Den Země – svátek o narozeninách diktátora

Blahopřejeme (zatím) žijící oslavenkyni... Odpusť, matičko!
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Dnes má důvod k oslavám celá naše planeta. Všichni jsme se na ní narodili, tak jí musíme někdy poděkovat. I když důvod, proč se tomu tak děje na 22. dubna, je nemálo svérázný.

 

První oslava Dne Země se konala v San Franciscu roku 1969. Měla tehdy svůj významný politický náboj, protože účastníci shromáždění v tomto americkém městě protestovali proti válce ve Vietnamu, do níž USA verbovaly tisíce mladých mužů. Když ponecháme stranou podstatu angažovanosti amerických vojsk v této asijské zemi, můžeme vyslovit jednoznačnou myšlenku, že válka je jev, který popírá život. Hynou v ní lidé a ti, co nebyli zabiti, strádají v neustálém nebezpečí. V čele hnutí Dne Země stanul John McConell, jenž se stal autorem vlajky Země. Den Země navazuje na dřívější akce, které byly spojeny spíše s prvním jarním dnem.

Jak vidíme, vzhledem k první oslavě v San Francisku bylo určeno datum 22. dubna. Málokdo asi ví, že bylo zvoleno americkými aktivisty v souvislosti s výročím narození V. I. Lenina, který by se v roce 1970 dožil sta let. Domnívám se, že v současné době nám tento filosof a politik, první vůdce Sovětského svazu, nevadí tolik jako ničení životního prostředí zplodinami a odpadky...

Oslavy konané v San Franciscu totiž propojily odpor proti tehdejší válce s významnými ekologickými myšlenkami, jež stály mimo hlavní pozornost politických špiček Spojených států i dalších zemí. Mocní „hybatelé“ vlád se snažili násobit hospodářskou efektivitu vedoucí k maximalizaci zisku. Sama o sobě to není špatná myšlenka, ale provází ji jedna závažná okolnost. Spočívá v tom, že zvyšování výroby klade neúměrnou zátěž na ekologický systém planety. Energetická náročnost průmyslu a domácností si žádá nové a nové zdroje elektrické energie, zvyšuje se počet automobilů. Průmysl při vytváření takových zdrojů šel nejjednodušší cestou využívání fosilních paliv. Jenomže uhlí i nafta a jejich druhotné produkty se po spálení nevytratí beze zbytku. Ovzduším se šíří látky, které začínají ovlivňovat naše životní prostředí.

Vznikající ekologická hnutí si tyto skutečnosti uvědomují a domýšlejí jejich důsledky. Všímají si také narůstajícího množství odpadků, které zahlcují půdu a zdroje pitné vody. Začínají tedy „bít na poplach“ a vyslovují myšlenky na využívání obnovitelných zdrojů v energetice, recyklaci odpadu a na další způsoby technologií, které umožňují vyrábět, ale zároveň neškodit.      

Připojilo se i OSN

K myšlence protiválečných a ekologických aktivistů se v roce 1970 připojila Organizace spojených národů a po roce 1990 uznaly tento svátek naší rodné planety další významné části Země, takže v současnosti jej slaví už 175 států. K oslavám tohoto dne se připojují v České republice mnohé obce, školy, ekologické i sportovní organizace. V rámci programu k tomuto významnému svátku, který je blízký velké většině lidí bez ohledu na náboženské vyznání či politické názory, se uskutečňují přednášky, pochody a vyhlašují se různé soutěže s tematikou ochrany životního prostředí.


Zdraví a styl