Ve Slivenci roste kompostárna

Kompostárnu ve Slivenci najdete kousek od okruhu
  |  

První ze sítě pražských kompostáren má být postavená během tří měsíců. Pilotní místo, kam můžete i vy odvést listí nebo posekanou trávu, je určena především pro odpad z údržby městské zeleně. Najdete ji kousek od Pražského okruhu.

Pražská radní Jana Plamínková (STAN) a zároveň starostka MČ Slivenec

Už v roce 2007 přišel Petr Štěpánek (ODS) s návrhem, postavit ve městě síť kompostáren, ve kterých se zpracovával biologický odpad. Vzhledem k tomu, že Praha neměla vhodné pozemky, městská část Slivenec nabídla prostory, které by se k tomuto projektu mohly využít. „Vyřizovala se změna územního plánu a poté na magistrátě chvíli chyběla politická vůle v této aktivitě pokračovat. My jsme se rozhodli projekt kompostáren revitalizovat,“ říká Jana Plamínková, která se se stranou STAN dostala na magistrát v roce 2014.

Města mají povinnost mít místo na zpracování biologického odpadu ze zákona. Projekt ve Slivenci je vztyčnou a zkušební vlajkou sítě pražských kompostáren. Kromě něho se vytipovávají další 3-4 prostory po Praze, kam se mohly umístit další kompostárny.

 

 

Slivenec jako pilotní projekt

Na podzim roku 2015 radní odsouhlasili stavbu na 12 000 m2 na okraji Slivence, kterou vyhrála firma Porr, a.s., s cenou 9,1 milionu korun. Investorem je hl. město Praha. „Dotace na kompostárny sice jsou, ale magistrát o ně nezažádal. Celý proces by se zpozdil nejméně o dva roky. Starý dotační titul skončil a nový nebyl v době přípravy projektu vyhlášen,“ vysvětluje radní Plamínková.

Kompostárnu staví firma Porr, a.s.

Zatím je v celé Praze jenom překladiště v Malešicích a odtud se odpad převáží na kompostárnu do Úholiček, něco z toho z toho zpracovávají sami lesáci. Kompostárny má během roku pohltit asi 7 tisíc tun biologického odpadu. Předpokládá se produkce 4-5 tisíc tun ročně vyzrálého kompostu.

Zařízení bude určeno pouze pro bioodpad rostlinného původu. Městské části, pražské organizace a lesy sem mohou vozit svou zeleň. Ale svoz bude umožněn i soukromníkům. Lidé se zde mohou zbavit posekané trávy, listí nebo podobného bioodpadu.

 

Biologického odpadu z domácností se nezbavíte

S bioodpadem z popelnic se zatím nepočítá. „To musí být další etapa. Zpracování odpadu z domácností by předpokládalo určitou hygienizaci, zvlášť kdyby byly živočišného původu. Tady se opravdu myslí odpad z údržby zeleně hlavního města Prahy. Jde o pilotní projekt, chceme vidět, jak zařízení bude fungovat, pak můžeme postupovat dál,“ říká Plamínková.

„Další kompostárna se uvažuje v prostorách ďáblické skládky a další místa ještě vytipováváme. Potřebujeme místo na východě Prahy, někde okolo Dubče, Šeberova, ale tam to není úplně dořešené. Všude jsou zatím nějaké problémy. Kompost musí být v dostatečné vzdálenosti od zástavby, aby obyvatele neobtěžoval zápach. Ve Slivenci je to ideální, široko daleko nic není, i Řeporyje jsou poměrně daleko,“ říká pražská radní.

Kdy se otvírá?

Teprve až se kompostárna postaví, chystá se soutěž na provozovatele. Počítá se s výběrem firmy, která se již odpady zabývá.

Původně měl být projekt hotový v dubnu. „Teď se objevil problém, podloží má nižší únosnost podloží, než s jakou jsme počítali. V roce 2010 se neudělal řádný geologický průzkum, tudíž se vše trochu zpozdí. Do tří měsíců by kompostárna mohla být zprovozněna,“ podotýká Plamínková.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru