Kolínský šestnáctipatrák hlásí trable s rekonstrukcí: Co se stalo?

Azbest je velkým problémem nejvyššího domu v Kolíně
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Dlouhodobá rekonstrukce nejvyšší budovy Kolína je v plném proudu. Nastal ale problém, kvůli kterému se původní harmonogram prací musel změnit. Jak moc to ovlivní termíny, stihne se vše podle plánu?

Od konce dubna probíhá v Kolíně rozsáhlá investiční akce, která v reálu znamená odstranění zjištěného azbestu z venkovní desky starých balkonových stěn spojená s výměnou všech lodžiových stěn nejvyššího kolínského domu, který se nachází v Tyršově ulici. 

Dům je svou výškou 51,2 metru nejvyšším bytovým domem v Kolíně, postaven byl před rokem 1990.

"S ohledem na rozsah samotné investice jsme projekt plánovali dlouhodobě a původně jsme uvažovali o jeho rozdělení do několika etap," popsal prvotní zájem Tomáš Růžička, místostarosta Kolína. 

Městský dům má celkem 90 bytových jednotek, čemuž samozřejmě úměrně odpovídá i složitý a propracovaný harmonogram prací. Dům má totiž neuvěřitelných 180 balkonů! "Celou zakázku jsme vysoutěžili v loňském roce, kdy jsem konkrétně 21. dubna podepsal smlouvu o dílo."

Zahájení prací přineslo šok

Byla totiž zjištěna přítomnost azbestu, o kterém nebyl v dokumentaci žádný záznam. "Samozřejmě jsme s ohledem na dobu výstavby s nějakým takovým výskytem počítali, ale jeho celkový rozsah nás nepříjemně překvapil," přiznal místostarosta.

Tento problém byl hlavním důvodem, proč bylo město nuceno přistoupit k úpravě harmonogramu realizace a také zabezpečit likvidaci nebezpečných desek. "Odborné práce probíhají především v exteriéru, neboť v interiéru lodžií zhotovitel vytvořil nepropustné fóliové stěny."

Celková cena zakázky všech 90 bytových jednotek a přízemí (nebytové prostory určené k podnikání) tohoto domu včetně likvidace nebezpečného azbestu a jeho uložení na skládku nebezpečného odpadu činí 10 milionů korun.

Po demontáži závadných balkonových stěn a desek odborná firma prostor vyčistí a provede kontrolní měření koncentrace azbestových vláken. Demontovaný azbest bude následně uložen na skládku nebezpečného odpadu. Dalším krokem bude namontování nové stěny splňující požadavky moderního bydlení a zvyšující komfort. Především by ale měla šetřit nájemníkům náklady na vytápění bytové jednotky, což je v dnešní době samozřejmě plus. 

Město je s nájemníky v kontaktu

Opravu komplexu město slíbilo jako jednu ze svých velkých investic. Nedává teď ruce pryč, naopak. S nájemci je vedení Kolína v úzkém kontaktu a poskytuje jim důležité informace okolo rekonstrukčních prací.

"Všichni od nás obdrželi podrobné pokyny, doporučení a harmonogram. Samozřejmě jsou jim k dispozici odborní pracovníci zhotovitele a pracovníci města," vysvětlil Růžička. 

Požadovaný harmonogram stavebních prací: I. etapa byty 18. 4. – 30. 6., II. etapa byty 4. 9. – 31. 10. 2017, ostatní prostory v roce 2018.

Místo navštívila i kontrola z Krajské hygienické stanice, která proběhla přímo na staveništi. "Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s předpisy. Odborné práce máme v tuto chvíli nastaveny dobře a to je pro mě zcela zásadní." 

Do nejvyššího šestnáctipatrového domu Tyršova 976 dalo město za poslední roky dost peněz. Mezi poslední investice mohou zařadit také nová bezpečností protipožární opatření, celkovou rekonstrukci protipožárního evakuačního výtahu pro všechna podlaží nebo modernizaci rozvodů vody.