Ohrožené druhy a rostliny budou konečně chráněné!

Oblast Choťánky
03.02.2016 - 06:00  

Středočeši se mohou těšit na novou přírodní památku. Jedna z nejohroženějších biotopů budou konečně chráněné!

Prvního února vydala Rada Středočeského kraje nařízení o zřízení přírodní památky Louky u Choťánek. Památka se nachází na územích Choťátky, Kluk, Poděbrady a Libice nad Cidlinou v okrese Nymburk. Území je to slušné – o velikosti 141,7 hektaru.

„Předmětem ochrany je mozaika přírodovědně cenných lučních společenstev se zbytky vodních a mokřadních společenstev, vyvinutých v široké říční nivě řeky Labe. Lokalita je doplněna stromořadími a starými solitérními dřevinami, které jsou významným biotopem pro škálu organismů, zejména pak ptáků a vzácného hmyzu. Zachovalo se zde přibližně deset hektarů kvalitních lučních biotopů. U zbývající rozlohy luk již došlo k určité degradaci,“ konstatoval Marek Semerád, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.

 

Proč nová památka

Na zmíněném území je řada vzácných a ohrožených druhů jak rostlin, tak zvířectva vázaných na bažinné a podmáčené ekosystémy. „Ze zajímavých rostlin se tu vyskytují například hrachor bahenní, česnek hranatý, pryšec bahenní, žebratka bahenní, šišák hrálovitý a český endemit kostival český. Spatřit tu můžete i vzácného brouka kozlíčka vrbového. A pravidelně tu hnízdí atraktivní pěvci lejsek bělokrký a moudivláček lužní, který umí vytvářet nádherná splétaná hnízda podobně jako afričtí snovači,“ doplnil náměstek Marek Semerád. Mokřady a vlhké louky patří navíc k nejohroženějším biotopům v Evropě.

 

Severně od Prahy najdete například...

JIŘINA: Ač se to mnohým nezdá, ve Středočeském kraji je plno různých přírodních památek. Blízko Neratovic je to například Jiřina. Důvodem k ochraně se stal zbytek lužního porostu. Přírodní památka tady byla vyhlášená už roku 1933! Najít zde můžete vedle habru nebo ,lípy tři druhy dubu – dub letní, zimní a červený.

NA OBOŘE: U Mělníka je další památka – Na Oboře. Jde o čtyři samostatné travnaté a křovinaté stráně. Celková výměra není zas tak velké, jde o 3,46 hektaru. Území bylo prohlášeno za památku roku 2001. Náleží do CHKO Kokořínsko, které jí má i v péči.

SLANÁ LOUKA U ÚJEZDCE: V nadmořské výšce 168metrů a opět u Mělníka. Chráněné území o rozloze 1,38 hektaru. Chráněná je od roku 2013, patří totiž mezi evropsky významné lokality tvořené slanými loukami – polopřirozenými suchými trávníky a křovinami na vápnitém podloží.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru