Oběti genderového násilí dostávají pomocnou ruku

Ředitelka obecně prospěšné společnosti proFem Jitka Poláková
  |  

Nezisková organizace proFem více než rok nabízí bezplatnou pomoc obětem sexuálního a domácího násilí v jejich tíživé situaci.

„V České republice je velký nedostatek služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Chybí specializovaná centra, která by poskytovala bezplatnou komplexní psychologickou a právní pomoc obětem. Např. v Praze a Středočeském kraji, kde realizujeme projekt Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí, dosud nepůsobila organizace specializovaná na pomoc obětem sexuálního násilí, přitom právě tato skupina obětí potřebuje velmi specifický přístup,“ říká ředitelka proFem Jitka Poláková.

Podle průzkumu Amnesty International si 55 % veřejnosti myslí, že pachatelem znásilnění bývá neznámý člověk. Ve skutečnosti v 80 % případů dojde ke znásilnění osobou oběti známou. V Česku dochází ročně odhadem až ke 20 tisícům případů znásilněních, z nichž je policii nahlášeno pouze 3-8 % z nich. 

Centra pro oběti násilí

Centrum má pobočky v Příbrami, Berouně a Benešově. Zdarma nabízí svým klientům/-kám především psychologickou pomoc, právní pomoc a sociálně-právní poradenství. Je možné se objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 22 22 77 nebo e-mailem: poradna@profem.cz. Informace najdete také na internetové adrese: www.znasilneni-pomoc.cz

Může se to stát i vám

"Rozšířenou je mylná představa, že normální a slušný člověk se nemůže stát obětí znásilnění. Tento mýtus odrazuje mnoho obětí od hlášení znásilnění policii, neboť se obávají, že vyšetřování může mít negativní dopady na jejich pověst. Obětí znásilnění se může stát kdokoliv, nelze mu předejít správným chováním či oblékáním.“, říká vedoucí sociálních služeb proFem Naďa Gubová.  

Spolupráce středočeských policistů

Policie Středočeského kraje informuje oběti sexuálního násilí a jejich blízké o možnosti pomoci v Poradenském centru pro oběti sexuálního násilí. „Včasně předaná informace o službách nabízených poradenským centrem umožňuje rychlé poskytnutí komplexní péče oběti. Podpora oběti v oblasti psychické anebo i právní má pozitivní vliv nejen na oběť samotnou, ale i na efektivitu jejího postupu v rámci trestního řízení.“, říká projektová manažerka proFem Denisa Niederlová.  

Video proFem - pomoc a podpora obětem sexuálního násilí

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru