Radnice, inspirujte se otevřeností!

Lidé přichází s projekty a sami pak vybírají nejlepší
  |  

Radnice Prahy Zbraslav a Prahy 10 se rozhodly vyzkoušet přímější účast občanů na vedení města než jsou komunální volby, a to formou participativního rozpočtu pro rok 2016. Principem je zapojení obyvatel do rozhodování při rozvoji obce.

První participativní rozpočtování se prosadilo v roce 1989 v brazilském Porto Alegre, zajímavé je, že to bylo v období finanční krize města. Radnice tehdy oslovila občany, aby rozhodli o nezbytných výdajích. Dodnes je v jižní Americe participace nejrozšířenější. V Evropě je rozhodování o strategických investicích stále na vedení měst a v participativním rozpočtu dávají prostor spíše kreativním nápadům obyvatel, jako úprava veřejných prostor nebo kulturní akce.

V Čechách se tímto vypouští první vlaštovky.

Agentura Agoram která radnicím pomáhá, převzala metodiku participace ze sousedního Polska, kde funguje ve stovkách měst (např. Varšava ). Z českých obcí se letos kromě Zbraslavi a Prahy 10 připravuje na opravdový participativní rozpočet 2016 (nikoliv grantový systém) také Ostrava – Jih.

 

Zanech stopu na mapě Prahy 10 a tvoř Společně pro Zbraslav

Zbraslav se pod heslem „Společně pro Zbraslav“ rozhodla letos vyčlenit 600 tisíc (cca 1 % z rozpočtu MČ), s tím že náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout 150.000,- Kč (25 % z celkového objemu).     

Praha 10 láká spoluobčany pod heslem „Zanech stopu na mapě Prahy 10“ a vyčlenila na to rozpočet 5 milionů. Jeden projekt se může pohybovat od 50 tisíc do 1 milionu. Radnice Prahy 10 bude o průběhu procesu a výsledku pouze informována.

 

Co je podstatou participativního rozpočtu?

Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, o nichž mohou obyvatelé rozhodovat. A to tak, že podávají návrhy, co by se za tuto finanční částku mělo ve městě v následujícím roce vylepšit a diskutují o nich na veřejných a sousedských setkáních.

Veřejná setkání

Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které projekty má obec realizovat. Radnice v průběhu pouze kontroluje uskutečnitelnost návrhů, případně je autorům pomáhá dovést do realizovatelné podoby.

 

 

 

Ušlechtilá témata pro Zbraslav

Na Zbraslavi proběhla setkání s místními občany, kteří přišli na prezentaci rovnou s prvními návrhy. Nejmladší generace si přišla prosadit multifunkční sportovní a skatový park, který ve městě chybí, někteří touží po zkulturnění města např. formou uměleckého ztvárnění cesty k Berounce nebo revitalizací náměstí, zlepšení výrazu trafostanice a autobusové zastávky. Jiní by rádi měli více prostoru k setkávání se soudy např. utvořením grilovacího místa, v létě by rádi využívali nového koupacího mola a v zimních večerech se něco přiučili v mezigeneračním klubu ručních prací pro dámy a děvčata. Řešilo se také, co by pomohlo na některých místech bezpečnějšímu silničnímu provozu.

 

Participace jako filozofie Zbraslavi

Zbraslav začala s určitou formou zapojování občanů již loni v projektu „Rok pro Zbraslav“, jenž letos slaví 900 let první písemné zmínky. Lidé přišli s 18 nápady, které se letos uskutečnily. Místostarostka Hana Bernardová za Zbraslav: “My jsme se rozhodli, že participace a zapojování veřejnosti bude jednou z našich priorit a doufáme, že se nám to podaří. Letos jsme si řekli, že na rok 2016 zkusíme ještě něco těžšího, serióznějšího. Do budoucna plánujeme participaci stále rozšiřovat, až to tady celé budou dělat občané, což je naše vize.“

 

Zní to celé jednoduše

Kreativci mají termín odevzdání projektů do 30.listopadu. Během ledna bude projekt cestovat k úředníkům, kteří pomůžou autorům dovést návrhy k realizovatelnosti. JIž od prosince by s nimi měly být obeznámeni ostatní obyvatelé Zbraslavi. A jelikož ne všichni mají čas, aby něco vymysleli, vyvrcholením bude březnové všelidové hlasování. Zde si obyvatelé sami zvolí pět projektů, které by si přáli v roce 2016 uskutečnit.

 

Organizaci zajišťuje Agora

Zbraslavi, stejně jako Praze 10, s projektem pomáhá nezisková organizace agentura Agora CE, která je částečně financována norskými a švýcarskými fondy. Obecně prospěšná společnost se od roku 1998 snaží českým radnicím pomáhat komunikovat s veřejností. Vojtěch Černý z

Vojtěch Černý

Agory: „Radnice to, myslíme, moc neumí a my jim nabízíme různé prostředky, jako je participativní rozpočet, aby mohli komunikovat s lidmi konstruktivně a lidé, aby ve svých městech dostali hlas a dělo se ve městě i to, co chtějí obyvatelé, nikoliv samotní politici. Hledáme ten správný průnik mezi názorem občanů, vedením a expertů.“

 

Proč je participace výhodná pro politiky i občany

Politici mohou budovat užší vztahy se svými voliči a vtáhnout je lépe do dialogu o utváření místa, kde žijí. Radnice se může učit lépe naslouchat svým občanům a efektivněji s nimi komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci. Nechceme jmenovat, ale řadě obcí by krok tímto směrem také prospěl.

 

Poslední slova patří Agoře: “Participativní rozpočtování vyžaduje pečlivou přípravu ze strany radnic, pak ale může přinést příjemnou změnu společenské atmosféry i do českých obcí!“

 

Zbraslav zapojí do rozhodování občany