Královská koruna – ozdoba českého státu

Královská koruna
 

Ženy se rády zdobí různými klenoty a šperky, aby zdůraznily svoji krásu a hodnotu. Podobné zvyky se nepojí jen s osobami. Důležité instituce, spolky, university a podobné organizace si také dodávají touto formou vážnosti. České království se rovněž mohlo chlubit nádhernou korunou a dalšími klenoty.

Soubor korunovačních klenotů se skládá z koruny, královského žezla, královského jablka, koženého pouzdra na korunu, podušky pod korunu, korunovačního pláště, štoly, pásu a manipuly.

Karlův nehynoucí odkaz

Hlavní část korunovačních klenotů, korunu, nechal zhotovit (tehdy ještě) markrabě moravský Karel, jenž se posléze stal králem Karlem IV. K jejímu vytvoření došlo v létech 1345-1346. Do této doby byli naši panovníci ozdobeni jinými znaky své moci. Ještě jako knížata měli Přemyslovci korouhev, štít, meč, přílbu, případně čapku coby insignie své moci. Od dob vzniku české královské moci měli naši králové i korunu, ale žádná z nich se z let před panováním Karla IV. nedochovala, známe je pouze z různých vyobrazení. Nicméně budoucí král Karel IV. si byl rovněž vědom důležitosti takových vnějších symbolů panovníka a státu, a proto se rozhodl nechat vyhotovit královskou korunu, která měla přetrvat věky a sloužit všem osobám s hrdým titulem český král.     

"Velkým tahákem pro turisty" bude podle prezidenta Miloše Zemana kopie Svatováclavské koruny ze stříbra a skla. Je jí zasvěcen další z našich článků.

Koruna, jež se nazývá po patronu naší země Svatováclavská, je vlastně velká zlatá čelenka, složená celkem ze čtyř dílů. Vrchní část koruny je nahoře spojena dvojicí pásků (kamarami). Je zhotovena ze zlata o ryzosti 22 karátů, pouze ryzost popsaných pásků (kamar) je trochu nižší (19 – 20 karátů). Celá koruna je posázena celkem 96 drahými kameny. Jsou zde zastoupeny smaragdy, rubíny, safíry, spinely, perly, je tu i rubín a rubelit. Dvojice třiceti zelených smaragdů a rubíny, jimiž jsou osazeny kamary, pochází ze zlatého opasku, který si přinesla do Čech Karlova manželka Blanka z Valois jako jeden ze svatebních darů. V královské koruně je rovněž trn z koruny Kristovy, dar francouzského krále Jana II. Tato skutečnost je vyjádřena dokonce i nápisem, jenž praví: HIC EST SPINA DE CORONA DOMINI (Toto je trn z koruny Páně). Tento neobyčejný skvost váží celkem 2 358,04 gramu, přičemž průměr čelenky dosahuje 19-21 cm. Svatováclavská královská koruna je neobyčejně vzácnou národní kulturní památkou, jež jako taková figuruje na druhém místě hned za katedrálou svatého Víta a Vojtěcha.

Svatováclavskou korunu máme uloženu právě v této v katedrále. Klíče od trezoru, v němž se nachází, vlastní prezident republiky, předsedové parlamentních komor, arcibiskup pražský, probošt kapituly sv. Víta a primátor/ka Prahy.  

Královská koruna bývá spolu s některými dalšími částmi korunovačních klenotů čas od času vystavována na Pražském hradě za odpovídajících bezpečnostních opatření. Nutno podotknout, že zájem o ně je nesmírný.

Přirovnával jsem klenoty marnivých žen ke klenotům, jež zdobí státy. Na jedné straně to je pravda a nelze z takového výroku nic odebrat, ale na stranu druhou je třeba vědět, že království, celek zahrnující nejenom zem, ale i lidi a celou jejich historii, je přece jenom objekt daleko cennější a důležitější nežli pomíjivý lesk jediné dámy…   


Zdraví a styl