Wow! Tohle jsou nejkrásnější kostely, které u nás můžete navštívit

Kostely vás dostanou svou atmosférou!
 

Vůbec nemusíte být věřící, přesto vás dostanou krásné kostely ve Středočeském kraji, které tvoří dominanty měst. Krásné kostely lákají turisty a jsou pevným bodem ve tváři města. Podívejte se, které jsou ty nejhezčí ve Středočeském kraji a které se určitě vyplatí navštívit.

Podívejte se s námi na nejkrásnější kostely. Dýchá z nich historie a můžete se kochat i architekturou. Nadechněte se s námi kostelní vůně kadidla ve Středočeském kraji. 

Kostel svaté Barbory v Kutné Hoře
Z architektonického hlediska se jedná o pětilodní gotickou katedrálu. Důvod výstavby je zcela unikátní. Stavba měla být jen reprezentativní budovou iniciovanou bohatými kutnohorskými měšťany. Podle kanonického práva měla původně status pouhé kaple.

Architektonicky kostel ovšem směle konkuroval pražské katedrále. Chrám svaté Barbory je nejkrásnější památkou Kutné Hory oprávněně. Už jen pohled při příchodu hlavní uličkou vyrazí dech. Vnitřní prostory jsou krásně zdobené a mají svou atmosféru. 

Kostel svaté Barbory v Kutné Hoře vás naprosto dostane svou velikostí

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem
Nenápadný kostel v Lysé nad Labem vás nešokuje bohatou výzdobou, ale spíše stylem. Překrásné velké varhany jsou okouzlující dominantou, která vám svou ohromnou rozlohou vyrazí dech.  

Překrásné varhany vás uchvátí

Nymbursko, kostel sv. Panny a sv. Vavřince
Kostel se nachází v obci Chleby. Jedná se o barokní kostel. Je krásnou jednolodní stavbou s pravoúhlým presbytářem. Později byla k průčelí kostela přistavěna věž, která se další rekonstrukcí ještě jednou zvýšila. 

Kostel je dostavován nadvakrát

Beroun, kostel svatého Jakuba
Kostel najdete na Husově náměstí v Berouně. Jde o trojlodní baziliku, která vznikla ve 13. století současně s městem. Kostel trpěl požáry, byl vyloupen Pasovskými a Švédy, několikrát byl přestavěn. Kostel je nově zrekonstruovaný a tvoří překrásnou dominantu ve středu města Berouna.

Kostel je obrovský!

Kostnice v Kutné Hoře
Kostnice je podzemní kaplí Hřbitovního kostela Všech Svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142 panem Miroslavem z Markvartic. Po morové ráně roku 1318 zde bylo pochováno na 30 tisíc zesnulých, dalších 10 tisíc mrtvých pojal hřbitov během husitských válek. Kosti pak posloužily jako ne úplně netradiční výzdoba. 

Kostnice vám vyrazí dech!

Kostel svatého Mikuláše
Je to raně gotický kostel ze 13. století, po dvou požárech byl přestavován. V interiéru se naštěstí dochovala cenná barokní výzdoba. Pokocháte se sochami M. B. Brauna a nástěnnými malbami od I. Raaba. Na barokním hlavním oltáři je obraz madony na dřevě. Na stěnách najdete cyklus výjevů ze života svatého Klimenta.

Obrovský kostel je benešovskou dominantou, která se zachovala i přes dva požáry

Kostel v Říčanech 
Původně gotický kostel svatého Petra a Pavla je dominantou náměstí. Z gotiky se dochovala část jižního zdiva s hrotitým oknem, přízemí bývalé věže s křížovou klenbou a zbytky fresek. V renesanci byl kostel rozšířen a zvýšen. V době třicetileté války byl však kostel téměř zničen. Z vnitřního vybavení stojí za zmínku pozdně barokní oltář a kazatelna z roku 1725.

Překrásný zrekonstruovaný kostel byl původně gotický

Mělník, kostel sv. Václava
Cihlový novogotický kostel sv. Václava pochází z 19. století. Za deset let díky sbírce se tehdy složili obyvatelé města. Kostel je vzhledem k výšce své věže těžko přehlédnutelný a je viditelný již zdaleka. Na stejném místě, kde stojí dnešní kostel, stával farní kostel, který je na základě písemného údaje datován již před rok 1357. Hlavní oltář je z červeného mramoru. 

Překrásný kostel svatého Václava je obklopen zelení

 


Životní styl