Horní Černošice a Dolní Mokropsy v 1. světové válce

kniha o osudech mladých lidí, kteří odešli do první světové války
  |  

Vyšla stejnojmenná kniha o osudech mladých lidí, kteří odešli do první světové války. Publikace je doplněna dobovými fotografiemi.    

Hubert Poul

Zdrojem informací se pro autora Huberta Poula staly především paměti místních rodin a jejich písemné pozůstalosti. Dále čerpal z digitálních zdrojů Vojenského historického ústavu a neméně významné bylo studium školních kronik.

 

„Na Všenorské základní škole (tehdy Horní Mokropsy) působil osvícený ředitel František Svátek, který obešel všechny navrátivší se vojáky, aby napsali své vzpomínky do místní kroniky, “ chválí zachránce historie Hubert Poul.

Kniha v podstatě vznikala od okamžiku příprav na stoletou vzpomínku smutných okamžiků první světové války a na tématickou výstavu. Nasbíralo se tolik materiálu, že by byla podle autora škoda jej nevyužít.

Hubert Poul je akolytou ve službách Římskokatolické farnosti Radotín. Od roku 1984 je i farním kronikářem. Před 10 lety vydal sborník o stavbě černošického kostela Nanebevzetí Panny Marie. V profesním životě je projektantem a technologem.

 „Já bydlím v Černošicích už 57 let. Chodil jsem okolo pomníku padlých a říkal jsem si, vždyť já ty potomky znám. Jednou jsem například potkal paní Borovičkovou a zeptal jsem se, jestli není v příbuzenském vztahu s Karlem Borovičkou, jehož jméno je vytesáno na pomníku. Prozradila, že to byl strýc jejího manžela, a nechala mě prostudovat rodinné dobové pohlednice a dopisy. Pak jsem šel za panem Cvrkem, kterému bylo půl roku, když jeho otec odešel do války a nechal doma manželku s dvěma dětmi,… “ líčí sběr materiálu pro svou knihu Hubert Poul.

Knihu je možné koupit v komunitním centru Mana (po bohoslužbách v kostele) každou středu od 18.30 do 19. hodin  a neděli nebo dle dohody na telefonu 603 818 566. Příspěvek na náklady knihy činí 168 korun.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru