Ušetří pošta daňovým poplatníkům změnou bezpečnostní agentury?

Ušetří pošta změnou bezpečnostní agentury?
 

Česká pošta si již bezmála měsíc zajišťuje bezpečnost části svých poboček sama prostřednictvím své dceřiné společnosti Česká pošta Security. Argumentem pošty je to, že jde o levnější a kvalitnější řešení. Končí tak dlouhá spolupráce s bezpečnostní agenturou Alkom Security, která poslední dobou nebyla optimální.

Bezpečnost České pošty zajišťuje 25 let bezpečnostní agentura Alkom Security, donedávna na téměř 3 000 pobočkách po celé republice. Pošta se však snaží této agentury zbavit již poměrně dlouho. A když opět ve veřejném výběrovém řízení na monitornig pošt vyhrála, Česká pošta tento tendr zrušila (oficiálně pro nestandardní průběh) a zanedlouho oznámila svoji strategii. Rozhodla se, že si bude bezpečnost zajišťovat sama pomocí své dceřiné společnosti Česká pošta Security, a to od 1. dubna letošního roku.

Na úvod, pro Alkom, ač má na svém kontu bezpečnost řady bank a ministerstvech, je pošta stále stěžejním byznysem a vlajkovou výstavní lodí kvůli nestandardnímu technickému řešení, které pro ni vyvinula. Je logické, že se snažila svého největšího zákazníka do poslední chvíle si udržet. Přestože vztah mezi poštou a agenturou rozhodně není dlouhodobě zdravý.

 

Obě strany se navzájem obviňují z rafinovaných praktik

Martin Elkán, generální ředitel České pošty, v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce naznačil, že jako náhodou došlo ke stávce pracovníků pošt zrovna v době (letos v únoru), kdy měla pošta v úmyslu udělat nějaké změny (zajišťovat si bezpečnost sama).

Generální ředitel České pošty Martin Elkán

Ředitel Alkomu Václav Růžička je tak podezírán z napojení na odborové pracovníky pošt. Dokonce u nich, stejně jako u šéfa Alkomu, došlo k domovní prohlídce, aby se tato skutečnost prokázala. To se zatím nepodařilo. Dále je trestně stíhán za korupční jednání.

 

Podle Václava Růžičky je zase například zvláštní, že je trestně stíhán pro podezření z korupčního jednání zrovna v době výběrového řízení na novou bezpečnostní agenturu, ve kterém uspěl. Zda se poště podaří uskutečnit vize snížení nákladů v doprovodu zvýšení kvality, asi ukáže čas. V otázce, jakým způsobem to chce provést, je totiž ČP velmi tajemná.

 

ČP Security podle Václava Růžičky špatně hospodaří, nevyužívá možností úspor a vytváří podmínky na vývod prostředků z České pošty. Naráží přitom na historický nákup 50 pancéřových vozidel bývalé dceřinky ČP, firmy ČPS, a prodej části podniku této dceřinky.

 

Proč Česká pošta zrušila veřejnou zakázku na bezpečnostní agenturu?

V červenci loňského roku vypsala Česká pošta veřejnou zakázku na nového dodavatele bezpečnostních služeb. Tento čtyřletý tendr v hodnotě okolo 250 milionů na bezpečnostní systémy a dálkový monitoring objektů svých poboček pošta zrušila v polovině prosince. Výběrová komise vybrala jako jediného kvalitativně odpovídající uchazeče opět stávající bezpečnostní agenturu Alkom.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), pod kterého spadají České pošty a řešení jejich bezpečnosti

 

V Otázkách Václava Moravce Martin Elkán, generální ředitel České pošty, uvedl, že zakázka byla zrušena pro nestandardní průběh. Bližší vysvětlení jsme z pošty nedostali.

 

V poslanecké sněmovně se ministr vnitra Milan Chovanec se na stejnou otázku poslance Václava Horáčka (TOP09) ovšem vyjádřil: „Jsou tady určité anomálie…Nebyl dostatek vůle k tomu, aby se oursourcingy čas od času přesoutěžily. Jestliže tady máme jednu firmu, která patnáct let (ve skutečnosti zajišťuje Alkom pošty 25 let) poskytovala bezpečnostní služby, tak si myslím, že je na místě, aby byla po čase přesoutěžena, Česká pošta se o to pokusila.“

 

Souvisí s tím obvinění ředitele Alkomu?

Ředitele Alkomu Václava Růžičku v listopadu policie obvinila z korupce právě v souvislosti se zakázkou na hlídání poštovních poboček. Podezřelý měl zprostředkovaně nabídnout členovi vedení pošty půlmilionový úplatek. Ten ale údajné podbízení oznámil policii. Podle Růžičky jde o bývalého zaměstnance pošty.

"Zakázka měla naprosto standardní průběh. Trestní stíhání na moji osobu trvá, to je součást jejich taktiky. Je to tříletá věc, která se cyklicky opakuje,“ uvedl Růžička.

 

Boj o velkého klienta trvá roky

Společnost Alkom Security má s Českou poštou dvě zásadní rámcové smlouvy. Na servis a údržbu bezpečnostních kamer a zabezpečovacího zařízení a druhou na zabezpečení monitorovacího a dohledového centra. Ta první má roční výpovědní dobu a ta druhá půlroční. Další veřejná zakázka, která probíhá, má být na instalace a servis. Podle Elkána se nyní zastavila. Podle Růžičky se spíše opět zrušila, protože Alkom i v této soutěži uspěl.

 

Václav Růžička, ředitel bezpečnostní agentury Alkom Security,

Vůle zbavit se stávající bezpečnostní agentury trvá již roky. "Vždy když nové vedení chce prosadit své firmy," říká k tomu Růžička: "Nejprve vypověděl smlouvy s agenturou Alkom Security bezpečnostní ředitel ČP Petr Zoubek a v roce 2012 to samé učinil ředitel Radim Bureš. "Pan Bureš s Pavlem Kameníkem na nás udělal takové cvičné přepadení asi 20 pošt, aby získal důkazy, že nefungujeme. To se mu nepodařilo. Dva dny nato nám dal výpověď a následovalo jeho odvolání pro ztrátu důvěry. Dodnes se ten případ šetří policií. Ředitelů se za posledních 5 let změnilo asi 10, většinou z bezpečnostích složek. Jen my zůstáváme,“ řekl ČtiDoma Václav Růžička.

 

"Česká pošta si pořídila dceřinou společnost ABAS již v roce 2012, právě ta se později přetransformovala na Česká pošta Security. Alkom ji postoupil v roce 2013 smlouvy s Českou poštou a snížil ceny o 10 %. Ale fungovali jsme dál. Nyní přišli na poštu stejní lidé, kteří byli tehdy odejiti, a vzniklo nové trestní stíhání. A protože my jsme jim nechtěli dát úplatky, obviňují nás, že úplatky dáváme,“ vysvětluje Václav Růžička.

 

Jak chce pošta snížit ceny?

Pošta platila Alkom Security za ochranu 75 milionů korun ročně. Otázka ceny má být podle řady tvrzení Martina Elkána jedním z hnacích motorů, proč Česká pošta Security odchází od Alkomu. Nové řešení by podle generálního ředitele mělo být levnější o desítky milionů korun.

 

Česká pošta spadající pod Ministerstvo vnitra chce dát na zajištění části bezpečnosti 140 milionů korun na 4 roky, což vychází na 35 milionů ročně. Pokud by tato částka opravdu pokryla náklady na kompletní fungování bezpečnosti České pošty, cena by se ve výsledku opravdu snížila.

 

Podle Růžičky v tom však není zahrnuto vybudování dispečinku a přepojení objektů: "Dle znaleckého posudku pošty a jejich odhadů se jedná o dalších cca 120 milionů korun, které pošta tají, stejně jako náklady, které za ČP Security běžně hradí ČP."

Zajištění bezpečnosti 3 000 poboček a všech vozidel je poměrně složitý mechanismus. Je tedy cena reálná? To asi ukáže čas. "Podle vypracovaných posudků ČVUT, které si Česká pošta koneckonců nechala sama vypracovat, jsou náklady na vybudování převzetí provozu 240 milionů korun,“ konstatuje Růžička.

Václav Růžička se již v médiích několikrát vyjádřil, že Alkom šel s cenou dolů. Průměrná cena jedné pobočky klesla z 1 300,- korun na 550,- . "Tím, jak se zvyšoval počet poboček, snižovala se i cena. Když si zabezpečíte dům, nejnižší cena je 690 korun měsíčně. Na nás je posledních čtyři až pět let velmi tlačeno, a tak poskytujeme služby 5-10 procent pod průměrnými cenami na trhu,“ uvádí dále.

 

Česká pošta jako neplatič

Podle Václava Růžičky navíc pošta neplní své závazky: "Tento stav trvá od roku 2012 a za poslední 4 měsíce se týden od týdnu horší. V současné době máme kolem 25 případů na předžalobní upomínku nebo výzvu k civilnímu soudu. Je to snaha, aby se ty lidi vzpamatovali a fungovali podle smluv.“ Jak je vidět, ČP Alkomu pokračující snahy o zajišťování bezpečnosti pošt za každou cenu dlouho znepříjemňuje. Celkem se jedná za dva roky o staré nezaplacené pohledávky v objemu dva až tři miliony korun z provozu. Dále mají existovat historické promlčené záležitosti, zejména vývojové povahy v řádů milionů korun.

 

Václav Růžička také říká, že ČP Security a Alkom mezi sebou sepsali roku 2013 dohodu. Alkom snížil ceny o 10 %, postavil ČP Security dispečink a ta měla na oplátku dodržovat výhradní postavení stávající agentury jako dodavatele. "Tuto smlouvu ČP Security opakovaně porušuje a najímá si další firmy. Generuje to řadu žalob v řádu desítek milionů a již soud Prahy 1 rozhodl o úhradě 5 milionů Kč ve prospěch Alkomu,“ tvrdí Růžička.

 

Závislost České pošty na Alkomu

Velkým argumentem uváděným pro média bylo, že se ČP stala časem na Alkomu nepřiměřeně závislá. "V momentě, kdy se na straně pošty vymění 10 ředitelů, se není čemu divit. V outsourcingu musí fungovat obě strany, zadavatel i outsourcingová firma, a každý musí plnit určité úlohy. Zadavatel ovšem dobře nefunguje. Určitá závislost tady je, ale tento nezdravý stav není zapříčiněný námi. Pošta by si určitě měla nechat spoustu organizačních řídicích funkcí, které nechávala na nás. Proto jsme jim budovali bezpečnostní pult, který byl odrazem našeho pultu,“ řekl ČtiDoma ředitel Alkom Security.

 


Hobby

Osobnosti