Měšice zkrotily blesk a uvítaly Dobrovského

Zámek Měšice
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Praha je obklopená mnohými menšími i většími sídly. Některá jako by spala, jiná jsou zase ekonomicky i kulturně čilá. Měšice stojí někde uprostřed. Mají zajímavou historii - hostily např. Josefa Dobrovského a  jsou spojeny s technickým vývojem. Díky památkám na bývalé časy představují mimo jiné i zajímavý cíl výletů po okolí našeho hlavního města.

Obec, která se nachází na severovýchod od Prahy, nacházíme v historických zprávách poprvé roku 1294. Nejde tedy o nejstarší sídlo v této oblasti, ale rozhodně na něj nenahlížíme jako na mladé. V roce, kdy byly Měšice zmíněny, patřila tato obec pražským johanitům, dnes známým spíše jako Řád maltézských rytířů. Jeho vznik sahá až do dávných dob 11. století. Sídlem současného řádu je Řím.

Mezi majitele obce patřil mimo jiné osobnosti Zdeněk Konopištský ze Štemberka (1420-1476), který zastával funkci nejvyššího purkrabího a vystupoval také jako královský diplomat. Šlo o mocného a bohatého šlechtice, který vlastnil mimo jiné rovněž Konopiště, Zelenou Horu, Kašperk, Roudnici nad Labem a Český Štemberk. Byl zastáncem katolických sil, z toho důvodu se dostal do ostrého sporu s králem Jiřím z Poděbrad. Nakonec kvůli tomu musel dokonce uprchnout do Uher, byl jedním ze strůjců volby Matyáše českým „vzdorokrálem“.

Navzdory zajímavé minulosti mají současné Měšice problémy. Více si o nich přečtěte v našem dalším článku.

Dalšími majiteli Měšic bylo Staré Město pražské, roku 1616 Jan z Čermhauzu.

Rokokový zámek, který se nachází v Měšicích, vznikl přestavbou z původní tvrze v posledních létech 18. století. Zasloužili se o to další majitelé obce, rod Nosticů.

Obrozenec se nemusel bát bouře

Měšice se také mohou pochlubit významnými událostmi. Zaprvé se na zmíněném zámku objevil roku 1776 první hromosvod v Čechách. Jedná se zajisté o nesmírně významnou kapitolu z dějin techniky, která by neměla upadnout v zapomnění. Dále je třeba připomenout, že na tomto zámku pobýval v létech 1776-1787 Josef Dobrovský. Mohlo by se zdát, že se jakási neznámá prozřetelnost rozhodla chránit našeho velkého obrozence, aby se nestal obětí požáru vzniklého úderem blesku...   

Napsali jsme, že Měšice sice nepředstavují dynamickou obec, ale mají své pevné místo v rámci středu Čech. Jsou zde k dispozici základní služby pro cca 1 700 obyvatel a v zámku se nachází léčebna dlouhodobě nemocných.

Věříme, že tato obec bude dále žít a rozvíjet se.