Přijďte za Karlem IV. do Poslanecké sněmovny

Předseda PS a ministryně školství
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Oslavy blížícího se výročí narození Karla IV. jsou patrné i v Poslanecké sněmovně. Od středy je tomuto panovníkovi v hale v kuloárech zasvěcena výstava s expozicí zapůjčenou Národní galerií v Praze.

Pod patronátem poslance Augustina Karla Andrleho Sylora a za přítomnosti předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové se na místě, které Poslanecké sněmovně slouží často jako výstavní prostor různých uměleckých děl, objevilo čtrnáct „zastavení“ v podobě panelů s textem a bohatými obrazovými materiály. Historické informace začínají líčením okolností korunovace Karlova otce Jana Lucemburského.

Chvíle slávy i stinné stránky

 

Další položky vyprávějí již o životě samotného Karla. Panely zmiňují jeho nepopiratelné zásluhy při vzestupu české státnosti a projekty, které pomáhal realizovat. Věnují se také několika jeho manželstvím a střízlivě se pozastavují nad dnes již tak často nepříliš zmiňovanými nedostatky. K těm, jak připomíná expozice, patřilo například zanedbávání říšské politiky na úkor vlády nad Čechy, což bylo v období nacionalismu živnou půdou pro spory mezi našimi vlastenci a českými Němci.       

 

Vedle informací se objevují v hale také nádherné obrazy právě Karla IV. a jeho matky Elišky Přemyslovny. Po několik týdnů budou nyní šířit hluboké historické povědomí mezi všemi, kteří se sem přijdou podívat. 


Životní styl

Hobby