Nymburk dává rodičům na výběr: Využijí služeb domácí školy?

Nymburk nově nabídne rodičům dětí nový způsob vzdělávání
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Září bude pro Nymburk průlomové v rámci vzdělávání dětí. Otevře se tu totiž první domácí malotřídka. Dokáže koncept koordinovaného domácího vzdělávání plně nahradit standardní denní docházku do klasické školy?

Zrod celé myšlenky začal u rodičů dětí, které dosud navštěvovaly alternativní Lesní školku Cílek. Chyběl však další krok, který by na individuální vzdělávání navazoval. To se teď mění. Nově vzniklá komunita bude za pomoci učitelky Markéty Literové a dalších pedagogů vzhledávat předškoláky a prvňáky ve skupině osmi až dvanácti dětí ve věku 5-7 let. 

Současná kapacita školy může být navýšena

Cílkova domácí škola je momentálně na začátku své cesty. Kapacita první smíšené je šestnáct míst. "Následující školní rok bude k dispozici pouze jedna malotřídka. V dalších letech ale plánujeme otevření dalších tříd, rozhodne poptávka rodičů," potvrdila Michaela Sedlatá z Cílkovy domácí školy.

Dokáže domácí škola nahradit standardní proces vzdělávání?

Na podobné otázky se samozřejmě snaží hledat odpovědi především rodiče. Domácí školy jsou poměrně rozšířené ve světě, ovšem u nás jsou stále velmi okrajovým a často kritizovaným způsobem vzdělávání.

Od roku 2005 je individuální vzdělávání rovnocennou formou plnění povinné školní docházky na 1. stupni ZŠ a mělo by být umožněno na všech školách.

"Jsme přesvědčeni, že kvalita jakéhokoliv vzdělávacího zařízení vychází z konkrétních osob, které jej vedou, naplňují jeho cíle a pracují s dětmi. Nikoli z jeho konkrétní formy," vysvětlovala Sedlatá a tak trochu uhodila hřebíček na hlavičku.

Můžete totiž mít jak chcete luxusní školu, ovšem když se v ní o vzdělávání snaží neodpovídající učitelé, pak je vše zbytečné.

"Nejsme proti státním školám. Nicméně upřednostňujeme jiné, inovativní metody výuky, partnerský vztah mezi učitelem, dětmi a jejich rodiči a zejména menší kolektiv dětí umožňující individualizaci výuky a reflexi konkrétních vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí. Škola plní řadu funkcí (socializační, vzdělávací) a my jsme přesvědčeni, že všechny tyto funkce dokáže naplnit také Cílkova domácí škola," dodala Michaela Sedlatá.

Skupina dětí se bude scházet v dopoledního hodinách v prostorách objektu v Komenského ulici. Odpolední program pak bude probíhat na zahradě u dřevěné jurty za Veslákem a jeho součástí budou čtenářské, výtvarné, hudební i řemeslné dílny.

Myšlenka se to zdá pěkná, ovšem má i řadu odpůrců. Ti tvrdí, že podobné metody vyúky nepovedou k plnohodnotnému vzdělání dítěte. "Představa, že tam svého syna pošlu, je dost děsivá. Co z něj udělají, nějaké lesního muže? Chápu, že jde školství dopředu a nové metody jsou fajn. Ale nesmíme zapomínat na podstatu vzdělávání jako takovou," uvažovala Jaroslava Hanáková, dlouholetá učitelka v jedné ze středočeských mateřinek. 

Uvidíme, jakým směrem se vydáme. Na západ od nás už pochopili, že "starý" způsob vzdělávání je možná fajn, ale už nevyhovuje a hlavně, že se dá učit jinak a lépe. K nám to zatím evidentně dorazilo tak nějak napůl.