Tři králové: Štěstí, zdraví vinšujem vám …

Česko díky Třem králům připomíná Orient
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Je tu konec Vánoc, které již tradičně uzavírají Tři králové. Mnozí z nás v tento den odstrojují stromeček a čekají na tři známé postavy – na hlavě papírová koruna, vousy z vaty a dlouhá bílá přepásaná košile, jeden se začerněnou tváří. To jsou oni – Kašpar, Melichar a Baltazar.

Nejedna obec dnes vypraví své tři chlapce v rouchu legendárních mudrců a vystrojí slavnostní průvod, který na dlouhou dobu ukončí sváteční oslavy. Někdo by kvůli tomu možná mohl uronit slzičku, ale účastníci průvodů k tomu rozhodně budou mít daleko. Například obyvatelé Příbrami zažijí jenom samé veselí. V 16 hodin vyjde procesí s velbloudy od radnice z Tyršovy  ulice, projde  Jiráskovými sady, Lázeňskou ulicí a dorazí  na náměstí T. G. Masaryka. Zde už čeká zlatý hřeb celé akce -  živý betlém. Po skončení programu se na všechny strany rozejdou koledníci Tříkrálové sbírky, dobročinné akce určené na pomoc potřebným. Tato tradice začala na Moravě v roce 2000 a postupně se rozšířila po celé naší vlasti.

Najdeme něco z toho vůbec v  Bibli?

Matoušovo evangelium mluví pouze o „mudrcích z východu“, kteří přišli do Jeruzaléma zřejmě ze dvora perského panovníka  a  za krále byli označeni až později. Bible se nezmiňuje o jejich počtu ani o  jménech. Svátek byl v minulosti nazýván Zjevení Páně.

Přinesli tři dary – zlato, kadidlo a myrhu. Podle pozdějšího církevního výkladu zlato představovalo královskou důstojnost, kadidlo božskou podstatu a myrha Kristovu oběť za spásu lidstva. S písní My tři králové jdeme k vám procházejí dodnes městy i obcemi koledníci a připomínají příchod Krista. Svými iniciálami K+M+B  žehnají jeho jménem navštívenému domu - Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná.

Koho můžeme podpořit?

Jak jsme si výše připomněli, u příležitosti svátku můžeme pomoci lidem v nouzi. Výše finančního příspěvku záleží pouze na naší štědrosti. Pražská arcidiecéze jej pak rozdělí potřebným, ať už postiženým zdravotním problémem nebo prožívajícím nelehkou životní situací. 65% výtěžku podpoří projekty přímo v regionech dárců,  15% částky půjde zvlášť na podporu sociálně slabým rodinám i migrantům a uprchlíkům. Desetina darovaných peněz podpoří projekty v zahraničí, ať už jde např. o nemocnici v Ugandě či strádající v Bělorusku. Stejně velká částka pak zaplatí celonárodní projekty diecéze a režijní náklady.   


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru