Na silnici ze Psár na Jílové je střídavý provoz v jednom pruhu

Terénní práce na náspu silnice v zatáčce u Psár
 

Na silnici II/105 v úseku Psáry – Jílové u Prahy se provádějí práce na silničním násepu a provoz je zde střídavě v jednom pruhu řízen semaforem. Termín ukončení je 15. 11. 2015.

V zatáčce u Psár docházelo ke splavování násypu u propustku. Při průtrži mračen se ukázalo, že přilehlé silniční příkopy nepojmou protékající dešťovou vodu a ta poškozuje silniční násyp u opraveného propustku.

Svedení vody do potoka

"Jako řešení se podél silnice II/105 v tomto úseku u svodidel položí obruby. Voda nebude vytékat na násyp a bude vedena za propustek do koryta potoka. Dále se upraví silniční příkopy tak, aby byly schopny odvést větší množství dešťových vod, které vytékají z lesních pozemků a lesních cest na silnici," sdělila tisková mluvčí Středočeského kraje Nikol Mertinová.  

Práce na silnici II/105 v úseku Psáry – Jílové u Prahy

Životní styl

Zdraví

V obraze