě pochybné veřejnoprávní kontroly.

O čtyři měsíce později pak Milenu Trůblovou zaměstnavatel (tedy škola) oficiálně propustil, a to hned podle paragrafu §55 Zákoníku práce z důvodu hrubého porušení pracovní kázně.

ředitelka ZŠ Psáry Milena Trůblová; zdroj: Psárský zpravodaj 6/2005

Proti odvolání i proti propuštění dle §55 se Milena Trůblová rozhodla bránit soudní cestou.

Po čtyřech letech skončila v srpnu soudní peripetie u Nejvyššího soudu, který smetl ze stolu formální provedení veřejnosprávní kontroly. Milena Trůblová je tím pádem oficiálně stále ředitelkou základní školy v Psárech.

 

Dlouhé vedení soudních sporů se prodraží

Josef Podlaha, bývalý předseda kontrolního výboru, vyčítá obci Psáry nehospodárné jednání. Tím, že se škola odvolala proti prvnímu z rozsudků, tehdy Okresního soudu (v roce 2012), prodloužila zbytečně vedení sporu s odvolanou ředitelkou o další tři roky a náklady nejméně ztrojnásobila.

Radnice Psáry

Až po dvou měsících od rozhodnutí soudu probíhají dohody mezi právními zástupci jednotlivých stran (školy a Mileny Trůblové), ve kterém budou muset být vyřešeny veškeré vzájemné nároky vzniklé v souvislosti s neplatným odvoláním ředitelky z funkce, pokud možno mimosoudní cestou.

Přestože Milena Trůblová funkci nevykonává, má z právního hlediska nárok na náhradu mzdy za období od neplatného odvolání (květen 2011) až do dnes. Uhradit bude muset obec ve výsledku nejen plat ředitelky, ale i platby na sociální a zdravotní pojištění za čtyři a půl roku. “Samozřejmě je možné, že škola, potažmo obec, bude nucená vyplatit neplatně odvolané ředitelce úroky z prodlení a odstupné," říká Josef Podlaha. Otázkou tedy zůstává, ne jestli, ale kolik budou muset Psáry zaplatit bývalé ředitelce Trůblové. Podle neoficiálních informací se může jednat až o 4 miliony korun.

 

Kolik to bude stát celkem?

Za obcí jdou i další náklady - na soudní řízení a posudky. Josef Podlaha ale podotýká, že například znalecký posudek společnosti BDO byl vypracován pozdě a při soudním sporu již nemohl být použit jako důkaz. „Tím pádem náklady na tento posudek byly vynaloženy zbytečně,“ říká Josef Podlaha a pokračuje s výčtem nákladů:

jedna z budov psárské školy

Ukázkou plýtvání také je, že ZŠ a MŠ Psáry a obec Psáry, dva žalované subjekty se shodným zájmem na výsledku sporu, měly své samostatné právní zastoupení. Advokáti se tedy museli platit dvakrát. Proto jsem opravdu zvědav na právní rozbor a podrobný výčet všech nákladů."

Právní rozbor nákladů by měl být podle informací starosty Milana Váchy zastupitelstvu k dispozici na mimořádném zasedání 25.11., na kterém se bude projednávat i dohoda s ředitelkou. Měla by se zde schválit výsledná částka, jenž škola vyplatí Mileně Trůblové, a obec ve výsledku uvolní  škole.

 

Náklady na vrub obce každým dnem narůstají!

Čím později se Psáry s Milenou Trůblovou domluví, tím víc budou platit. Občané si proto přejí záležitost uzavřít.

„Každou rodinu v Psárech tento zbytečný spor zatíží několika tisíci korunami z jejich daní,“ promlouvá na zářijovém zasedání bývalý starosta Jiří Janata směrem k zastupitelům obce Psáry.

Milan Vácha je starostou obce Psáry již druhé období; zdroj: facebook

“Nepovažuji za správné se k tomuto tématu vyjadřovat, dokud nebude celá záležitost uzavřena. Dle informací z dnešního dne (16.10) vyjednávání spěje ke konci a ve věci bude příští středu (25.11) rozhodovat zastupitelstvo obce na zvláštním zasedání.“

 

 

 

Novu ředitelku jmenoval starosta

Bývalý člen kontrolního výboru obce Josef Podlaha nekritizuje pouze nezákonné odvolání ředitelky Trůblové a plýtvání veřejnými prostředky, ale i výběrové řízení na novou ředitelku v červenci 2011.

Druhá ředitelka ZŠ Psáry Irena Vejsadová, jmenovaná v červnu 2011; zdroj: Psárský zpravodaj 8/2011

Jmenování nové ředitelky bylo přeneseno na starostu a vedení obce, čímž byl podle Josefa Podlahy porušen zákon: „Jmenování ředitelky je výlučnou pravomocí rady obce a dle § 102 odst.3 zákona o obcích rada obce nemůže v této věci svěřit starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování.“

 „Jedna ředitelka byla neplatně odvolána, ale funkci fakticky nevykonává, druhá byla podle mého právního názoru neplatně jmenována, avšak funkci vykonává," řekl na zasedání zastupitelstva 9/2015 Josef Podlaha.

 

Odvolání předsedy kontrolního výboru

Kontrolní výbor v čele s Josefem Podlahou konstatoval bezprostředně, tedy již na jaře 2011, nesprávnost celé veřejnosprávní kontroly, varoval obec před nezákonným odvoláním Mileny Trůblové a volbou ředitelky nové.

Judr. Josef Podlaha, odvolaný člen kontrolního výboru; zdroj: archiv Josefa Podlahy

Na dalším zasedání v září 2011, tedy po jmenování Ireny Vejsadové do funkce ředitelky, zastupitelstvo Josefa Podlahu pod záminkou odvolalo z funkce předsedy kontrolního výboru.

Poté sami odstoupili všichni ostatní členové kontrolního výboru. „Pikantní je, že zastupitelstvo zvolilo předsedkyní kontrolního výboru Štěpánku Nezmarovou (koaliční zastupitelku a tehdejší manželku místostarosty Nezmara, která nejvíce zbrojila proti Mileně Trůblové),“ hodnotí zpětně situaci Josef Podlaha.

 

íště si přečtete příběh odvolané ředitelky Mileny Trůblové, vrátíme se do Jesenicie a dál.

 

Možná by vás zajímal plánovaný projekt nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany, který se Milan Vácha snaží prosadit. Již podal žádost na Ministerstvo financí. 

 

Dále čtěte:

Obec Psáry prohrála soud s odvolanou ředitelkou, dvojvládí na základní škole trvá

Kontroly v jesenické škole odhalily závážná pochybení

Jesenice kupuje pozemek pro novou školu

Budova dobřichovické základní školy se chlubí Stavbou roku 2015

Demografická prognóza v Lipencích. Budou školy a školky kapacitně stačit?

Městské části se bouří: “Praha centralizuje finance!“

 


Životní styl