Kauza Třebešín: "Ráda bych oddělila šikanu a studentský vtípek"

Taťjana Kobíková ve své pracovně
Zobrazit fotogalerii (7)
 

Podařilo se nám získat exkluzivní rozhovor s Taťjánou Kubíkovou, zástupkyní ředitele SPŠ Na Třebešíně. Jak jsou na tom žáci? A co ti, kteří dlouhodobě atakovali pedagožku? Jsou potrestáni dostatečně?

Víte o starých videích z Youtube?

Samozřejmě. Dříve byly sociální sítě více otevřené a kontrolovatelné. Měli jsme kluka, který na nich strávil nějaký čas, a když našel podobné video, okamžitě se to v zárodku řešilo. Já neznám všechna, ale viděla jsem tam kolegu Oldu (Oldřich Pešula, pozn. red.), nebo kolegyni Lenku Hnízdilovou a oba tady stále učí. To video už nesmažete, já vím, že ta videa jsou různá. Sám Olda některá pokládal za vtipná. Například mu připadalo jako dobrý humor, takový trochu s nadsázkou, bylo, že nechali otevřené dveře do třídy a oblepili je denním tiskem. On je známý tím, že čte denní tisk. Má rád papírové noviny, vůbec neběhá na internetu. Oblepili mu dveře a cílem bylo, aby si pan učitel početl, než vejde do třídy. Samozřejmě, kdyby to bylo zlé, tak jsou ty dveře z druhé strany zavřené. Mělo to v sobě určitou část humoru a děti ho dál poslouchaly, hodina probíhala normálně. Ráda bych oddělila šikanu a studentský vtípek. Když se tomu zasmějeme společně, jak děti, tak učitel, tak je to určité odlehčení a přinese to přidanou hodnotu. Děti potom vidí, že i ten učitel je jenom člověk a že se tomu zasměje. Ale musí to být přátelský humor. Nesmí to být to, co se objevilo teď, to bylo dehonestující.

Jak dlouho mohla probíhat šikana paní učitelky?

My jsme se to dozvěděli dvanáctého ledna. To, co kluci natočili, bylo prokazatelně z ledna. My nesmíme do situace zasahovat, takže neřešíme, kdy to bylo přesně. Dvanáctého ledna za dvěma profesory přišli studenti a předali jim videosekvence. Jeden z profesorů byl preventista sociologicko-patologických jevů (Zdeněk Hašek, pozn. red.). Zjistili, o co jde, tak to stáhli do svého počítače a šli na vedení školy. Okamžitě jsme záležitost řešili právě s preventistou. Videa, která máme, zdaleka zrůdností nedosahují toho, co prošlo médii. Máme video, kde se chovají špatně, ale to, co je v médiích, je daleko horší.

Kluci ta videa prodali s měsíčním zpožděním. My jsme to řešili v lednu. To už dostali trojku z chování a podmínečné vyloučení. Veřejnost nás obviňuje z toho, že jsme to neřešili dostatečně tvrdě, že jsme je nevyloučili hned. Kdybychom měli to video, které koluje po internetu, vyloučili bychom je hned.

Ta původní videa máme, ale je to součástí vyšetřování. Takže jsme v patové situaci, kdy je nemůžeme poskytnout. To je náš problém.

Pan ředitel už není nemocný?

Svíčky pro učitelku

Ukončil předčasně pracovní neschopnost, když viděl, jak velká a spekulativní mediální kauza vznikla. V první řadě celou situaci analyzujeme, musíme říct, jak máme nastavený systém, jaká jsme udělali opatření. Když paní učitelka nastoupila, tak jako každý nový pedagog měla kolem sebe „pracovní tým,“ který může být nápomocen, pokud to uzná za vhodné. Je tam například výchovná poradkyně, asistentka ředitele, já, ředitel, tady jsou dveře vždy otevřené, předseda předmětové komise, který může poskytnout odbornou pomoc, specialista na IT. Jsme velmi dobře technicky vybavení a ne každý nový učitel musí tak dobře uživatelsky znát počítač. Takže tohle je nastavené, aby nový člověk měl naši maximální pomoc, aby mu to nebránilo v nejdůležitější činnosti, a tou je výuka a výchova.

Čtěte také: Utýrali učitelku: "Ty krávo, ty už učit nebudeš."

Paní učitelka měla projít psychologických testem, ze kterého mělo vyplynout, že na škole nemá co dělat…

To je zkreslená informace. Je to stejné jako u všech nových vyučujících. Máme povinnost mít svého závodního lékaře. Ten musí řediteli školy dát vědět, že je nový učitel schopen učit, a to samozřejmě máme.

Ti tři žáci, kteří se podíleli na šikaně, chodí do školy?

Ti tři žáci byli podmíněně vyloučeni ze školy na základě materiálů, které jsme měli k dispozici. Pokud máte podmíněné vyloučení, tak je vaší povinností chodit do školy. Jakmile by nepřišli, tak se proviňují, museli by být jedině nemocní.

Jaká je reakce zbytku třídy?

O šikaně určitě věděla tak polovina, ve které hodiny probíhaly. Neumím si představit, že by se druhá polovina o problému nedozvěděla. Takže celkově v té třídě musela být určitá lhostejnost, což mě ještě více děsí. Třída problém musí na začátku řešit v kolektivu. Není nutné, aby hned donášeli učitelům. K tomu tady ale vůbec nedošlo.

Čtěte také: VIDEO: Utýrali učitelku, za video chtěli balík peněz

SPŠ Na Třebešíně

Co nálada ve třídě?

Já myslím, že jedno jim to být nemůže. Ta mediální kampaň je i na ně hodně, i jim chodily výhružné zprávy. Zrušili si své profily na facebooku, protože jim chodily výhrůžky i tam. Samozřejmě pocítili hanbu i tady, protože sem chodily výchovné skupiny, jednalo se s nimi a celý pedagogický sbor táhne za jeden provaz, kdy je nad třídou zvýšený dohled, o těch třech žácích nemluvě. Žádný slušný člověk nemůže souhlasit s takovým chováním.

Kdo tady selhal?

V tomto případě selhaly ochranné systémy, které mně přijdou přirozené. Nikdo z žáků to neřekl, nikdo z těch okolních, kteří nebyli agresory, to zřejmě neřekl ani doma. Nedovedu si představit, že by rodič, který by se o tom dozvěděl, nezvedl telefon a nezavolal třídnímu, zástupci, řediteli… Selhala i paní profesorka, protože to nikomu neřekla. Co bylo důvodem, proč to neřekla, trochu víc chápu, přes všechno je mi líto, že to neřekla. Selhala i naše anonymní schránka, kde každý vyučující nebo student může dát jakýkoli podnět, může říci, co se mu nelíbí, nezdá. Je to anonymní. Anonymy z této schránky řešíme, pro nás je to náznak, příčina, že se může dít něco špatného.

Nic jste tedy nevěděli až do dvanáctého ledna?

Třídní to věděl sedmého, řešil to s paní učitelkou i s třídou. To ještě neviděl ta videa, ale šel za paní učitelkou záležitost řešit. Ptal se jí na to a ona mu odpověděla, že skupina je bezproblémová, že se tam děje jen pár klukovin. Všechno mu tedy popřela.

Mohla se bát třeba osobního selhání?

Nechci spekulovat, jen si myslím, co bylo důvodem. Já jsem se s ní znala trochu i v té osobní rovině. Byla velmi hodná a nikomu by neublížila. Povídaly jsme si, pomáhala jsem jí zajistit lékaře pro maminku, bavily se o dětech. Běžný kolegiální vztah. Navíc svým lékařům dala svolení, aby mne informovali o jejím zdravotním stavu.

Čtěte také: Za smrt učitelky trojka z chování a podmínečné vyloučení

Jak je to se sbírkou pro dceru?

Zvedla se tady velká vlna solidarity mezi učiteli i žáky. Jestliže solidaritu vysloví pedagogický pracovník, pak je to dospělý člověk, který si plně uvědomuje, že se holčině život zřítil jako domeček z karet. Takovou solidaritu chápu, jsou to většinou rodiče, kteří si to přesně uvědomují. Ale když chodí žáci a řeknou, že se rozhodli, že všechno z maturitního plesu dají do té sbírky, to je silné. Teď je potřeba sbírku právně ochránit, aby to někdo nenapadl. Ještě chceme zřídit účet, kde by její dcera měla částku na pokrytí učebnic a dalších věcí spojených se studiem.

Chodí stále anonymy?

Dochází mi řada anonymů a výhružných smsek, ale stejně tak i podpůrné e-maily od rodičů, se kterými jsme řešili výchovné problémy. Zametání pod koberec tady nefunguje, ale je to těžko vyvratitelné.

Čtěte také: Smrt učitelky prošetří ministerstvo: "Vážnost situace si to žádá."

Pan Hašek pracoval s třídou, když se na šikanu přišlo?

Taťjana Kobíková ve své pracovně

Šetření ve třídě bylo provedeno dvacátého osmého ledna, s kolektivem se pracovalo dál. Měla s ním pracovat externí psycholožka. Teď je čeká řada cílených přednášek, ovšem v jejich volném čase. Selhala třída, takže všechno se teď bude odehrávat mimo vyučování. Další setkání mají čtvrtého března. Preventista má za úkol sezení připravit. Toto musí být cílené, nemůžeme se teď zvednout a začít něco dělat, je potřeba udělat individuální cílený program.

Co říkáte na petici za odvolání pana ředitele?

Jsme trochu v patové situaci. Nemůžeme se bránit všemi dostupnými prostředky. Šetří to kriminální policie i školní inspekce. Požádali jsme všechny, aby - než vynesou nad námi soud - počkali na výsledek šetření. Co se týče petice, měla by přijít ve chvíli, až policie a inspekce uzná, že jsme selhali, nechtěli přiznat vinu a záležitost řešit.

Jak by se správně měla řešit situace, kdy žák šikanuje učitele?

Aby k této situaci vůbec nedošlo, tak učitel musí splňovat několik základních věcí. Člověk musí být profesionál ve svém oboru. To, co učí žáky, musí tedy dobře ovládat. Musí mít charisma, osobní autoritu. K tomu, aby měl osobní autoritu, vedou různé způsoby. Nejdůležitější je, že to, co já žáky učím, musím žít. Nemohu pít víno a kázat vodu. Musí ve mně mít morální vzor. Ne u každého učitele mohou být tyto aspekty splněny. Jestliže někdo v kolektivu třídy ukáže, že je slabým článkem, tak potom je to takový smyčkový efekt. Stáváte se tím nejnapadnutelnějším. Nepřijde-li se na to v zárodku, pak to narůstá. Do škol navíc přichází čím dál více žáků s poruchami chování a ne vždy jsou diagnostikovány. Navíc kolem sebe nikde nevidíme vyšší princip mravní, společnost je nemocná a to také není v pořádku. Jestliže učitel není tak silný v kramflecích a cítí, že se mu to může vymknout, musí to říct, přijmout zodpovědnost, jít za kolegy, vedením, někým, kdo to vyhodnotí. Pak je od problému distancován, což mu napomůže a naučí, co je potřeba. Řešit se to musí, ale tohle všechno tady taky selhalo.

Takže u nich zřejmě neměla autoritu…?

No pravděpodobně ne, jinak by se tohle nedělo. Ale ona učila i v dalších třídách a tam problém nebyl. Jsou tady třídy, které za námi přišly a říkaly, že paní učitelka dobře učí, že jsou rádi, že ji mají. Byly totiž určité indicie, že paní učitelka má malé nároky, což zase jiné třídy vyvrátily.

Čtěte také: Utýraná učitelka: policie neprovedla pitvu. Vznikla petice na odvolání ředitele

A jak se cítíte vy?

Je to hluboké lidské neštěstí. Ať už se stalo cokoli, tak já to mám podbarvené tou osobní rovinou. Nikdy bych si nepřála, aby moje nezletilé dítě zůstalo beze mě. Ten lidský faktor mi tady vadí nejvíc. Jsem s dcerou ve styku, chodila jsem s ní do nemocnice, dokud její matka žila. Já jsem měla informace od lékaře, tušila jsem, že zemře. Největší hrůza je, že celé kauze zůstalo vystaveno dítě. I dospělý by měl problém záležitost ustát. Považuji to za nelidské.

Klíčová slova: